Zobrazení a aktualizace kalendáře služby SharePoint

Existuje několik způsobů zobrazení a aktualizace kalendáře na webu služby SharePoint pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Kalendář služby SharePoint lze aktualizovat pomocí aplikace Outlook, pokud je tento kalendář umístěn na webu se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Používáte-li službu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, můžete zobrazit kalendář služby SharePoint v aplikaci Outlook vedle kalendářů aplikace Outlook, nemůžete jej ovšem pomocí aplikace Office Outlook 2007 aktualizovat. Pokud si nejste jisti, která verze produktu nebo technologie SharePoint je spuštěna na serveru, požádejte o tuto informaci správce serveru.

V tomto článku

Přehled

Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook

Zobrazení kalendáře služby SharePoint v překryvném režimu s jiným kalendářem

Přidání události do kalendáře služby SharePoint pomocí aplikace Outlook

Odebrání kalendáře služby SharePoint z aplikace Outlook

Přidání události do kalendáře služby SharePoint odesláním e-mailu

Přehled

Kalendář služby SharePoint lze zobrazit a aktualizovat stejným způsobem jako kalendář aplikace Outlook.

Kalendář z webu služby SharePoint lze zobrazit vedle kalendáře aplikace Outlook, lze také použít překryvné zobrazení kalendářů vytvářející dojem jediného kalendáře, a dokonce lze kopírovat události mezi jednotlivými kalendáři.

Připojíte-li kalendář služby SharePoint k aplikaci Outlook 2007, je zobrazen v seznamu Jiné kalendáře s jinými složkami kalendářů. Je možné připojit více kalendářů najednou, například týmový kalendář dovolených a projektový plán. Podle potřeby můžete zvolit, se kterým kalendářem chcete pracovat: s jedním kalendářem služby SharePoint, s několika kalendáři služby SharePoint (pokud je máte k dispozici) nebo s kalendáři aplikace Outlook.

Kalendář z webu služby SharePoint zobrazený v aplikaci Outlook

Pokud váš tým ukládá informace o projektových plánech, konferencích a dovolených do kalendáře služby SharePoint, můžete zobrazit týmový kalendář souběžně s osobním kalendářem a zkontrolovat konflikty. Můžete také mezi oběma kalendáři kopírovat položky, aniž by bylo nutné opustit aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

  Pokud nemůžete kalendář najít, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a poté klepněte na název požadovaného kalendáře.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na příkaz Připojit se k aplikaci Outlook.

  Připojení kalendáře z webu služby SharePoint k aplikaci Outlook

 3. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook, klepněte na tlačítko OK.

  V aplikaci Outlook je kalendář služby SharePoint připojen v zobrazení Kalendář do seznamu Jiné kalendáře. Pokud jsou zaškrtnuta políčka pro kalendář služby SharePoint i výchozí kalendář aplikace Outlook, oba kalendáře se zobrazí vedle sebe v zobrazení Kalendář.

Začátek stránky

Zobrazení kalendáře služby SharePoint v překryvném režimu s jiným kalendářem

Kalendář služby SharePoint můžete překrýt kalendáři aplikace Outlook nebo jinými kalendáři služby SharePoint a tímto způsobem můžete zobrazit všechny události najednou. Uvidíte například, jestli některý termín dovolené z týmového kalendáře dovolených na webu služby SharePoint není v konfliktu se schůzkou, kterou chcete naplánovat v kalendáři aplikace Outlook.

Chcete-li zobrazit kalendář služby SharePoint v překryvném režimu s jiným kalendářem, je třeba nejprve připojit kalendář k aplikaci Outlook. Další informace naleznete v části Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook v tomto článku.

Ve výchozím nastavení se kalendář služby SharePoint otevře v seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář. Je zobrazen jako další kalendář vedle výchozího kalendáře. Kalendáře jsou zobrazeny vedle sebe v zobrazení Kalendář, je ovšem možné zrušit zaškrtnutí políčka pro libovolný kalendář, který nechcete zobrazit.

 1. V navigačním podokně v zobrazení Kalendář zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček jiných kalendářů, až jsou zobrazeny kalendáře, které chcete překrýt.

  Každý vybraný kalendář se otevře napravo od kalendáře, který je již zobrazen.

 2. Na kartě Kalendář Karta kalendáře z webu služby SharePoint klepněte na šipku Vzhled tlačítka .

  Šipka změní barvu, pokud na ni umístíte ukazatel myši nebo na ni klepnete. Klepnete-li na šipku, karta se posune doleva. Kalendáře se nyní nacházejí v překryvném režimu.

  Karty dvou kalendářů v překryvném režimu

 3. Chcete-li do překryvného zobrazení přidat další kalendář, opakujte předchozí kroky.

Poznámka : Vždy musí být zobrazen alespoň jeden kalendář.

Tip : Chcete-li odebrat kalendář z překryvného zobrazení, klepněte na šipku na kartě kalendářů v překryvném zobrazení. Šipka směřuje od kalendářů v překryvném zobrazení.

Začátek stránky

Přidání události do kalendáře služby SharePoint pomocí aplikace Outlook

Do kalendáře služby SharePoint lze přidávat události a celodenní zvláštní události stejným způsobem, jakým je přidáváte do kalendářů aplikace Outlook. Odkazy na další informace o událostech a celodenních zvláštních událostech naleznete v části Viz také.

Poznámka : Žádosti o schůzku v kalendáři služby SharePoint nefungují. Účastníci například automaticky neobdrží aktualizace při změně události v kalendáři služby SharePoint.

Chcete-li přidat událost do kalendáře služby SharePoint pomocí aplikace Outlook 2007, je třeba nejprve připojit kalendář k aplikaci Outlook. Další informace naleznete v části Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook v tomto článku.

Ve výchozím nastavení se kalendář služby SharePoint otevře v seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář. Je zobrazen jako další kalendář vedle výchozího kalendáře. Kalendáře jsou zobrazeny vedle sebe v zobrazení Kalendář, je ovšem možné zrušit zaškrtnutí políčka pro libovolný kalendář, který nechcete zobrazit.

 1. Pokud kalendář není zobrazen, klepněte v navigačním podokně na položku Kalendář.

 2. V seznamu Jiné kalendáře ověřte, zda je zaškrtnuto políčko u kalendáře služby SharePoint.

 3. Je-li kalendář služby SharePoint zobrazen vedle kalendáře aplikace Outlook, klepněte na buňku v kalendáři služby SharePoint, pokud již tento kalendář není aktivním kalendářem.

  Název aktivního kalendáře je tmavší než názvy ostatních kalendářů.

 4. V nabídce Akce klepněte na typ události, který chcete přidat, například Nová událost nebo Nová celodenní zvláštní událost.

  Můžete také vytvořit opakovanou událost, přestože v kalendářích služby SharePoint nejsou některé vlastní způsoby opakování k dispozici.

 5. Zadejte informace o události stejným způsobem, jakým je běžně zadáváte v aplikaci Outlook.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip : Mezi kalendářem služby SharePoint a osobním kalendářem aplikace Outlook můžete položky přetahovat nebo je můžete kopírovat a vkládat.

Začátek stránky

Odebrání kalendáře služby SharePoint z aplikace Outlook

 1. V seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář vyberte kalendář, který chcete odebrat.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na kalendář a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit název složky kalendáře.

 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

  Poznámka : Tímto způsobem odeberete kalendář pouze z aplikace Outlook, nikoli z webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Přidání události do kalendáře služby SharePoint odesláním e-mailu

Kalendáře služby SharePoint mohou být nastaveny tak, aby uživatelé mohli přidávat položky kalendáře, pokud je pro web a kalendář povolen příjem obsahu prostřednictvím e-mailu.

Pokud do kalendáře služby SharePoint odešlete žádost o schůzku, můžete s ní pracovat stejným způsobem, jakým pracujete s ostatními událostmi v kalendáři na webu služby SharePoint. Z kalendáře na webu služby SharePoint nejsou ovšem účastníkům automaticky odesílány aktualizace při provedení změn. Změníte-li například místo konání schůzky, je třeba účastníky o této změně informovat.

Před odesláním e-mailu do kalendáře je třeba vědět, zda je pro kalendář nastavena možnost přijímat e-maily, a pokud ano, je třeba získat adresu.

 1. Adresu kalendáře lze získat některým z následujících postupů:

  • Prohledejte adresář. Pokud v něm není e-mailová adresa uvedena, můžete ji získat od osoby, která kalendář nastavila. Potom ji můžete přidat do seznamu kontaktů, aby ji později bylo možné snadněji najít.

  • Prohlédněte si popis kalendáře, který se zobrazí přímo pod názvem kalendáře. Je možné, že vlastník webu přidal e-mailovou adresu kalendáře do jeho popisu.

  • Pokud máte oprávnění k zobrazení nastavení kalendáře, prohlédněte si nastavení e-mailů pro seznam:

   1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

    Pokud se název kalendáře nezobrazí, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a poté klepněte na název kalendáře.

   2. Nabídce Nastavení Settings menu klepněte na příkaz Nastavení seznamu.

    Pokud je pro kalendář povolen příjem e-mailů, zobrazí se jeho adresa v seznamu Informace o seznamu vedle položky E-mailová adresa.

  • Použijte e-mailovou adresu Skupina služby SharePoint k odeslání položky kalendáře, například žádosti o schůzku nebo události, e-mailem. Vaše organizace může mít svůj vlastní seznam e-mailů, nazývaný skupina služby SharePoint, umožňující členům organizace posílat si poštu mezi sebou. Adresa skupiny služby SharePoint může obsahovat adresu kalendáře, aby v případě, že odešlete žádost o schůzku členům skupiny, byly položky automaticky přidány do kalendáře služby SharePoint.

 2. Chcete-li odeslat položku kalendáře, odešlete žádost o schůzku nebo událost obvyklým způsobem pomocí aplikace Outlook.

  Kalendáře mohou být také nastaveny tak, aby přijímaly přílohy k položkám prostřednictvím e-mailu. Chcete-li, aby položka seznamu obsahovala přílohu, připojte soubor obvyklým způsobem k žádosti o schůzku.

 3. Do pole Komu nebo Kopie žádosti o schůzku přidejte adresu kalendáře. Pokud již skupina služby SharePoint kalendář obsahuje, přidejte místo adresy kalendáře e-mailovou adresu skupiny služby SharePoint.

 4. Klikněte na tlačítko Odeslat.

  Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×