Zobrazení konkrétních dat pomocí filtrů

Filtrování oceníte, když se budete chtít zaměřit na určitou část svých dat. V aplikaci Excel Online bude potřeba před použitím filtru na oblast dat formátovat tuto oblast jako tabulku. Tady je postup:

  1. Vyberte data, která chcete filtrovat. Klikněte na Formátovat jako tabulku a pak vyberte Formátovat jako tabulku.

Tlačítko pro formátování dat jako tabulky

  1. Klikněte na Tabulka obsahuje záhlaví.

Tip :  Pokud zaškrtnete toto políčko v případě, že tabulka nemá záhlaví, zobrazí se zástupné texty záhlaví, které můžete přejmenovat.

Dialog pro převod oblasti dat na tabulku

  1. Klikněte na OK.

  2. Pokud chcete použít filtr, klikněte na šipku v záhlaví sloupce a vyberte si některou možnost.

Možnosti filtrování

Můžete použít buď obecnou možnost Filtr, nebo vlastní filtr specifický pro určitý datový typ. Třeba při filtrování čísel se zobrazí Filtry čísel, u kalendářních dat se zobrazí Filtry kalendářních dat a u textu se zobrazí Filtry textu. Pomocí obecného filtru můžete ze seznamu existujících dat vybrat data, která se mají zobrazit, tímto způsobem:

Vlastní filtr čísel

Filtry čísel umožňují použít vlastní filtr:

Možnosti vlastního filtrování dostupné pro číselné hodnoty

Pokud chcete v tomto příkladu zobrazit oblasti, ve kterých prodej za březen nedosáhl 6 000 Kč, můžete použít vlastní filtr:

Použití vlastního filtru u číselných hodnot

Tady je postup:

  1. Klikněte na šipku filtru vedle Březen > Filtry čísel > Menší než a zadejte 6000.

Zobrazení hodnot menších než určité kritérium pomocí vlastního filtru

  1. Klikněte na OK.

    Excel Online použije filtr a zobrazí jenom oblasti s prodejem pod 6 000 Kč.

    Výsledky při použití vlastního filtru čísel

Podobným způsobem můžete použít vlastní Filtry kalendářních dat a Filtry textu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×