Zobrazení dostupnosti zdrojů

Pomocí grafu nebo tabulky Dostupnost zdrojů lze najít Přetížení nebo Nevytížení zdroje na projektu nebo na všech projektech.

Poznámka : Zobrazit lze pouze informace o dostupnosti Pracovní zdroj. Informace o dostupnosti Nákladové zdroje a Materiálový zdroj zobrazit nelze.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na příkaz Zdroje.

 2. Chcete-li zobrazit seznam zdrojů určitého typu, vyberte v seznamu Zobrazení jeden z následujících typů zdrojů:

  • Všechny zdroje

  • Nákladové zdroje

  • Materiálové zdroje

  • Pracovní zdroje

 3. Vyberte v tabulce zdroje, pro které chcete zobrazit informace o dostupnosti.

  Pokud chcete vybrat sousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na jména prvního a posledního zdroje, pro které potřebujete informace. Chcete-li vybrat nesousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na požadované jména zdrojů.

 4. Klepněte na tlačítko Přejít na a potom na příkaz Zobrazit dostupnost.

  Zobrazí se informace o dostupnosti zdrojů, přičemž budou brány v potaz všechny projekty, na kterých jsou zdroje přiřazeny na nějaké úkoly.

 5. Na stránce Dostupnost zdrojů můžete v seznamu Zobrazení vybrat požadované zobrazení zdrojů, jehož pomocí lze filtrovat jednotlivé typy zdrojů:

  • Práce na přiřazeném úkolu podle zdroje:      Pomocí tohoto zobrazení můžete práce na přiřazených úkolech seskupit nejprve podle zdrojů a potom podle projektů, na kterých zdroje působí.

  • Práce na přiřazeném úkolu podle projektu:      Pomocí tohoto zobrazení můžete práce na přiřazených úkolech seskupit podle projektů, na kterých zdroje působí.

  • Zbývající dostupnost:      V tomto zobrazení můžete prozkoumat časové úseky, kdy je zdroj během určitého období k dispozici pro další práci.

  • Práce:      V tomto zobrazení můžete prozkoumat časové úseky, ve kterých je zdroj přiřazený na úkoly.

 6. Chcete-li změnit období nebo jednotky zobrazené v grafu či tabulce, klepněte na tlačítko Možnosti zobrazení Obrázek tlačítka a vyberte požadované možnosti.

 7. V případě, že jste na předchozí stránce vybrali více zdrojů, můžete pomocí legendy v grafu vybrat zdroje, které chcete v grafu zobrazit.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×