Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot

Je možné, že dáváte přednost zobrazení nulových hodnot v buňce, nebo používáte tabulku, která musí vyhovovat formálním zásadám požadujícím skrytí nulových hodnot. Existuje několik způsobů, jak zobrazit nebo skrýt nulové hodnoty.

Pokyny pro vaši verzi Excelu zobrazíte kliknutím na jednu z karet níže

V některých případech možná budete chtít, aby se vám na listu neukazovaly nulové hodnoty (0), jindy je naopak budete chtít zobrazit. Ať už teda potřebujete mít nuly zobrazené nebo skryté, ukážeme si několik způsobů, jak na to.

Zobrazení nebo skrytí všech nulových hodnot na listu

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento list: vyberte list a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

  • Pokud chcete nulové hodnoty (0) zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Pomocí tohoto návodu skryjete nulové hodnoty ve vybraných buňkách jednoduše pomocí formátu čísla. Skryté hodnoty se pak budou zobrazovat jen v řádku vzorce a ne při tisku. Jestliže se hodnota v některé z těchto buněk změní na nenulovou, nová hodnota se už v buňce zobrazí a její formát bude podobný obecnému formátu čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Na kartě Domů klikněte na Formát > Formát buněk.

  Formát buněk na kartě Domů

 3. Klikněte na Číslo > Vlastní.

 4. Do pole Typ zadejte 0;;;@ a klikněte na OK.

Zobrazení nulových hodnot:

 1. Vyberte buňky se skrytými nulami.

 2. Na kartě Domů klikněte na Formát > Formát buněk.

 3. Kliknutím na Číslo > Obecný použijte výchozí číselný formát a pak klikněte na OK.

Skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňku, která obsahuje nulovou (0) hodnotu.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle nápisu Podmíněné formátování a pak na Pravidla zvýraznění buněk > Je rovno.

 3. Do pole vlevo zadejte hodnotu 0.

 4. V rozevíracím seznamu vpravo vyberte položku Vlastní formát.

 5. V poli Formát buněk klikněte na kartu Písmo.

 6. V poli Barva vyberte bílou barvu a klikněte na OK.

Zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

K této akci použijte funkci KDYŽ.

Data v buňkách A2 a A3 v excelovém listu

Takovýhle vzorec použijte, když budete chtít místo nulové hodnoty vrátit prázdnou buňku:

=KDYŽ(A2-A3=0;"";A2-A3)

Vzorec funguje takto: Pokud výsledkem výpočtu (A2-A3) bude nula, Excel nemá zobrazit 0, ale má zobrazit nic (protože mezi uvozovkami "" není nic). V opačném případě Excel normálně zobrazí výsledek výpočtu A2-A3. Kdybyste nechtěli buňky zobrazit prázdné a chtěli byste v nich zobrazit cokoliv jiného než 0, jednoduše mezi uvozovky napište pomlčku ("-") nebo nějaký jiný znak.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza ve skupině Kontingenční tabulka klikněte na šipku vedle položky Možnosti a potom klikněte na položku Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Změna zobrazování chyb:     V části Formát zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách místo nul. Jestli chcete chyby zobrazovat jako prázdné buňky, nechejte textové pole prázdné.

  • Změna zobrazování prázdných buněk:     Zaškrtněte políčko Pro prázdné buňky zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách. Jestli chcete zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Začátek stránky

V některých případech možná budete chtít, aby se vám na listu neukazovaly nulové hodnoty (0), jindy je naopak budete chtít zobrazit. Ať už teda potřebujete mít nuly zobrazené nebo skryté, ukážeme si několik způsobů, jak na to.

Zobrazení nebo skrytí všech nulových hodnot na listu

 1. Klikněte na kartu Soubor, na Možnosti a pak na kategorii Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento list: vyberte list a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

  • Pokud chcete nulové hodnoty zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Použití formátu čísla ke skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Pokud chcete skrýt nulové hodnoty ve vybraných buňkách, postupujte podle tohoto návodu. Pokud se hodnota v některé z těchto buněk změní na nenulovou, bude formát této hodnoty podobný obecnému formátu čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a potom klikněte na položku Formát buněk.

 3. V seznamu Druh klikněte na Vlastní.

 4. Do pole Typ zadejte 0;-0;;@.

Poznámky : 

 • Skryté hodnoty se zobrazí jenom na řádku vzorců (nebo v případě, že je upravujete v buňce, zobrazí se v buňce) a nevytisknou se.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a potom klikněte na položku Formát buněk.

 • Pokud chcete skryté hodnoty znovu zobrazit, vyberte buňky a potom přejděte na kartě Domů ve skupině Buňky na Formát a klikněte na Formát buněk. Kliknutím na Obecné v seznamu Druh použijte výchozí číselný formát. Pokud chcete znovu zobrazit datum nebo čas, vyberte na kartě Číslo odpovídající formát data nebo času.

Použití podmíněného formátování ke skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňku, která obsahuje nulovou (0) hodnotu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle tlačítka Podmíněné formátování, přejděte na položku Pravidla zvýraznění buněk a klikněte na Je rovno.

 3. Do pole vlevo zadejte hodnotu 0.

 4. V rozevíracím seznamu vpravo vyberte položku Vlastní formát.

 5. V dialogovém okně Formát buněk klikněte na kartu Písmo.

 6. V poli Barva vyberte bílou.

Použití vzorce k zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

K tomuto úkolu použijte funkci KDYŽ.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad v Excel Web Appu, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.
  Důležité:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete v Excel Web Appu, opakujte proces kopírování a vkládání pro každou buňku v příkladu.

 5. Důležité: Pokud chcete, aby příklad fungoval správně, musíte ho na listu vložit do buňky A1.

 6. Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

 7. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle svých potřeb.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Vzorec

Popis (výsledek)

=A2-A3

Druhé číslo odečtené od prvního (0)

=KDYŽ(A2-A3=0;"";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (prázdná buňka), vrátí prázdnou buňku.

=KDYŽ(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (-), vrátí pomlčku.

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce KDYŽ.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Možnosti kontingenční tabulky na šipku vedle položky Možnosti a potom na Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Změna zobrazování chyb:     V části Formát zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách místo chyb. Jestli chcete chyby zobrazovat jako prázdné buňky, nechte textové pole prázdné.

  Změna zobrazování prázdných buněk:     Zaškrtněte políčko Pro prázdné buňky zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách. Jestli chcete zobrazit prázdné buňky, nechcete textové pole prázdné. Jestli chcete zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Začátek stránky

V některých případech možná budete chtít, aby se vám na listu neukazovaly nulové hodnoty (0), jindy je naopak budete chtít zobrazit. Ať už teda potřebujete mít nuly zobrazené nebo skryté, ukážeme si několik způsobů, jak na to.

Zobrazení nebo skrytí všech nulových hodnot na listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , potom na Možnosti aplikace Excel a pak na kategorii Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento list: vyberte list a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

  • Pokud chcete nulové hodnoty zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Použití formátu čísla ke skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Pokud chcete skrýt nulové hodnoty ve vybraných buňkách, postupujte podle tohoto návodu. Pokud se hodnota v některé z těchto buněk změní na nenulovou, bude formát této hodnoty podobný obecnému formátu čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a potom klikněte na položku Formát buněk.

 3. V seznamu Druh klikněte na Vlastní.

 4. Do pole Typ zadejte 0;-0;;@.

Poznámky : 

 • Skryté hodnoty se zobrazí jenom na řádku vzorců Obrázek tlačítka (nebo v případě, že je upravujete v buňce, zobrazí se v buňce) a nevytisknou se.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a potom klikněte na položku Formát buněk.

 • Pokud chcete skryté hodnoty znovu zobrazit, vyberte buňky a potom přejděte na kartě Domů ve skupině Buňky na Formát a klikněte na Formát buněk. Kliknutím na Obecné v seznamu Druh použijte výchozí číselný formát. Pokud chcete znovu zobrazit datum nebo čas, vyberte na kartě Číslo odpovídající formát data nebo času.

Použití podmíněného formátování ke skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňku, která obsahuje nulovou (0) hodnotu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle tlačítka Podmíněné formátování, přejděte na položku Pravidla zvýraznění buněk a klikněte na Je rovno.

 3. Do pole vlevo zadejte hodnotu 0.

 4. V rozevíracím seznamu vpravo vyberte položku Vlastní formát.

 5. V dialogovém okně Formát buněk klikněte na kartu Písmo.

 6. V poli Barva vyberte bílou.

Použití vzorce k zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

To můžete udělat pomocí funkce KDYŽ.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku.

Důležité : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

Výběr příkladu z nápovědy

 1. Stiskněte CTRL+C.

 2. Vytvořte v Excelu prázdný sešit nebo list.

 3. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte CTRL+V.

Důležité : Pokud chcete, aby příklad fungoval správně, je nutné ho zkopírovat do buňky A1 listu.

 1. Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle svých potřeb.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Vzorec

Popis (výsledek)

=A2-A3

Druhé číslo odečtené od prvního (0)

=KDYŽ(A2-A3=0;"";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (prázdná buňka), vrátí prázdnou buňku.

=KDYŽ(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (-), vrátí pomlčku.

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce KDYŽ.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Možnosti kontingenční tabulky na šipku vedle položky Možnosti a potom na Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Změna zobrazování chyb:     V části Formát zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách místo chyb. Jestli chcete chyby zobrazovat jako prázdné buňky, nechte textové pole prázdné.

  Změna zobrazování prázdných buněk:     Zaškrtněte políčko Pro prázdné buňky zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách. Jestli chcete zobrazit prázdné buňky, nechcete textové pole prázdné. Jestli chcete zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Pokud list obsahuje nulové hodnoty nebo výpočty, jejichž výsledkem jsou nulové hodnoty, můžete tyto hodnoty skrýt nebo způsob jejich zobrazení změnit pomocí možností formátování. Excel automaticky u každého čísla, které do listu zadáte nebo vložíte, použije obecný nebo číselný formát. Tyto formáty automaticky z čísel odstraňují počáteční nuly. Pokud chcete zachovat počáteční nuly, je nutné vytvořit vlastní formát čísla. Další informace o tom, jak zachovat počáteční nuly, najdete v tématu Používání počátečních nul v PSČ a dalších číslech.

Pokud list obsahuje nulové hodnoty nebo výpočty, jejichž výsledkem jsou nulové hodnoty, můžete tyto hodnoty skrýt nebo způsob jejich zobrazení změnit pomocí možnosti formátování. Excel automaticky u každého čísla, které do listu zadáte nebo vložíte, použije obecný nebo číselný formát. Tyto formáty automaticky z čísel odstraňují počáteční nuly. Pokud chcete zachovat počáteční nuly, je nutné vytvořit vlastní formát čísla. Další informace o tom, jak zachovat počáteční nuly, najdete v tématu Používání počátečních nul v PSČ a dalších číslech.

Udělejte některý z těchto kroků:

Skrytí nulových hodnot v listu

 1. V nabídce aplikace Excel klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Authoring (Vytváření obsahu) klikněte na View (Zobrazení) Excel – tlačítko Předvolby zobrazení .

 3. V části Window options (Možnosti okna) zrušte zaškrtnutí políčka Show zero values (Zobrazovat nulové hodnoty).

Skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Upozornění : Tato možnost se týká jenom nulových hodnot (0) v buňkách. Když se nulová hodnota v některé z vybraných buněk změní na nenulovou, použije se k zobrazení této hodnoty obecný formát čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Number (Číslo) klikněte v místní nabídce Number Format (Formát čísla) Pole Formát čísla na Custom (Vlastní).

 3. V dialogovém okně Format Cells (Formát buněk) klikněte v seznamu Category (Kategorie) na Custom (Vlastní).

 4. Do pole Type (Typ) zadejte 0;-0;;@ a klikněte na OK.

  Poznámka : Skryté hodnoty se zobrazí jenom na řádku vzorců (nebo v případě, že upravujete obsah přímo v buňce, zobrazí se v buňce) a při tisku listu se nevytisknou. Pokud provádíte úpravy přímo v buňce, zobrazí se skryté hodnoty při úpravách jenom v buňce.

Zobrazení skrytých nulových hodnot ve vybraných buňkách

 1. Vyberte buňky obsahující skryté nulové hodnoty (0), které chcete zobrazit.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Number (Číslo) klikněte v místní nabídce Number Format (Formát čísla) Pole Formát čísla na Custom (Vlastní).

 3. V dialogovém okně Format Cells (Formát buněk) proveďte v seznamu Category (Kategorie) některou z těchto akcí:

Co chcete udělat

Postup

Zobrazení skrytých hodnot pomocí standardního formátu čísel

Klikněte na General (Obecný).

Zobrazení skrytých hodnot pomocí formátu data nebo času

Klikněte na Date (Datum) nebo Time (Čas) a pak vyberte formát data nebo času, který chcete použít.

Skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňky, které obsahují nulovou hodnotu (0).

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Format (Formát) na Conditional Formatting (Podmíněné formátování).

  Karta Domů, skupina Formát

 3. Klikněte na možnost New Rule (Nové pravidlo).

 4. V místní nabídce Style (Styl) klikněte na Classic (Klasický) a pak v místní nabídce Format only top or bottom ranked values (Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední) klikněte na Format only cells that contain (Formátovat pouze buňky obsahující).

 5. V místní nabídce Specific text (Určitý text) klikněte na Cell value (Hodnota buňky).

 6. V místní nabídce between (Je mezi) klikněte na equal to (Je rovno) a pak do pole vedle equal to (Je rovno) zadejte 0.

 7. V místní nabídce Format with (Formátovat pomocí) klikněte na custom format (Vlastní formát) a pak v místní nabídce Color (Barva) klikněte na White (Bílá).

Zobrazení nulových hodnot jako pomlček nebo prázdných buněk

K určení podmínky, která zobrazí nulovou hodnotu (0) v buňce jako pomlčku (-) nebo prázdnou buňku, použijte funkci IF (KDYŽ). Další informace o této funkci najdete v tématu Funkce KDYŽ.

 1. Do buněk A1 a A2 na prázdném listu zadejte 10.

 2. Do buňky A3 zadejte =A1-A2 a stiskněte ENTER.

  Vzorec vrátí nulovou hodnotu (0).

 3. Na kartě Formulas (Vzorce) klikněte v části Function (Funkce) na Formula Builder (Tvůrce vzorců).

  Karta Vzorce, skupina Funkce

 4. V seznamu Formula Builder (Tvůrce vzorců) poklikejte na IF (KDYŽ).

 5. V části Arguments (Argumenty) klikněte na pole vedle možnosti value1 (hodnota1) a zadejte A3.

 6. V části Arguments (Argumenty) klikněte na slovo True (Pravda) vedle možnosti is (je) a pak v místní nabídce klikněte na = (Equal To) (= (rovná se)).

 7. V části Arguments (Argumenty) klikněte na pole vedle možnosti value2 (hodnota2) a zadejte 0.

 8. V části Arguments (Argumenty) klikněte na pole vedle možnosti then (pak) a udělejte jednu z těchto věcí:

Zobrazení nulových hodnot jako

Napište toto

Prázdné buňky

""

Pomlčky

"-"

 1. Klikněte na pole vedle možnosti else (jinak) a zadejte A3.

 2. Stiskněte klávesu ENTER.

  Vzorec v buňce A3 vrátí nulovou hodnotu (0) a zobrazí se hodnota, která se nachází mezi uvozovkami v argumentu then (pak) (označuje se také jako argument value_if_true (ano)).

  Tip : Mezi uvozovky můžete vložit jakýkoli text, který chcete zobrazit místo nulových hodnot.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě PivotTable (Kontingenční tabulka) klikněte v části Data na Options (Možnosti).

  Karta Kontingenční tabulka, skupina Data

 3. Na kartě Display (Zobrazení) proveďte jednu nebo více následujících akcí:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazení určité hodnoty místo kódu chyby

Zaškrtněte políčko Error values as (Chybové hodnoty jako) a pak do pole zadejte hodnotu, kterou chcete zobrazit místo kódu chyby.

Pokud chcete zobrazit chyby jako prázdné buňky, nechte pole prázdné.

Zobrazení určité hodnoty místo prázdné buňky

Zaškrtněte políčko Empty cells as (Prázdné buňky jako) a pak do pole zadejte hodnotu, kterou chcete zobrazit v prázdných buňkách.

Pokud chcete zobrazit prázdné buňky, nechte pole prázdné.

Pokud chcete zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka Empty cells as (Prázdné buňky jako).

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo nejnovější verzi Office, můžete si to teď vyzkoušet:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×