Zobrazení a skrytí karet objektů

Aplikace Microsoft Office Access 2007 umožňuje nový způsob práce s tabulkami, formuláři, sestavami a dalšími objekty databáze. Aplikace Access neotevře jednotlivé objekty v samostatných oknech, ale umístí je do jednoho podokna a rozdělí je do karet. Karty představují výchozí chování u všech databází vytvořených v aplikaci Office Access 2007.

V tomto článku

Principy karet

Důvody skrytí karet

Zobrazení nebo skrytí karet objektů bez použití překrývajících se oken

Přepnutí zobrazení karet na zobrazení překrývajících se oken

Principy karet

Vytvoříte-li v aplikaci Office Access 2007 novou databázi, budou se objekty databáze (formuláře, sestavy, tabulky a dotazy) zobrazovat ve výchozím nastavení v jediném okně a každý objekt bude umístěn na samostatné kartě. Mezi otevřenými objekty lze přecházet klepnutím na ouško příslušné karty.

Na tomto obrázku je znázorněna typická sada karet. Skutečné barvy se mohou od obrázku lišit.

Karty objektů v databázi aplikace Access 2007

Díky kartám jsou objekty viditelné a snadno dostupné. V dřívějších verzích aplikace Access se objekty zobrazovaly v samostatných překrývajících se oknech. Tato okna se mohla vzájemně zakrývat a ztěžovalo se tím nalezení některých objektů. Karty tento problém odstranily, protože jsou stále viditelné.

Začátek stránky

Důvody skrytí karet

Karty objektů můžete chtít skrýt obvykle ze dvou důvodů:

 • Chcete upravit vzhled a ovládání databáze. Můžete například chtít vytvořit sadu tlačítek, která budou uživatelům sloužit k navigaci v databázi. Karty by mohly zvyšovat nepřehlednost vzhledu databáze nebo by nemusely ladit s vámi navrženým ovládáním databáze, proto je vhodnější karty skrýt.

 • Líbí se vám vzhled a ovládání starších verzí aplikace Access. V aplikaci Office Access 2007 není k dispozici možnost klasického zobrazení, ale překrývající se okna mají stejný vzhled i ovládání jako okna v dřívějších verzích aplikace Access.

Poznámka : Karty lze skrýt a nezobrazit přitom překrývající se okna. V takovém případě se však v rohu otevřených objektů nezobrazí tlačítko Zavřít Tlačítko Zavřít. . Pokud karty skryjete a zůstanete v režimu zobrazení jednoho dokumentu, budete muset nabídnout uživatelům jiný způsob zavírání otevřených oken. Můžete například vytvořit vlastní tlačítka nebo instruovat uživatele, aby stiskli kombinaci kláves CTRL+F4.

Skrýt karty a nastavit zobrazení překrývajících se oken lze změnou nastavení databáze v dialogovém okně Možnosti aplikace Access. Změny tohoto nastavení se týkají pouze otevřené databáze.

V následujících částech je popsáno, jak skrýt karty dokumentů a používat překrývající se okna.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí karet objektů bez použití překrývajících se oken

Provedete-li tento postup, skryje se tlačítko Zavřít, které se jinak zobrazuje v rohu oken otevřených objektů. Zvolíte-li tuto možnost, měli byste uživatelům nabídnout jiný způsob zavírání oken.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na možnost Aktuální databáze.

 3. V části Možnosti aplikace zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit karty dokumentů.

Začátek stránky

Přepnutí zobrazení karet na zobrazení překrývajících se oken

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na možnost Aktuální databáze.

 3. V části Možnosti aplikace klepněte ve skupině přepínačů Možnosti okna dokumentu na přepínač Překrývající se okna.

  Poznámka : Vyberete-li tuto možnost, automaticky se zruší zaškrtnutí políčka Zobrazit karty dokumentů.

Poznámka : 

 • Chcete-li skrýt karty dokumentů nebo povolit překrývající se okna, musíte otevřít databázi.

 • Pokud jste vy nebo návrhář databáze nastavili databázi tak, aby se ve výchozím nastavení zobrazovala překrývající se okna, nelze karty dokumentů povolit.

 • Po otevření databáze vytvořené v dřívější verzi aplikace Access jsou karty dokumentů automaticky vypnuty. Chcete-li je zapnout, proveďte postup Přepnutí zobrazení karet na zobrazení překrývajících se oken s tím, že v kroku 3 klepnete na přepínač Dokumenty s kartami, a pak zavřete a znovu otevřete danou databázi.

 • Pokud skryjete karty dokumentů a chcete otevřít více objektů a přepínat mezi nimi, můžete k tomu použít navigační podokno.

  – nebo –

  Na kartě Domů ve skupině Okno klepněte na tlačítko Přepnout okna. Můžete také klepnout na šipku v dolní části tlačítka Přepnout okna a vybrat některou možnost zobrazení, například Svisle vedle sebe nebo Na sebe.

 • Informace o používání navigačního podokna naleznete v článku Průvodce navigačním podoknem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×