Zobrazení a vytvoření úkolů na webu SharePoint pomocí aplikace Outlook

K seznamům úkolů na webu SharePoint se můžete připojit a měnit je pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Poznámka : Funkce popsané v tomto článku fungují na webech služby SharePoint, na kterých je spuštěna služba Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pokud nevíte jistě, které verze produktů a technologií Microsoft SharePoint se provozují na serveru, zeptejte se správce serveru.

V tomto článku

Přehled

Připojení seznamu úkolů z webu SharePoint k aplikaci Outlook

Aktualizace úkolu z webu SharePoint pomocí aplikace Outlook

Přidání úkolu na web SharePoint pomocí aplikace Outlook

Odebrání seznamu úkolů z aplikace Outlook

Přehled

Pokud vám práce s e-mailem zabere velké množství času, bude pro vás pravděpodobně snadnější pracovat se seznamem úkolů z webu SharePoint přímo v aplikaci Office Outlook 2007 namísto neustálého přepínaní na daný web ve webovém prohlížeči.

Po připojení seznamu úkolů k aplikaci Outlook se obsah seznamu zobrazí v seznamu Jiné úkoly v navigačním podokně a na panelu úkolů. Můžete zobrazit a aktualizovat úkoly nebo přidávat nové úkoly na webu SharePoint, aniž byste přešli z aplikace Outlook.

Seznam úkolů z webu SharePoint v aplikaci Outlook

Při práci v aplikaci Outlook můžete u úkolů z webu SharePoint také nastavit příznaky a kategorie stejně jako u úkolů aplikace Outlook. Příznaky a kategorie se nezobrazí na webu SharePoint, ale jsou k dispozici, pokud s úkoly z webu SharePoint pracujete v aplikaci Outlook.

Jakmile seznam úkolů z webu SharePoint připojíte k aplikaci Outlook a jakmile se jeho obsah zobrazí v navigačním podokně, můžete úkoly přepnout do offline režimu a pracovat s nimi. Jestliže úkoly vytváříte nebo aktualizujete offline, bude vaše práce publikována na serveru po opětovném připojení a aktualizaci zobrazení v prohlížeči.

V aplikaci Office Outlook 2007 lze pracovat se standardními seznamy úkolů i se seznamy projektových úkolů. Seznamy projektových úkolů jsou podobné seznamům úkolů. Liší se pouze v tom, že výchozí zobrazení seznamu projektových úkolů obsahuje grafické znázornění položek úkolů, kterému se říká zobrazení Ganttova diagramu.

Začátek stránky

Připojení seznamu úkolů z webu SharePoint k aplikaci Outlook

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete seznam úkolů na webu SharePoint.

  Pokud nemůžete seznam úkolů najít, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a klepněte na seznam úkolů.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na příkaz Připojit se k aplikaci Outlook.

  Připojení seznamu úkolů do aplikace Outlook

 3. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete seznam úkolů připojit k aplikaci Outlook, klepněte na tlačítko Ano.

  Seznam úkolů bude v aplikaci Outlook přidán do části Úkoly v navigačním podokně do seznamu Jiné úkoly.

Poznámka : S úkoly z webu SharePoint můžete pracovat podobným způsobem jako s úkoly aplikace Outlook. Je možné úkoly přetahovat nebo kopírovat mezi složkami pro aplikaci Outlook a web SharePoint. Opakující se úkoly a požadavky na úkoly z aplikace Outlook jsou však na webu SharePoint převedeny na standardní úkoly.

Tip : Po připojení seznamu úkolů k aplikaci Outlook můžete odeslat zprávu o sdílení ostatním členům týmu a vyzvat je k připojení k tomuto seznamu. Klepněte pravým tlačítkem myši na název seznamu úkolů v aplikaci Outlook a potom klepněte na možnost Sdílet název seznamu úkolů. Tím vytvoříte e-mailovou zprávu obsahující odkaz a příkaz k připojení k seznamu úkolů.

Začátek stránky

Aktualizace úkolu z webu SharePoint pomocí aplikace Outlook

Chcete-li aktualizovat úkol v seznamu úkolů z webu SharePoint pomocí aplikace Outlook 2007, je nejprve nutné připojit požadovaný seznam úkolů k uvedené aplikaci. Další informace získáte v tomto článku v části Připojení seznamu úkolů z webu SharePoint k aplikaci Outlook.

V závislosti na nastavení webu je také možné odeslat informace o aktualizovaném úkolu v e-mailu osobě, které je úkol přiřazen.

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook v části Úkoly klepněte v seznamu Jiné úkoly na název seznamu úkolů z webu SharePoint.

  Pokud se název úkolu nezobrazí, ověřte, zda zobrazení vybrané u položky Aktuální zobrazení zahrnuje úkol, který chcete aktualizovat.

 2. Poklepáním úkol otevřete.

 3. Aktualizujte požadované možnosti nastavení, jako například stav úkolu nebo procento dokončení.

 4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li změny provedené u úkolu uložit, klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  • Chcete-li úkol označit jako dokončený, klepněte na tlačítko Označit jako dokončené.

Tip : V některých zobrazeních aplikace Outlook je možné rychle aktualizovat informace o úkolu (například aktualizace stavu úkolu nebo označení úkolu jako dokončeného), aniž byste úkol otevřeli. Můžete klepnout na určité položky a změnit je (například úprava názvu úkolu nebo zobrazení rozevíracího seznamu umožňujícího změnu stavu). Pokud úkoly zobrazíte v podobě jednoduchého seznamu, můžete je označit jako dokončené zaškrtnutím políčka vedle příslušného úkolu.

Začátek stránky

Přidání úkolu na web SharePoint pomocí aplikace Outlook

Chcete-li úkol aktualizovat pomocí aplikace Outlook 2007, je nejprve nutné připojit požadovaný seznam úkolů k uvedené aplikaci. Další informace získáte v tomto článku v části Připojení seznamu úkolů z webu SharePoint k aplikaci Outlook.

 1. V navigačním podokně v části Úkoly klepněte v seznamu Jiné úkoly na název seznamu úkolů z webu SharePoint.

 2. V nabídce Nový klepněte na položku Úkol.

 3. Zadejte požadované informace o úloze.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odebrání seznamu úkolů z aplikace Outlook

 1. V navigačním podokně v části Úkoly klepněte v seznamu Jiné úkoly na název seznamu, který chcete odebrat.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na název seznamu úkolů a v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit název složky seznamu úkolů.

 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka : Tímto postupem odeberete úkoly pouze z aplikace Outlook, nikoli z webu SharePoint.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×