Zobrazení a aktualizace kalendáře služby SharePoint

Kalendář služby SharePoint lze zobrazit a aktualizovat stejným způsobem jako kalendář aplikace Outlook. Kalendář z webu služby SharePoint lze aplikací Outlook zobrazit vedle kalendáře aplikace Outlook, lze také použít překryvné zobrazení kalendářů vytvářející dojem jediného kalendáře a dokonce lze kopírovat zvláštní události mezi jednotlivými kalendáři.

Poznámka :  Funkce popsané v tomto článku vyžadují, aby vaše organizace používala technologie Microsoft SharePoint. Tyto funkce jsou optimalizovány pro použití s platformou SharePoint 2007 nebo novější. Pokud si nejste jisti, jakou verzi služby Microsoft SharePoint váš server používá, obraťte se na správce sítě.

V tomto článku

Přístup ke kalendáři služby SharePoint v aplikaci Outlook

Zobrazení kalendáře služby SharePoint v překryvném režimu s jiným kalendářem

Přidání zvláštní události do kalendáře služby SharePoint pomocí aplikace Outlook

Odebrání kalendáře služby SharePoint z aplikace Outlook

Přidání zvláštní události do kalendáře služby SharePoint odesláním e-mailu

Přístup ke kalendáři služby SharePoint v aplikaci Outlook

Připojíte-li kalendář služby SharePoint k aplikaci Microsoft Outlook 2010, bude zobrazen v seznamu Jiné kalendáře s jinými složkami kalendářů.

Kalendář z webu služby SharePoint zobrazený v aplikaci Outlook

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

  Pokud nemůžete kalendář najít, klikněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a poté na název požadovaného kalendáře.

 2. Na kartě Kalendář klikněte ve skupině Akce na možnost Připojit k aplikaci Outlook.

 3. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete povolit webové stránce spustit program v počítači, klikněte na tlačítko Povolit. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook, klikněte na tlačítko OK.

  V aplikaci Outlook bude kalendář služby SharePoint připojen v navigačním podokně zobrazení Kalendář do seznamu Jiné kalendáře.

Začátek stránky

Zobrazení kalendáře služby SharePoint v překryvném režimu s jiným kalendářem

Kalendář služby SharePoint můžete překrýt kalendáři aplikace Outlook nebo jinými kalendáři služby SharePoint a tímto způsobem můžete zobrazit všechny zvláštní události najednou.

Ve výchozím nastavení se kalendář služby SharePoint otevře v seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář. Je zobrazen jako další kalendář vedle výchozího kalendáře. Kalendáře jsou zobrazeny vedle sebe v zobrazení Kalendář, je ovšem možné zrušit zaškrtnutí políčka pro libovolný kalendář, který nechcete zobrazit.

 1. V navigačním podokně, v zobrazení Kalendář, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček jiných kalendářů, až jsou zobrazeny kalendáře, které chcete překrýt.

  Každý vybraný kalendář se otevře vpravo od naposledy otevřeného kalendáře.

 2. Na kartě Kalendář Karta kalendáře z webu služby SharePoint Vzhled tlačítka .

  Pokud na šipku umístíte ukazatel myši nebo na ni kliknete, změní barvu. Pokud na šipku kliknete, karta se posune doleva. Kalendáře se nyní nacházejí v překryvném režimu.

 3. Chcete-li do překryvného zobrazení přidat další kalendář, opakujte předchozí kroky.

  Karty dvou kalendářů v překryvném režimu

Chcete-li odebrat kalendář v překryvném zobrazení, klikněte na kartu Kalendář nebo zrušte zaškrtnutí políčka kalendáře v navigačním podokně.

Začátek stránky

Přidání zvláštní události do kalendáře služby SharePoint pomocí aplikace Outlook

Do kalendáře služby SharePoint lze přidávat události a celodenní zvláštní události stejným způsobem, jakým je lze přidávat do kalendářů aplikace Outlook.

 1. Otevřete kalendář služby SharePoint v aplikaci Outlook. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na typ zvláštní události, kterou chcete přidat.

  Můžete také vytvořit opakovanou zvláštní událost, přestože v kalendářích služby SharePoint nejsou některé vlastní způsoby opakování k dispozici.

 2. Zadejte informace o zvláštní události stejným způsobem, jakým je běžně zadáváte v aplikaci Outlook.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip :  Mezi kalendářem služby SharePoint a osobním kalendářem aplikace Outlook můžete položky přetahovat nebo je můžete kopírovat a vkládat.

Začátek stránky

Odebrání kalendáře služby SharePoint z aplikace Outlook

 1. V seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář vyberte kalendář, který chcete odebrat.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na kalendář a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Odstranit název složky kalendáře.

 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

  Poznámka :  Tímto způsobem odeberete kalendář pouze z aplikace Outlook, nikoli z webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Přidání zvláštní události do kalendáře služby SharePoint odesláním e-mailu

Kalendáře služby SharePoint mohou být nastaveny tak, aby uživatelé mohli přidávat položky kalendáře, pokud je pro web a kalendář povolen příjem obsahu prostřednictvím e-mailu.

Pokud do kalendáře služby SharePoint odešlete žádost o schůzku, můžete s ní pracovat stejným způsobem, jakým pracujete s ostatními zvláštními událostmi v kalendáři na webu služby SharePoint. Z kalendáře na webu služby SharePoint nejsou ovšem účastníkům automaticky odesílány aktualizace při provedení změn. Změníte-li například místo konání schůzky, je třeba účastníky o této změně informovat.

Jak poznám, zda je kalendář služby SharePoint nastaven pro příjem e-mailů?

Před odesláním e-mailu do kalendáře je třeba vědět, zda je pro kalendář nastavena možnost přijímat e-maily, a pokud ano, je třeba získat adresu.

Při získávání e-mailové adresy kalendáře postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Prohledejte adresář. Pokud v něm není e-mailová adresa uvedena, můžete ji získat od osoby, která kalendář nastavila. Potom ji můžete přidat do seznamu kontaktů, aby ji později bylo snazší najít.

 • Prohlédněte si popis kalendáře, který se zobrazí přímo pod názvem kalendáře. Vlastník webu mohl přidat e-mailovou adresu kalendáře do jeho popisu.

 • Pokud máte oprávnění k zobrazení nastavení kalendáře, prohlédněte si nastavení e-mailů pro seznam:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

   Pokud se název kalendáře nezobrazí, klikněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a poté klikněte na název kalendáře.

  2. Na kartě Kalendář klikněte ve skupině Nastavení na položku Nastavení seznamu.

Pokud je v kalendáři povolen příjem e-mailů, zobrazí se adresa v části Informace o seznamu vedle položky E-mailová adresa.

 • Vaše organizace může používat skupiny služby SharePoint, které umožňují svým členům vzájemné posílání e-mailů. Adresa skupiny služby SharePoint může obsahovat adresu kalendáře, aby v případě, že odešlete žádost o schůzku členům skupiny, došlo k automatickému přidání položek do kalendáře služby SharePoint. V tomto případě můžete jako adresu kalendáře použít adresu skupiny služby SharePoint.

Chcete-li odeslat položku kalendáře, odešlete žádost o schůzku nebo událost běžným způsobem z aplikace Outlook. Do polí Komu nebo Kopie žádosti o schůzku zadejte adresu kalendáře služby SharePoint. Pokud již skupina služby SharePoint kalendář obsahuje, přidejte místo adresy kalendáře e-mailovou adresu skupiny služby SharePoint.

Kalendáře lze také nastavit na příjem příloh k položkám e-mailem. Chcete-li do položky seznamu zahrnout přílohu, připojte soubor k žádosti o schůzku standardním způsobem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×