Zobrazení jednotlivých zobrazení

V nabídce Zobrazit klepněte na Zobrazení, které chcete použít. Nabídka Zobrazit obsahuje několik nejčastěji používaných zobrazení.

Pokud není zobrazeno požadované zobrazení, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Další zobrazení. V dialogovém okně Další zobrazení klepněte v seznamu Zobrazení na zobrazení, které chcete použít, a potom klepněte na tlačítko Použít.

Poznámka : 

  • Při změně zobrazení nedojde k přidání ani odebrání žádných informací z projektu, pouze ke změně způsobu zobrazování informací o projektu.

  • U zobrazení Používání zdrojů a Používání úkolů můžete zobrazit různé Časově uspořádané informace. Odkazy na další informace naleznete také v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×