Zobrazení a sdílení více kalendářů

Pokud si potřebujete uspořádat nepřehledný časový plán, můžete vytvořit oddělené kalendáře pro jednotlivé oblasti vašeho zájmu. Můžete si taky zobrazit sdílené kalendáře nebo sdílet svůj kalendář s někým jiným, což vám usnadní spolupráci.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vedení dvou nebo více oddělených plánů v kalendáři

Oddělte si pracovní a osobní události pomocí dvou samostatných kalendářů v Outlooku. Kalendáře fungují nezávisle na sobě, ale události z obou z nich si můžete zobrazit současně.

Důležité : Nový kalendář, který vytvoříte pod svým kalendářem Exchange, se automaticky synchronizuje se serverem Exchange. Pokud ale vytvoříte schůzku v novém kalendáři Exchange, nebudou vám na ni přicházet odpovědi.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Calendar (Kalendář)  Tlačítko zobrazení kalendáře .

 2. V navigačním podokně vyberte kalendář, pod kterým se má nový kalendář uložit.

  Pokud máte kalendářů víc, rozbalte skupinu Moje kalendáře a vyberte jeden z nich. Pokud nevidíte kalendář, který potřebujete, sbalte seznam kategorií.

  Navigační podokno Kalendář, Moje kalendáře

 3. Na kartě Uspořádat klikněte na Nový kalendář.

  Karta Uspořádat v Kalendáři, Nový kalendář

 4. V navigačním podokně zadejte název nového kalendáře.

  Tipy : 

  • Události můžete jednoduše přetahovat myší z jednoho kalendáře do druhého.

  • Události, které nově vytvoříte, se uloží do kalendáře, který je momentálně vybraný v navigačním podokně.

  • Pokud chcete kalendář zobrazit nebo skrýt, jednoduše zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu kalendáře.

  • Pokud chcete odstranit vámi vytvořený kalendář, klikněte na kalendář v navigačním podokně a potom v nabídce Úpravy klikněte na Odstranit.

Sdílení kalendáře s dalšími lidmi

 1. V okně Navigační podokno klikněte na Kalendář.

 2. Na kartě Uspořádat klikněte na Oprávnění.

  Organize tab, Permissions, Properties

 3. Klikněte na Add User (Přidat uživatele), zadejte jméno uživatele a klikněte na Find (Najít).

 4. Ve výsledcích hledání klikněte na jméno uživatele a pak na OK.

 5. V seznamu Name (Jména) klikněte na jméno uživatele a pak v místní nabídce Permission Level (Úroveň oprávnění) klikněte na požadovanou úroveň přístupu.

  Pokud chcete upravit úrovně oprávnění uživatele, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí jednotlivých políček. Můžete taky změnit možnosti Edit Items (Upravit položky) a Delete Items (Odstranit položky).

  Poznámka : Pokud delegujete nebo sdílíte adresář, kalendář nebo poštu, mohou si delegáti nebo uživatelé, se kterými tyto složky sdílíte, prohlížet pomocí svých softwarových aplikací vaše soukromé kontakty, události nebo e-mailové zprávy. Své soukromí uchráníte tak, že své osobní položky přesunete do odděleného adresáře, kalendáře nebo e-mailové složky, které nebudete sdílet.

Zobrazení kalendáře, který s vámi někdo sdílí

Důležité : Pokud si chcete otevřít kalendář jiného uživatele, musíte mít vy i váš protějšek Účet Microsoft Exchange a vlastník účtu vám musí udělit oprávnění.

 1. Přejděte na Navigační podokno a klikněte na Kalendář.

 2. Na kartě Uspořádat klikněte na Otevřít kalendář.

 3. Klikněte na Najít uživatele Find User button .

 4. Zadejte jméno osoby, která vám udělila přístup, a klikněte na Najít. Klikněte na jméno dotyčného a potom na tlačítko OK.

  Pokud máte účtů Microsoft Exchange víc, vyberte z místní nabídky Účet ten, který chcete použít k otevření kalendáře jiného uživatele.

 5. V místní nabídce Typ vyberte Kalendář a potom klikněte na OK.

  Sdílená složka se zobrazí v navigačním podokně pod nadpisem Sdílené.

  Poznámky : 

  • Pokud máte v navigačním podokně vybraný sdílený kalendář, ukládají se položky, které nově vytvoříte, do tohoto sdíleného kalendáře.

  • Pokud chcete sdílený kalendář jiného uživatele odebrat z navigačního podokna, podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na složku a potom klikněte na Odebrat ze zobrazení.

Viz taky

Informace o sdílení a delegování

Vyhledání časového plánu konkrétní osoby

Vytvoření schůzky nebo události

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×