Zobrazení nebo skrytí pravítek

Pravítka slouží k vodorovnému nebo svislému zarovnání položek na stránce. Pravítka lze použít také k nastavení odsazení a konce řádku. Pomocí pravítek je také možné zjišťovat rozměry prvků v publikaci, například okrajů, textových polí, sloupců atd.

Pravítko

1. Pravítka (vodorovné a svislé)

2. Vodorovné vodítko pravítka

Zobrazení nebo skrytí pravítek

  • Pravítka je možné zobrazit nebo skrýt klepnutím na příkaz Pravítka v nabídce Zobrazit.

Zobrazení nebo skrytí vodítka pravítka

  • Chcete-li zobrazit vodítko pravítka, umístěte ukazatel myši na vnitřní okraj pravítka, dokud se ukazatel nezmění na obousměrnou šipku. Poté přetáhněte vodítko pravítka do publikace.

  • Chcete-li skrýt vodítko pravítka, umístěte ukazatel myši na vnitřní okraj pravítka, dokud se ukazatel nezmění na obousměrnou šipku. Poté jej přetáhněte mimo publikaci.

Zobrazení nebo skrytí vodítka sloupců a vodítka řádků

  • V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Hranice a vodítka.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×