Zobrazení náhledu řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů

Pomocí nástroje PerformancePoint Dashboard Designer můžete vytvořit, upravit a nasadit řídicí panely ve vaší organizaci. Při práci v nástroji Dashboard Designervytvoříte plán pro nasazení jednotlivých řídicích panelů v následujících fázích:

Vytvoření prvků řídicího panelu

V této fázi vytvoříte prvky jednotlivých řídicích panelů, například zdroje dat, indikátory, klíčové indikátory výkonu (KPI), výkonnostní metriky, sestavy, stránky řídicího panelu a filtry. Prvky, které vytvoříte, zůstanou v pracovním prostoru nástroje Dashboard Designer , dokud je nepublikujete.

Publikování prvků řídicího panelu

V této fázi uložíte prvky, které vytvoříte, na PerformancePoint Monitoring Server. Je důležité pochopit, že publikování prvku není totéž jako nasazení prvku. Prvky řídicího panelu publikujete za účelem jejich zpřístupnění uživatelům nástroje Dashboard Designer . Řídicí panel na jeho prvky nasazujete, abyste je zpřístupnili uživatelům řídicího panelu.

Zobrazení náhledu prvků řídicího panelu

V této fázi můžete zobrazit a otestovat prvky řídicího panelu, a zjistit tak, jak se zobrazí uživatelům řídicího panelu. Přestože náhled prvků před nasazením není nutné zobrazit, doporučujeme tak učinit, abyste se mohli ujistit, že stránky řídicího panelu poskytují správné informace a fungují správným způsobem.

Poznámka : Výkonnostní metriku nebo sestavu můžete zobrazit v nástroji Dashboard Designer. Chcete-li však zobrazit náhled stránky řídicího panelu, je nutné ji nasadit na určený web náhledu serveru SharePoint. Tento krok je třeba provést, protože vytvořené sestavy a výkonnostní metriky jsou individuální webové části, které ke správné funkci vyžadují technologii služby Windows SharePoint Services.

Po zobrazení náhledu stránky řídicího panelu můžete prvky řídicího panelu upravit nebo nasadit řídicí panel pro uživatele.

Úpravy a nasazení řídicího panelu

V této fázi, kterou můžete provést před nebo po nasazení řídicího panelu, upravíte existující prvky řídicího panelu. Máte-li oprávnění Editor pro prvky, které chcete upravit, můžete otevřít, upravit a znovu publikovat původní prvky. Nemáte-li oprávnění Editor nebo chcete-li prvky replikovat, můžete otevřít prvky v pracovním prostoru, upravit je a potom publikovat na Monitoring Server s jinými názvy souborů nebo umístěními.

Po každém vytvoření nebo úpravě prvků řídicího panelu doporučujeme před nasazením zobrazit náhled dané stránky řídicího panelu, abyste se ujistili, že vypadá a funguje požadovaným způsobem.

Poznámka : Autoři řídicích panelů definují oprávnění Editor a Čtenář pro každý prvek v nástroji Dashboard Designer. Uživatelé, kteří mají oprávnění Editor, mohou zobrazit, upravovat nebo odstraňovat prvky. Uživatelé s oprávněním Čtenář mohou prvky pouze zobrazit. Jestliže nemáte oprávnění Editor pro prvek, který chcete upravit nebo použít, otevřete prvek v pracovním prostru, uložte jej do jiného umístění a pak jej znovu publikujte na Monitoring Server. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete.

Zobrazení náhledu řídicího panelu

  1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Obnovit zobrazte seznam publikovaných řídicích panelů.

  2. V Prohlížeči pracovního prostoru poklepejte na řídicí panel, jehož náhled chcete zobrazit. Zobrazí se pracovní prostor pro tento panel.

  3. Klepnutím na kartu Úpravy zobrazte příkazy panelů nástrojů Náhled a SharePoint a pak klepněte na položku Náhled. Tím spustíte průvodce Nasazení řídicího panelu na web náhledu.

  4. Na stránce Vyberte řídicí panel klepněte na řídicí panel a pak klepněte na tlačítko Další.

  5. Na stránce Zadejte umístění by v poli Umístění webu náhledu již měla být uvedena internetová adresa, která byla zadána během procesu instalace. Můžete ponechat výchozí adresu nebo zadat jinou adresu.

  6. Klepnutím na tlačítko Dokončit odešlete řídicí panel do předchozího umístění a zobrazíte jej v samostatném okně prohlížeče.

  7. Na obrazovce Potvrzení v nástroji Dashboard Designer zkontrolujte informace o řídicím panelu v podokně Podrobnosti a klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete průvodce.

Získání dalších informací

Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů
Export řídicího panelu na web služby SharePoint

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×