Zobrazení a změna vlastností dokumentů sady Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Článek popisuje, co jsou vlastnosti dokumentu, jak lze zobrazit a změnit vlastnosti dokumentu sady Microsoft Office a jak lze vytvořit vlastní vlastnosti dokumentu.

V tomto článku

Získat další informace o vlastnostech dokumentu

Zobrazení vlastností aktuálního dokumentu

Zobrazení vlastností dokumentu při otevírání a ukládání souboru

Změna vlastností aktuálního dokumentu

Vytvořit vlastní vlastnosti dokumentu

Další informace o vlastnostech dokumentu

Vlastnosti dokumentu nazývané také Metadata jsou podrobnosti o souboru, které jej popisují nebo identifikují. Vlastnosti dokumentu zahrnují podrobnosti jako název, jméno autora, předmět a klíčová slova, která identifikují téma dokumentu nebo jeho obsah.

Jestliže u dokumentů určíte příslušné hodnoty pro pole vlastností dokumentu, můžete později snadněji uspořádat a identifikovat své dokumenty. Na základě jejich vlastností můžete dokumenty také vyhledávat. V aplikacích Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007 můžete jednoduše zobrazit nebo upravit vlastnosti dokumentu při práci na obsahu dokumentu pomocí panelu Informace o dokumentu, který je zobrazen v horní části dokumentu v aplikaci sady Office.

Typy vlastností dokumentů

Existuje pět typů vlastností dokumentů:

 • Standardní vlastnosti:     Ve výchozím nastavení mají dokumenty sady Microsoft Office přidruženou sadu standardních vlastností, jako jsou například autor, název a předmět. Chcete-li jednodušeji uspořádávat a identifikovat dokumenty, můžete pro tyto vlastnosti určit vlastní textové hodnoty. V aplikaci Word můžete například u souborů týkajících se prodeje použít vlastnost Klíčová slova a zadat klíčové slovo zákazníci. Můžete vyhledat všechny soubory o prodeji obsahující toto klíčové slovo.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti:     Tyto vlastnosti zahrnují systémové vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo data, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy změněn) a statistiky spravované aplikacemi sady Office (například počet slov nebo znaků v dokumentu). Automaticky aktualizované vlastnosti nelze určit nebo změnit.

  Automaticky aktualizované vlastnosti můžete použít k identifikaci nebo vyhledání dokumentů. Můžete například vyhledat všechny soubory, které byly vytvořeny po 3. březnu 2005, nebo všechny soubory, které byly naposledy změněny včera.

 • Vlastní vlastnosti:     Pro dokumenty sady Office můžete nadefinovat další vlastní vlastnosti. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit textovou, časovou nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 • Vlastnosti organizace:     Pokud byl v organizaci upraven Panel informací o dokumentech, mohou být vlastnosti dokumentu přidružené k dokumentu specifické pro vaši organizaci.

 • Vlastnosti knihovny dokumentů:     Tyto vlastnosti jsou přidruženy dokumentům v Knihovna dokumentů na webu nebo ve veřejné složce. Při vytváření nové knihovny dokumentů můžete definovat jednu nebo více vlastností knihovny dokumentů a nastavit pravidla pro jejich hodnoty. Jakmile uživatelé přidají do knihovny dokumentů dokumenty, budou vyzváni k určení hodnoty pro každou vlastnost. Knihovna dokumentů, ve které jsou například shromážděny připomínky k produktům, může uživatele vyzvat k zadání vlastností jako jsou Odesílatel, Datum, Kategorie a Popis. Pokud otevřete dokument z knihovny dokumentů v aplikaci Office Word 2007, Office Excel 2007 nebo Office PowerPoint 2007, můžete upravovat a aktualizovat tyto vlastnosti knihovny dokumentů na panelu Informace o dokumentu.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností aktuálního dokumentu

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na Spravovat a potom klikněte na Vlastnosti databáze.

 2. V dialogovém okně Název souboru - vlastnosti klepněte na karty vlastností, které chcete zobrazit.

Začátek stránky

Excel

Chcete-li změnit nebo zobrazit vlastnosti dokumentu, můžete použít panel Informace o dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, kterou chcete zobrazit (například Upřesnit vlastnosti).

  Poznámky : 

  • Vlastní vlastnosti můžete zobrazit klepnutím na možnost Upřesnit vlastnosti.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

PowerPoint

Chcete-li změnit nebo zobrazit vlastnosti dokumentu, můžete použít panel Informace o dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, kterou chcete zobrazit (například Upřesnit vlastnosti).

  Poznámky : 

  • Vlastní vlastnosti můžete zobrazit klepnutím na možnost Upřesnit vlastnosti.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti publikace klepněte na karty vlastností, které chcete zobrazit.

Začátek stránky

Word

Chcete-li změnit nebo zobrazit vlastnosti dokumentu, můžete použít panel Informace o dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, kterou chcete zobrazit (například Upřesnit vlastnosti).

  Poznámky : 

  • Vlastní vlastnosti můžete zobrazit klepnutím na možnost Upřesnit vlastnosti.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností dokumentu při otevírání a ukládání souboru

Vlastnosti dokumentu pro soubor můžete zobrazit v dialogovém okně Otevřít nebo v dialogovém okně Uložit jako.

 1. V dialogovém okně Otevřít nebo v dialogovém okně Uložit jako vyberte dokument, jehož vlastnosti chcete zobrazit.

 2. Klikněte na šipku u tlačítka Zobrazení a potom proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete zobrazit vlastnosti, jako například velikost nebo datum poslední změny souboru, klikněte na příkaz Podrobnosti.

  • Jestliže chcete zobrazit všechny vlastnosti dokumentu, klepněte na příkaz Vlastnosti.

Začátek stránky

Změna vlastností aktuálního dokumentu

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na Spravovat a potom klikněte na Vlastnosti databáze.

 2. V dialogovém okně Název souboru - vlastnosti na kartě Souhrnné informace zadejte hodnoty standardních vlastností, jako jsou například Název a Autor.

Začátek stránky

Excel

Chcete-li změnit nebo zobrazit vlastnosti dokumentu, můžete použít panel Informace o dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, kterou chcete změnit (například Upřesnit vlastnosti).

  Poznámka : Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete změnit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

 3. Na Panelu informací o dokumentu zadejte informace, které chcete mít v jednotlivých oknech polí vlastností.

  Poznámka : Všechna pole vlastností označená červenou hvězdičkou jsou povinná a je nutné je zadat, abyste mohli uložit dokument.

Začátek stránky

PowerPoint

Chcete-li změnit nebo zobrazit vlastnosti dokumentu, můžete použít panel Informace o dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, kterou chcete změnit (například Upřesnit vlastnosti).

  Poznámka : Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete změnit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

 3. Na Panelu informací o dokumentu zadejte informace, které chcete mít v jednotlivých oknech polí vlastností.

  Poznámka : Všechna pole vlastností označená červenou hvězdičkou jsou povinná a je nutné je zadat, abyste mohli uložit dokument.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti publikace na kartě Souhrnné informace zadejte hodnoty standardních vlastností, jako jsou například Název a Autor.

Začátek stránky

Word

Chcete-li změnit nebo zobrazit vlastnosti dokumentu, můžete použít panel Informace o dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, kterou chcete změnit (například Upřesnit vlastnosti).

  Poznámka : Pokud byl ve vaší organizaci upraven Panel informací o dokumentu nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete změnit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

 3. Na Panelu informací o dokumentu zadejte informace, které chcete mít v jednotlivých oknech polí vlastností.

  Poznámka : Všechna pole vlastností označená červenou hvězdičkou jsou povinná a je nutné je zadat, abyste mohli uložit dokument.

Začátek stránky

Vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Vlastní vlastnosti jsou vlastnosti, které nadefinujete pro dokument sady Office. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit text, čas nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na Spravovat a potom klikněte na Vlastnosti databáze.

 2. Klepněte na kartu Vlastní.

 3. Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 4. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 5. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například klepnete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a potom klepněte na položku Upřesnit vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klepněte na kartu Vlastní.

 4. Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 5. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 6. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například klepnete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a potom klepněte na položku Upřesnit vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klepněte na kartu Vlastní.

 4. Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 5. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 6. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například klepnete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Vlastní.

 3. Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 4. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 5. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například klepnete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na Panelu informací o dokumentu klepněte na šipku vedle možnosti Vlastnosti dokumentu a potom klepněte na položku Upřesnit vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klepněte na kartu Vlastní.

 4. Do pole Název zadejte název nově definované vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 5. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 6. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například klepnete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×