Zobrazení čísel jako čísel kreditních karet

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud zadáte do buňky listu číslo, které obsahuje více než 15 číslic, aplikace Microsoft Office Excel změní všechny číslice za patnáctým místem na nuly. Kromě toho aplikace Excel zobrazí číslo ve formě exponenciálního zápisu, tzn. nahradí část čísla hodnotou E+n, kde E (zkratka pro exponent) násobí předchozí číslo hodnotou 10 na ntou.

I v případě, že pro 16místné číslo kreditní karty vytvoříte vlastní číselný formát (například ################ nebo ####-####-####-####), změní aplikace Excel poslední číslici na nulu. Aby se 16místné číslo kreditní karty úspěšně zobrazilo celé, je nutné je naformátovat jako text.

Z bezpečnostních důvodů můžete všechny číslice v čísle kreditní karty kromě několika posledních utajit pomocí vzorce obsahujícího funkce CONCATENATE, ZPRAVA a OPAKOVAT.

V tomto článku

Zobrazení čísel kreditních karet v úplné podobě

Zobrazení pouze několika posledních číslic v číslech kreditních karet

Zobrazení čísel kreditních karet v úplné podobě

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, které chcete formátovat.

  Postup pro výběr buňky nebo oblasti buněk

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Tip : Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

  Tip : Můžete také vybrat prázdné buňky a potom čísla zadat po naformátování buněk jako textu. Tato čísla budou formátována jako text.

 2. Na kartě Domů klepněte na spouštěč dialogového okna Obrázek tlačítka vedle položky Číslo.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V poli Druh klepněte na položku Text.

  Poznámka : Pokud položku Text nevidíte, přejděte pomocí posuvníku na konec seznamu.

Tip : Pokud chcete do čísel uložených jako text vložit jiné znaky (například pomlčky), můžete je zahrnout při zadávání čísel kreditních karet.

Začátek stránky

Zobrazení pouze několika posledních číslic v číslech kreditních karet

Z běžných bezpečnostních důvodů může být vhodné zobrazit jen několik posledních číslic čísla kreditní karty a ostatní nahradit hvězdičkami nebo jinými znaky. Lze toho dosáhnout použitím vzorce obsahujícího funkce CONCATENATE, ZPRAVA a OPAKOVAT.

V následujícím postupu je znázorněno na ukázkových datech, jak lze zobrazit pouze poslední čtyři číslice čísla kreditní karty. Po zkopírování do sešitu můžete vzorec upravit tak, aby podobným způsobem zobrazoval vaše vlastní čísla kreditních karet.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. V tomto článku nápovědy vyberte následující ukázková data bez záhlaví řádků a sloupců.

1

2

3

4

A

B

Typ

Data

Číslo kreditní karty

5555-5555-5555-5555

Vzorec

Popis (výsledek)

=CONCATENATE(OPAKOVAT("****-",3), ZPRAVA(B2,4))

Zopakuje třikrát textový řetězec ****- a výsledek spojí s posledními čtyřmi číslicemi čísla kreditní karty (****-****-****-5555).

 1. Jak vybrat ukázková data

  1. Klepněte před text v buňce A1 a potom vyberte veškerý text přetažením ukazatele myši přes buňky.

  2. Výběr příkladu z nápovědy

 2. Vybraná data zkopírujte stisknutím kombinace kláves CTRL+C.

 3. V listu vyberte buňku A1.

 4. Vložte zkopírovaná data stisknutím kombinace kláves CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí výsledky, klepněte na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL +' (čárka).

Poznámka : 

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×