Zobrazení alternativního kalendáře

Tato funkce se vztahuje na všechny jazyky, které umožňují použití alternativní kalendář. Jedná se o tyto jazyky: arabština, angličtina, hebrejština, hindština, čínština, japonština, korejština a thajština.

Použití krátkého nebo dlouhého formátu data, například 1. 11. 2007 nebo 01.11.07, je určeno nastavením formátu data v operačním systému. Jazyk použitý pro názvy měsíců a dnů v týdnu závisí na zemi nebo oblasti vybrané v Ovládacích panelech v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení (klasické zobrazení v systémech Windows Vista a Microsoft Windows XP) nebo v dialogovém okně Místní nastavení (v systému Microsoft Windows 2000) a na kalendáři vybraném v operačním systému. V závislosti na těchto nastaveních jsou zobrazeny názvy měsíců Gregoriánský kalendář v alternativním jazyce nebo jsou zobrazeny přeložené názvy měsíců.

V tomto článku

Zobrazení alternativních kalendářů

Zobrazení alternativního kalendáře

Zobrazení duálního kalendáře

Rozložení kalendáře zprava doleva

Zobrazení alternativních kalendářů

Zobrazení měsíčního kalendáře

Zobrazení měsíčního kalendáře je ovlivněno nastavením kalendáře v operačním systému.

V tomto zobrazení lze zobrazit oba formáty kalendáře. Pokud je vybrána tato možnost, zobrazí se primární kalendář na pravé straně a alternativní kalendář na levé straně každé buňky. První buňka bude obsahovat názvy obou měsíců a začátek každého měsíce ve všech formátech bude zobrazovat odpovídající název měsíce.

Zobrazení týdenního kalendáře

V případě nastavení Směr kalendáře zprava doleva bude první den zobrazen v pravém horním rohu a poslední den v levém dolním rohu. Tedy naopak oproti rozložení zleva doprava. Následující příklad ukazuje týdenní zobrazení zprava doleva v případě, kdy je kalendář Kalendář Hidžra nastaven jako hlavní a gregoriánský kalendář jako alternativní.

Týdenní kalendář v případě, že je kalendář hidžra nastaven jako hlavní a gregoriánský kalendář jako vedlejší

Začátek stránky

Zobrazení alternativního kalendáře

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak na tlačítko Možnosti kalendáře.

  2. Ve skupinovém rámečku Upřesnit možnosti zaškrtněte políčko Povolit alternativní kalendář.

  3. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný jazyk.

  4. V druhém rozevíracím seznamu klepněte na požadovaný kalendář.

Poznámka : Chcete-li ukončit toto zobrazení dvou kalendářů, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit alternativní kalendář.

Začátek stránky

Zobrazení duálního kalendáře

Informace duálního kalendáře lze zobrazit v zobrazení Den / týden / měsíc složky Kalendář. V zobrazeních Týden a Měsíc budou v buňce každého dne k dispozici informace z obou kalendářů.

Informace primární kalendář budou zobrazeny v pravém horním rohu buňky dne. Informace alternativní kalendář budou zobrazeny jako informace, které nejsou k dispozici, v levém horním rohu buňky dne.

Poznámky : 

  • Pokud hlavní kalendář nebude gregoriánský, bude formát alternativního kalendáře záviset na zemi nebo oblasti nastavené v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení (systémy Windows Vista a Windows XP) nebo Místní nastavení (systém Windows 2000) v Ovládacích panelech. Pro danou zemi nebo oblast to může být libovolný formát gregoriánského kalendáře, který je k dispozici.

  • Používáte-li duální kalendáře, můžete kterýkoli kalendář zobrazit v zobrazení Den / týden / měsíc. V některých zobrazeních lze zobrazit informace z každého kalendáře. Kromě toho lze v kterémkoli kalendáři zobrazit informace o datu v zobrazení Tabulka.

Začátek stránky

Rozložení kalendáře zprava doleva

Aplikace Microsoft Outlook podporuje rozložení kalendáře Zleva doprava a Zprava doleva. Toto rozložení ovlivňuje zobrazení Den / týden / měsíc. Rozložení kalendáře zprava doleva zobrazuje v porovnání s rozložením zleva doprava dny v zobrazení týdne a měsíce zrcadlově převrácené. První den v týdnu je zobrazen vpravo a následující dny postupují směrem vlevo. Tabulka dat podporuje obě rozložení. Jestliže je z důvodu zobrazení informací o více měsících vybráno více tabulek dat, může být rozložení těchto měsíců zleva doprava nebo zprava doleva.

Další informace:

Funkce zprava doleva v tabulce dat

Funkce zprava doleva a analyzátor dat

Funkce zprava doleva v tabulce dat

Tabulku dat lze v závislosti na zvoleném primární kalendář a rozložení zobrazit v několika zobrazeních.

Gregoriánský kalendář s rozložením zleva doprava

Tabulka dat při použití Gregoriánský kalendář hlavního kalendáře a rozložení kalendáře Zleva doprava.

Kalendář hidžra s rozložením zprava doleva

Tabulka dat při použití hlavního kalendáře Kalendář Hidžra a rozložení kalendáře Zprava doleva.

Aplikace Microsoft Outlook používá pro názvy dnů v týdnu v tabulce dat zkratky.

Funkce zprava doleva a analyzátor dat

Kalendářní data lze zadávat ve více formátech, včetně zadávání pomocí anglických názvů dnů a měsíců nebo pomocí názvů dnů a měsíců v alternativním jazyce. Analyzátor dat podporuje arabské, anglické, Gregoriánský kalendář, hebrejské a pouze arabské Kalendář Hidžra názvy měsíců. Pokud zadáte datum pomocí číselného formátu Den / měsíc / rok, přejde analyzátor dat na toto datum v aktuálním nebo primární kalendář. Určité datum však můžete zadat také pomocí názvů měsíců spadajících do alternativní kalendář a analyzátor dat přejde na tento den.

Můžete také zadat určité datum hlavního nebo alternativního kalendáře a analyzátor dat bude schopen toto datum přeložit a přesunout kalendář na tento den.

Jestliže je například hlavním (systémovým) kalendářem gregoriánský kalendář, alternativním kalendářem je kalendář hidžra a do pole Datum v dialogovém okně Přejít na datum (nabídka Přejít v zobrazení kalendáře Den / týden / měsíc) zadáte 2/1/99, přeloží analyzátor toto datum jako 2. ledna 1999. Pokud bude hlavním kalendářem kalendář hidžra, přeloží analyzátor dat toto datum jako Analyzované datum hidžra .

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×