Zobrazení a analýza výsledků průzkumu

Můžete zobrazit jednotlivé odpovědi, seznam všech odpovědí, nebo grafický souhrn odpovědí. Můžete exportovat výsledky do tabulky pro další analýzu, pokud používáte tabulkový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services.

Co chcete udělat?

Zobrazení přehledu průzkumu a jeho odpovědí

Zobrazení grafického souhrnu všech odpovědí

Zobrazení všech odpovědí průzkumu

Zobrazení jedné odpovědi na průzkum

Export výsledků do tabulky

Zobrazení přehledu průzkumu a jeho odpovědí

Chcete-li zobrazit přehled průzkumu a jeho odpovědí, klepněte na název průzkumu na panelu Snadné spuštění. Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazí, klepněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a klepněte na název průzkumu.

Stránka přehledu obsahuje popis průzkumu, počet dokončených průzkumů a počet dokončených odpovědi. Máte-li oprávnění, můžete klepnutím na odkazy na stránce přehledu zobrazit grafický souhrn odpovědí nebo seznam všech odpovědí. Pokud jste respondent průzkumu a nemáte oprávnění k zobrazení jiných odpovědí, můžete klepnutím na odkaz zobrazit a upravit text vlastních odpovědí, včetně částečných odpovědí.

Začátek stránky

Zobrazení grafického souhrnu všech odpovědí

V grafickém zobrazení souhrnných odpovědí se zobrazí počet odpovědí, otázky průzkumu a procenta.

Grafický souhrn výsledků průzkumu

V grafickém souhrnu se zobrazí pouze dokončené odpovědi. Odpověď na průzkum se považuje za dokončenou poté, co respondent zobrazí všechny stránky a klepne na tlačítko Dokončit.

Chcete-li zobrazit všechny odpovědi, musíte mít oprávnění. Osoba, která průzkum nastavila, může určit, zda uživatelé mohou zobrazit všechny odpovědi nebo pouze své vlastní odpovědi.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. Klepněte na položku Zobrazit grafický souhrn odpovědí.

Začátek stránky

Zobrazení všech odpovědí průzkumu

Chcete-li zobrazit všechny odpovědi, musíte mít oprávnění. Osoba, která průzkum nastavila, může určit, zda uživatelé mohou zobrazit všechny odpovědi nebo pouze své vlastní odpovědi.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. Klikněte na odkaz Zobrazit všechny odpovědi.

  Tip : Poznáte, zda je odpověď na průzkum úplný nebo je pouze částečná. Pokud je odpověď na průzkum úplná, zobrazí se ve sloupci Dokončeno v zobrazení Všechny odpovědi hodnota Ano.

Začátek stránky

Zobrazení jedné odpovědi na průzkum

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. Klikněte na odkaz Zobrazit všechny odpovědi.

 3. Klepněte na odpověď, kterou chcete zobrazit.

  Chcete-li zobrazit odpověď, musíte mít oprávnění ke čtení obsahu na webu. Chcete-li zobrazit odpovědi jiného uživatele, musíte mít oprávnění. Osoba, která průzkum nastavila, může určit, zda uživatelé mohou zobrazit všechny odpovědi nebo pouze své vlastní odpovědi.

Začátek stránky

Export výsledků do tabulky

Pokud chcete exportovat odpovědi, je třeba mít nainstalovaný tabulkový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klepněte na příkaz Exportovat do tabulky.

 3. Pomocí pokynů tabulkového programu otevřete a aktivujte soubor, pokud se domníváte, že data na webu služby SharePoint jsou bezpečná.

  Poznámka : Můžete být vyzváni tabulkovým programem k určení, jak mají být data zobrazena, například v existující tabulce nebo v nové tabulce.

 4. Jestliže se zobrazí výzva k určení, jak chcete data zobrazit, vyberte požadované možnosti (například v nové tabulce) a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Používáte-li tabulkový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například aplikaci Microsoft Office Excel 2007, budou exportovaná data obsahovat výsledky otázek stupnice hodnocení. Pokud exportujete do starších verzí tabulkových programů, nebudou výsledky otázek stupnice hodnocení zahrnuty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×