Zobrazení diagramů aplikace Visio v knihově služby SharePoint

Diagramy aplikace Visio, které byly uloženy jako webové výkresy (soubory s příponou VDW), lze zobrazit i v počítačích, ve kterých není nainstalována aplikace Visio. Webové výkresy jsou vykreslovány službami Visio Services, což je součást technologií SharePoint určená k vykreslování interaktivních diagramů s připojenými daty.

V zájmu nejvyšší kvality zobrazení si před otevřením diagramu nainstalujte program Silverlight 3.0. Pokud program Silverlight nemáte nainstalován, bude diagram vykreslen ve formátu PNG.

  1. V prohlížeči přejděte do knihovny služby SharePoint, která obsahuje daný webový výkres.

  2. Kliknutím na název diagramu otevřete soubor v prohlížeči.

  3. Chcete-li zobrazit specifické části diagramu, klikněte na něj a posuňte jej. Chcete-li změnit velikost diagramu, použijte nástroje lupy na panelu nástrojů.

  4. Chcete-li v okně prohlížeče zobrazit celý diagram, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Přizpůsobit v zobrazení pomocí lupy.

Rychlé úkoly

Úkol

Akce

Otevření hypertextového odkazu

Pokud obrazec obsahuje hypertextový odkaz, ukazatel se při umístění nad obrazec změní a označuje, že lze kliknout. Vyberte obrazec a dalším kliknutím otevřete odkaz.

Získání nejnovějších dat, pokud je diagram propojen s externími zdroji dat

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Aktualizovat. Pokud od poslední aktualizace došlo ke změně obsahu externího zdroje dat, zobrazí se v diagramu nová data.

Změny ve zdroji dat se nemusejí projevit okamžitě po aktualizaci diagramu. Záleží na nastavení ukládání dat do mezipaměti pro služby Visio Services.

Otevření diagramu v aplikaci Visio (Vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována aplikace Visio.)

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Otevřít v aplikaci Visio.

Zobrazení stránek vícestránkového diagramu

Na panelu nástrojů klikněte na pole Navigace na stránce a potom klikněte na stránku, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení podrobných informací o obrazci

Vyberte obrazec a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko přepínače informací o obrazci. Otevře se podokno s informacemi o obrazci. Podokno lze otevřít také tak, že podržíte klávesu CTRL a kliknete na obrazec.

Tisk webového výkresu

Chcete-li diagram vytisknout, je třeba otevřít jej v aplikaci Visio. Klikněte na tlačítko Otevřít v aplikaci Visio a potom použijte standardní možnosti pro tisk diagramu v aplikaci Visio. V počítači musí být nainstalována aplikace Visio 2010 Standard, Professional nebo Premium.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×