Zobrazení možností ochrany osobních údajů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje možnosti ochrany osobních údajů pro funkce, které pravděpodobně budete používat. Některé možnosti ochrany osobních údajů mají vliv na to, jaké informace a soubory se stahují ze serveru společnosti Microsoft nebo se na něj odesílají. Jiné možnosti popsané v tomto článku mohou být užitečné po ochranu osobních údajů při sdílení souborů s jinými uživateli. Některé z těchto možností ochrany osobních údajů nemusí být dostupné, v závislosti na tom, kterou aplikaci sady Microsoft Office 2007 používáte.

Zákazníci, kteří hledají informace o kódu Product Key, můžou přejít sem: Zadání kódu Product Key pro aplikaci Office

Blog k systému Office

Co chcete udělat?

Zobrazení možností ochrany osobních údajů

Popis jednotlivých možností ochrany

Zobrazení prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v některé aplikaci Office

Zobrazení možností ochrany osobních údajů

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Galerie médií

 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Kategorie klepněte na položku Možnosti ochrany osobních údajů a v seznamu Nastavení zkontrolujte u možnosti Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů položky Ano, souhlasím s anonymní účastí v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a Ne, nechci se zúčastnit.

  • V části Ochrana osobních údajů webového odkazu zkontrolujte zaškrtnutí políčka Kontrolovat dokumenty Office pocházející z podezřelých webových serverů nebo na takové servery odkazující.

  • V části Pomoc při zajištění chodu systému zkontrolujte možnost Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

InfoPath

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

OneNote

 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Kategorie klepněte na položku Možnosti ochrany osobních údajů a v seznamu Nastavení zkontrolujte u možnosti Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů položky Ano, souhlasím s anonymní účastí v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a Ne, nechci se zúčastnit.

  • V části Ochrana osobních údajů webového odkazu zkontrolujte zaškrtnutí políčka Kontrolovat dokumenty Office pocházející z podezřelých webových serverů nebo na takové servery odkazující.

  • V části Pomoc při zajištění chodu systému zkontrolujte možnost Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Outlook

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Project

 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Kategorie klepněte na položku Možnosti ochrany osobních údajů a v seznamu Nastavení zkontrolujte u možnosti Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů položky Ano, souhlasím s anonymní účastí v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a Ne, nechci se zúčastnit.

  • V části Ochrana osobních údajů webového odkazu zkontrolujte zaškrtnutí políčka Kontrolovat dokumenty Office pocházející z podezřelých webových serverů nebo na takové servery odkazující.

  • V části Pomoc při zajištění chodu systému zkontrolujte možnost Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

SharePoint Designer

 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Kategorie klepněte na položku Možnosti ochrany osobních údajů a v seznamu Nastavení zkontrolujte u možnosti Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů položky Ano, souhlasím s anonymní účastí v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a Ne, nechci se zúčastnit.

  • V části Ochrana osobních údajů webového odkazu zkontrolujte zaškrtnutí políčka Kontrolovat dokumenty Office pocházející z podezřelých webových serverů nebo na takové servery odkazující.

  • V části Pomoc při zajištění chodu systému zkontrolujte možnost Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 2. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

 3. Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů naleznete v další části tohoto článku.

Začátek stránky

Popis jednotlivých možností ochrany

Při připojení k Internetu hledat obsah nápovědy na webu Microsoft Office Online

Platí pro všechny aplikace sady Office 2007.

Pokud zaškrtnete políčko Při připojení k Internetu hledat obsah na webu Microsoft Office Online, bude se do počítače stahovat aktuální obsah nápovědy z webu Microsoft Office Online. Pro tuto operaci je nutné, aby byl počítač připojený k internetu. Stáhne se jenom článek, na který kliknete v okně Výsledky hledání.

Aktualizovat hlavní odkazy webu Microsoft Office Online

Platí pro následující aplikace sady Office 2007: Access, Excel, PowerPoint, Word a Visio.

Pokud zaškrtnete políčko Aktualizovat hlavní odkazy webu Microsoft Office Online, budou se do počítače stahovat aktuální nadpisy a zajímavé šablony z webu Microsoft Office Online. Pro tuto operaci je nutné, aby byl počítač připojený k internetu.

Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže

Platí pro všechny aplikace sady Office 2007.

Zaškrtnete-li políčko Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže:

 • Dovolujete, aby byl do vašeho počítače stažen soubor ze služby Office Online, takže je-li váš počítač nestabilní a dochází k jeho selhání, automaticky se spustí nástroj Microsoft Office Diagnostics, který vám pomůže potíže diagnostikovat a opravit .

 • Dovolujete, aby vás společnost Microsoft žádala o zasílání chybových hlášení pro určité typy chybových zpráv, které případně dostanete. Když hlášení pošlete, jeho údaje mohou společnosti Microsoft pomoci porozumět potížím a pokusit se je odstranit.

 • Dovolujete, aby vám společnost Microsoft poskytovala aktuální obsah nápovědy, který pomůže odstranit potíže ve vašem počítači.

Další informace o této funkci najdete v článku Diagnostikování a oprava aplikací Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů Office.

Přihlášení k Programu zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků

Platí pro všechny aplikace sady Office 2007.

Zaškrtnete-li políčko Přihlásit se k Programu zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků, pomáháte zlepšovat kvalitu, spolehlivost a výkonnost sady Microsoft Office.

 • Jste-li ochotni se zúčastnit, nemusíte dělat nic dalšího. Není třeba vyplnit formulář, zúčastnit se průzkumu, ani vám nebude nikdo volat.

 • Společnost Microsoft automaticky shromáždí informace z vašeho počítače, včetně chybových zpráv generovaných softwarem, a po jejich vygenerování připojí informace o druhu počítačového vybavení, které používáte, a o tom, zda dochází k problémům při používání softwaru společnosti Microsoft a zda váš hardware a software reaguje správně a funguje rychle. Obvykle se tyto informace shromažďují jednou denně.

 • Veškeré informace odeslané do společnosti Microsoft jsou anonymní. Tyto informace nejsou v žádném případě použity pro reklamu nebo prodej.

Úplné podrobnosti o tomto programu naleznete na webu Program zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků.

Upozornit před tiskem, uložením nebo odesláním souboru, který obsahuje sledované změny nebo komentáře

Platí pouze pro aplikaci Office Word 2007.

Klepnete-li na možnost Upozornit před tiskem, uložením nebo odesláním souboru, který obsahuje sledované změny nebo komentáře, zobrazí se varovná zpráva v případě, že se pokusíte vytisknout, uložit nebo odeslat dokument obsahující sledované změny. Další informace o sledovaných změnách naleznete v tématu Trvalé odstranění sledovaných změn.

Vylepšení přesnosti sloučení uložením náhodného čísla

Platí pouze pro aplikaci Office Word 2007.

Když kliknete na možnost Vylepšit přesnost sloučení uložením náhodného čísla, zvýšíte pravděpodobnost získání nejlepších výsledků při slučování sledovaných změn od několika revidujících. Další informace najdete v článku Sloučení komentářů a změn od několika recenzentů do jednoho dokumentu.

Zobrazení skrytých značek při otevírání nebo ukládání

Platí pouze pro aplikaci Office Word 2007.

Klepnete-li na možnost Zobrazení skrytých značek při otevírání nebo ukládání, zajistíte tím, že se vám při otvírání nebo ukládání dokumentu zobrazí všechny sledované změny, které nadále zůstávají v dokumentu. To vám umožní odebrat libovolné nechtěné sledované změny, než dokument odešlete k revizi. Další informace o sledovaných změnách naleznete v článku Trvalé odstranění sledovaných změn.

Při uložení odebrat osobní informace z vlastností souboru (nepovoleno)

Platí pouze pro aplikaci Office Word 2007.

Možnost Odebrat osobní údaje z vlastností souboru při uložení (nepovoleno) je k dispozici pouze v případě, že pracujete s dokumentem, který byl vytvořen v dřívější verzi sady Office, a že jste pomocí této možnosti v dřívější verzi odebrali osobní údaje. Chcete-li z tohoto dokumentu odebrat osobní údaje, klepněte na možnost Kontrola metadat.

Kontrola metadat

Platí pouze pro aplikaci Office Word 2007.

Chcete-li odebrat osobní informace a další skrytá data z dokumentu vytvořeného v aplikaci Office Word 2007 nebo v dřívějších verzích, klepněte na možnost Kontrola metadat. Další informace o kontrole metadat naleznete v tématu Odebrání skrytých dat aosobních údajů zdokumentů sady Office.

Kontrolovat dokumenty sady Microsoft Office z podezřelých webů nebo odkazující na takové weby

Platí pro následující aplikace sady Office 2007: Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio a Word

Zaškrtnete-li políčko Kontrolovat dokumenty sady Microsoft Office z podezřelých webů nebo odkazující na takové weby, zapnete tím funkci zjišťování zfalšovaných webů, která vás pomáhá chránit před podvodnými postupy. Jestliže sada Office 2007 zjistí odkaz na web se zfalšovaným názvem domény, budete na to upozorněni výstrahou zabezpečení. Zjišťování zfalšovaných webů se provádí lokálně ve vašem počítači. Tato funkce neodesílá žádné informace do společnosti Microsoft. Další informace naleznete v tématu Povolení nebo zákaz výstrah varujících před odkazy na podezřelé webové servery asoubory znich.

Začátek stránky

Zobrazení prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Office

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte v jednotlivých aplikacích systému Office takto:

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na Možnosti aplikace Access a potom na Centrum zabezpečení.

 2. V části Ochrana osobních údajů klikněte na Zobrazit prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Access.

Začátek stránky

Excel

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na tlačítko Možnosti aplikace Excel a potom na položku Centrum zabezpečení.

 2. V části Ochrana osobních údajů klikněte na Zobrazit prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Excel.

Začátek stránky

InfoPath

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

OneNote

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

Outlook

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint a potom na položku Centrum zabezpečení.

 2. V části Ochrana osobních údajů klikněte na Zobrazit prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office PowerPoint.

Začátek stránky

Project

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

Publisher

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

Visio

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

Word

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na tlačítko Možnosti aplikace Word a potom na položku Centrum zabezpečení.

 2. V části Ochrana osobních údajů klikněte na Zobrazit prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Word.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×