Zobrazení a změna vlastností souborů systému Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vlastnosti dokumentu nazývané také Metadata jsou podrobnosti o souboru, které jej popisují nebo identifikují. Vlastnosti dokumentu zahrnují podrobnosti jako název, jméno autora, předmět a klíčová slova, která identifikují téma dokumentu nebo jeho obsah.

Pokud souborům přidáte vlastnosti dokumentů, lze soubory později snadno uspořádat a identifikovat. Na základě jejich vlastností můžete dokumenty také vyhledávat.

V tomto článku

Získat další informace o vlastnostech dokumentu

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

Zobrazit nebo vytvořit vlastní vlastnosti dokumentu

Další informace o vlastnostech dokumentu

Typy vlastností dokumentů

Existuje pět typů vlastností dokumentů:

 • Standardní vlastnosti:     Ve výchozím nastavení je k dokumentům systému Microsoft Office přidružena sada standardních vlastností, jako je autor, název nebo předmět. Chcete-li zjednodušit uspořádání a identifikaci dokumentů, můžete těmto vlastnostem přiřadit vlastní textové hodnoty. V aplikaci Word můžete například u souborů týkajících se prodeje použít vlastnost Klíčová slova a zadat klíčové slovo zákazníci. Poté můžete vyhledat všechny soubory o prodeji obsahující toto klíčové slovo.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti:     Tyto vlastnosti zahrnují systémové vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo data, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy změněn) a statistiky spravované aplikacemi sady Office (například počet slov nebo znaků v dokumentu). Automaticky aktualizované vlastnosti nelze určit nebo změnit.

  Automaticky aktualizované vlastnosti můžete použít k identifikaci nebo vyhledání dokumentů. Můžete například vyhledat všechny soubory, které byly vytvořeny po 3. březnu 2005, nebo všechny soubory, které byly naposledy změněny včera.

 • Vlastní vlastnosti:     Pro dokumenty sady Office můžete nadefinovat další vlastní vlastnosti. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit textovou, časovou nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 • Vlastnosti organizace:     Pokud byl v organizaci upraven Panel informací o dokumentech, mohou být vlastnosti dokumentu přidružené k dokumentu specifické pro vaši organizaci.

 • Vlastnosti knihovny dokumentů     Toto jsou vlastnosti, které jsou přidružené k dokumenty v Knihovna dokumentů na webu nebo do veřejné složky. Když vytvoříte novou knihovnu dokumentů, můžete definovat jeden nebo více vlastnosti knihovny dokumentů a nastavit pravidla pro jejich hodnoty. Při přidávání dokumentů do knihovny dokumentů se zobrazí výzva, aby obsahovalo hodnoty pro všechny vlastnosti, které jsou potřeba nebo aktualizovat vlastnosti, které jsou nesprávné. Knihovny dokumentů, které přidají můžete například vyzvat vlastností, jako jsou odeslané, datum, kategorie a popis. Při otevření dokumentu z knihovny dokumentů ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu, můžete upravovat a aktualizovat tyto vlastnosti knihovny dokumentů na panelu informací o dokumentech.

Začátek stránky

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

Které aplikace systému Office používáte?

Aplikace Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Aplikace Access

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na karty vlastností, které chcete zobrazit nebo aktualizovat.

  Poznámka : Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

 5. Klikněte na tlačítko OK. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k souboru.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti sešitu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti v panelu uvnitř sešitu, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Zobrazit panel dokumentu.

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

InfoPath

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte statistiku formuláře.

 3. Chcete-li změnit položky Název, ID nebo Popis formuláře, klikněte na položku Vlastnosti šablony formuláře a podle potřeby proveďte změny v příslušných polích.

 4. Chcete-li tento formulář zobrazit ve vlastní kategorii v aplikaci InfoPath Filler, zaškrtněte políčko Povolit vlastní kategorii a zadejte její název.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti prezentace.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k prezentaci. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti v panelu uvnitř prezentace, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Zobrazit panel dokumentu.

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Project

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti projektu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k projektu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Informace o projektu a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li zobrazit statistiku projektu, klikněte na možnost Informace o projektu a vyberte možnost Statistika projektu.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit nebo aktualizovat vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti publikace a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Visio

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li přidat odkaz na související dokumenty, klikněte na možnost Související dokumenty a vyberte možnost Přidat odkaz na související dokument.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti dokumentu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k dokumentu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti v panelu uvnitř sešitu, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Zobrazit panel dokumentu.

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Vlastní vlastnosti jsou vlastnosti, které nadefinujete pro dokument sady Office. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit text, čas nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

Kterou aplikaci používáte?

Aplikace Access

Excel

PowerPoint

Project

Publisher

Word

Aplikace Access

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. Klepněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Click Add, and then click OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Click Add, and then click OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Click Add, and then click OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k prezentaci.

Začátek stránky

Project

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Informace o projektu a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat, potom klikněte na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k projektu.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti publikace a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím seznamu Typ. Pokud například kliknete v seznamu Typ na položku Číslo, musíte do pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k dokumentu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×