Zobrazení nebo skrytí legendy grafu nebo tabulky dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření grafu se legenda zobrazí ve výchozím nastavení, po vytvoření grafu ji však můžete skrýt nebo změnit její umístění.

Můžete také zobrazit tabulku dat pro spojnicový graf, plošný graf, sloupcový graf nebo pruhový graf. Tabulky dat zobrazí hodnoty, které jsou uvedeny v grafu v mřížce v dolní části. Tabulka dat může také obsahovat klíče legendy.

Informace o vytvoření grafu najdete v tématu Vytvoření grafu.

V tomto článku

Zobrazit nebo skrýt legendu

Zobrazit nebo skrýt tabulku dat

Zobrazení a skrytí legendy

 1. Klepněte na graf, ve kterém chcete zobrazit či skrýt legendu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na položku Legenda.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete legendu skrýt, klikněte na žádná.

   Tip : Chcete-li rychle odebrat legendu nebo položku legendy z grafu, vyberte ji a poté stiskněte klávesu DELETE. Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na legendu nebo položku legendy a potom na příkaz Odstranit.

  • Chcete-li zobrazit legendu, klepněte na požadovanou možnost zobrazení.

   Poznámka : Po klepnutí na jednu z možností zobrazení se legenda přesune a Oblast grafu se jí automaticky přizpůsobí. Pokud legendu přesunete a změníte její velikost pomocí myši, zobrazovaná oblast se automaticky neupraví.

  • Další možnosti klikněte na Další možnosti Legend a vyberte požadovanou možnost zobrazení.

   Tip : Ve výchozím nastavení legenda nepřekrývá graf. Pokud máte málo místa, můžete velikost grafu zmenšit zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit legendu tak, aby nepřekrývala graf.

Začátek stránky

Zobrazení a skrytí tabulky dat

 1. Klepněte na spojnicový, plošný, sloupcový nebo pruhový graf, v němž chcete zobrazit nebo skrýt tabulku dat.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Popisky na tlačítko Tabulka dat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit tabulku dat, klepněte na položku Zobrazit tabulku dat nebo Zobrazit tabulku dat s klíči legendy.

  • Pokud chcete skrýt tabulku dat, klikněte na žádný.

   Tip : Chcete-li rychle odebrat tabulku dat z grafu, vyberte ji a poté stiskněte klávesu DELETE. Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na tabulku dat a potom na příkaz Odstranit.

  • Další možnosti klikněte na Další možnosti tabulky dat a potom vyberte požadovanou možnost zobrazení.

   Tip : Pokud je již legenda v grafu zobrazena, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit klíč legendy.

Poznámka : V pruhových grafech a grafech s časovými Osa tabulka dat není připojena k ose grafu – je umístěna pod osou grafu a zarovnána s grafem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×