Zobrazení dat ze seznamu nebo knihovny na samostatné stránce

Domovskou stránku nebo další stránky webu můžete přizpůsobit pomocí Webová část tak, aby se data ze seznamu nebo knihovny zobrazovala na stránce. Jestliže vytvoříte seznam nebo knihovnu, bude automaticky vytvořena webová část se stejným názvem. Pokud například vytvoříte seznam s názvem Smlouvy, bude vytvořena také webová část s názvem Smlouvy. Ve webové části budou zobrazena data z vytvořeného seznamu nebo knihovny.

Poznámka : Chcete-li přidat nebo upravit sdílené zobrazení webové části na stránce, musíte být vlastníkem webu.

V tomto článku:

Způsoby zobrazení seznamu a knihovny ve webové části

Zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Zobrazení jiného zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Způsoby zobrazení seznamu a knihovny ve webové části

Jestliže vytvoříte web, budou webové části automaticky přidány na domovskou stránku webu. Například týmový web obsahuje ve výchozím nastavení seznamy Oznámení, Kalendář a Odkazy. Každá webová část obsahuje zobrazení seznamu se stejným názvem. Chcete-li zobrazit seznamy nebo knihovny, můžete na domovskou stránku přidat další webové části.

Chcete-li vytvořit vlastní stránku, můžete vytvořit Stránka webových částí a poté na tuto stránku přidat webové části obsahující další seznamy.

Následující příklady znázorňují příklady použití webové části k zobrazení dat ze seznamu nebo knihovny:

 • inzerování dokumentů v knihovně, které jsou připraveny ke kontrole, nebo dokumentů, které tým často používá;

 • sledování dat projektu v seznamu úloh a seskupování, filtrování či řazení dat podle sloupce obsahujícího název týmu nebo jméno či roli osoby;

 • poskytování nástroje pro vyhledávání podrobných informací o zaměstnanci v seznamu, například možnosti příspěvků, rodinný stav a hrazení zdravotního pojištění;

 • kontrola nevyřízených objednávek zákazníků v seznamu;

 • obohacení informací o členech projektového týmu zobrazením informací o kontaktu ze seznamu kontaktů a fotografie každé osoby za použití propojené webové části Obrázek z jiného seznamu. Další informace o připojení webových částí naleznete v částí Viz také.

Začátek stránky

Zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

 1. Otevřete stránku, na kterou chcete přidat webovou část.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na položku Upravit stránku.

 3. Klepněte v oblasti, kam chcete webovou část přidat, na příkaz Přidat webovou část.

 4. Zaškrtněte políčko vedle seznamu nebo knihovny, které chcete zobrazit na stránce, a klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Zobrazení jiného zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Ve výchozím nastavení zobrazí webová část výchozí zobrazení seznamu nebo knihovny. Webovou část však můžete změnit tak, aby obsahovala jakékoli požadované zobrazení. Jestliže toto zobrazení upravíte, budou změny kopírovány mezi seznamem či knihovnou a webovou částí. To zajišťuje jednotnost zobrazení na celém webu. Data obsažená v seznamu či knihovně se nezmění.

Při přepínání z aktuálního zobrazení do jiného zobrazení postupujte opatrně. Může dojít k odstranění změn provedených v aktuálním zobrazení a zakázání připojení webových části, která závisí na sloupcích v aktuálním zobrazení. Při přepínání zobrazení se zobrazí výzva k potvrzení akce.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na položku Upravit stránku.

 2. Klepněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část u webové části, kterou chcete změnit, a proveďte některý z následujících kroků:

  • Jestliže pracujete ve sdíleném zobrazení, klepněte na příkaz Upravit sdílenou webovou část.

  • Pokud pracujete v osobním zobrazení, klepněte na příkaz Upravit tuto webovou část.

   Otevře se podokno nástrojů. V podokně nástrojů vyberte nastavení, jimiž se řídí rozložení a vzhled webové části.

 3. V seznamu Vybrané zobrazení klepněte na název zobrazení, které chcete zobrazit.

  Tip : Aktuální zobrazení lze také změnit klepnutím na možnost Upravit aktuální zobrazení a změnou nastavení zobrazení. Tímto krokem změníte zobrazení v každém umístění na webu, ve kterém je použito.

 4. V podokně nástrojů klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Po přidání webové části Seznam ke stránce webové části můžete upravit zobrazení tak, aby byly na stránce zobrazeny pouze požadované informace. Aktuální zobrazení upravujete ze stránky webové části.

Můžete také vytvořit vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny, což lze použít k zobrazení různých sad informací v různých instancích webové části pro určitý seznam nebo knihovnu. Vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny lze vytvořit pomocí nabídky Zobrazit Nabídka Zobrazení seznamu nebo knihovny, kterou chcete upravit. Odkazy na další informace o vytváření vlastních zobrazení seznamu a knihovny naleznete v části Viz také.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na položku Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část , kterou chcete upravit, a poté klikněte na položku Upravit sdílenou webovou část.

 3. V podokně nástrojů klikněte na položku Upravit aktuální zobrazení.

 4. V oblasti Sloupce můžete zobrazit nebo skrýt sloupce zaškrtnutím příslušných políček. Vedle názvu sloupce zadejte číslo určující pořadí sloupce v zobrazení.

 5. V oblasti Řadit určete, zda mají být informace řazeny a jakým způsobem. K řazení můžete použít dva sloupce, například nejdříve použít řazení podle autora a poté podle názvu souboru pro každého autora.

 6. V oblasti Filtr určete, zda a jakým způsobem mají být informace filtrovány. Pomocí filtru lze zobrazit užší výběr, například položky vytvořené určitým oddělením nebo položky se stavem Schváleno.

 7. V oblasti Seskupit podle lze seskupit položky stejné hodnoty do vlastního oddílu, například do rozbalitelného oddílu dokumentů podle určitého autora.

 8. V oblasti Souhrny můžete počítat počet položek ve sloupcích, například celkový počet problémů. Někdy lze zjišťovat další informace, například průměry.

 9. V oblasti Styl vyberte požadovaný styl zobrazení, například stínovaný seznam, v němž je každý druhý řádek stínován.

 10. Pokud seznam nebo knihovna obsahuje složky, můžete vytvořit zobrazení, které složky neobsahuje. Toto zobrazení bývá někdy nazýváno jednoduché zobrazení. Chcete-li zobrazit všechny položky seznamu na stejné úrovni, klikněte na možnost Zobrazit všechny položky bez složek.

 11. Má-li seznam nebo knihovna velký rozsah, můžete omezit počet zobrazovaných souborů seznamu nebo knihovny. Můžete také určit, jaký počet souborů má být zobrazen na stránce. V oblasti Omezení počtu položek vyberte požadované možnosti.

 12. Chcete-li zobrazit seznam nebo knihovnu v mobilním zařízení, vyberte požadované možnosti v oblasti Mobilní.

 13. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×