Zobrazení nebo skrytí řádků a sloupců

Řádek nebo sloupec můžete skrýt pomocí příkazu Skrýt. Skrytí řádku nebo sloupce lze však dosáhnout také změnou výšky řádku nebo šířky sloupce na hodnotu 0 (nula). Opětovné zobrazení je možné pomocí příkazu Zobrazit.

Můžete buď znovu zobrazit jednotlivé řádky a sloupce, nebo všechny skryté řádky a sloupce najednou. Opětovné zobrazení prvního řádku nebo sloupce na listu je složitější, ale je také možné.

Co chcete udělat?

Skrýt jeden nebo více řádků nebo sloupců

Zobrazit jeden nebo více skrytých řádků nebo sloupců

Zobrazit všechny skryté řádky a sloupce najednou

Zobrazit první řádek nebo sloupec na listu

Skrytí jednoho nebo více řádků nebo sloupců

 1. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete skrýt.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na příkaz Skrýt řádky nebo Skrýt sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte hodnotu 0.

Můžete také kliknout na řádek nebo sloupec (případně na výběr více řádků nebo sloupců) a kliknout na příkaz Skrýt.

Začátek stránky

Zobrazení jednoho nebo více skrytých řádků nebo sloupců

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zobrazit skryté řádky, vyberte řádek nad a pod řádky, které chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit skryté sloupce, vyberte sousedící sloupce z obou stran sloupců, které chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit první skrytý řádek nebo sloupec na listu, vyberte jej zadáním hodnoty A1 do pole Název u Řádek vzorců.

   Výběr je možné provést také pomocí dialogového okna Přejít na. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Najít a vybrat a potom klikněte na příkaz Přejít na. Do pole Odkaz zadejte hodnotu A1 a klikněte na tlačítko OK.

 2. Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  1. Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  • Obrázek pásu karet aplikace Excel

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na příkaz Zobrazit řádky nebo Zobrazit sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na výběr viditelných řádků nebo sloupců okolo skrytých řádků či sloupců a potom kliknout na příkaz Zobrazit.

Začátek stránky

Zobrazení všech skrytých řádků a sloupců najednou

 1. Chcete-li vybrat všechny buňky v listu, proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

  • Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

   Jestliže list obsahuje data a aktivní buňka je nad daty nebo vpravo od dat, stisknutím kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kláves CTRL+A vyberete celý list.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na příkaz Zobrazit řádky nebo Zobrazit sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Začátek stránky

Zobrazení prvního řádku nebo sloupce na listu

 1. Vyberte první skrytý řádek nebo sloupec na listu provedením jedné z následujících akcí:

  • Do pole názvů vedle řádku vzorců zadejte A1.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Najít a vybrat a potom na příkaz Přejít na. Do pole Odkaz zadejte hodnotu A1 a klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na příkaz Zobrazit řádky nebo Zobrazit sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×