Zobrazení úkolů pracovního postupu

Všechny úkoly, které jsou součástí pracovního postupu, jsou zaznamenány v seznamu úkolů přidruženém k pracovnímu postupu. Seznam úkolů je vytvořen, jakmile je pracovní postup přidán k seznamu, knihovně nebo typu obsahu. Pracovní postup může využívat výchozí seznam Úkoly pro web nebo vlastní seznam úkolů jedinečný pro daný pracovní postup.

V některých případech může organizace omezit oprávnění uživatelů k zobrazení seznamu úkolů pracovního postupu, zejména pokud úkoly pracovního postupu obsahují citlivé nebo důvěrné informace.

Co chcete udělat?

Zobrazení úkolů pracovního postupu v seznamu Úkoly

Vyhledání vlastního seznamu úkolů pracovního postupu a zobrazení všech úkolů probíhajícího pracovního postupu

Zobrazení úkolů pracovního postupu v seznamu Úkoly

Pokud jsou všechny úkoly pracovního postupu zaznamenány ve výchozím seznamu Úkoly na webu, můžete pomocí filtru Vlastní úkoly vyhledat a zobrazit svoje úkoly pracovního postupu.

Poznámka : V tomto případě mohou být ve výchozím seznamu Úkoly uvedeny jak úkoly pracovního postupu, tak jiné úkoly, které s pracovním postupem nijak nesouvisí.

 1. Klepnutím na tlačítko Úkoly na panelu Snadné spuštění zobrazte úkoly na webu.

  Pokud tlačítko Úkoly není na panelu Snadné spuštění zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a poté na položku Úkoly.

 2. V nabídce Zobrazit klepněte na název požadovaného zobrazení, například Vlastní úkoly.

Začátek stránky

Vyhledání vlastního seznamu úkolů pracovního postupu a zobrazení všech úkolů probíhajícího pracovního postupu

Pokud u pracovního postupu, jehož úkoly chcete zobrazit, nejsou úkoly zaznamenány do výchozího seznamu Úkoly, můžete vlastní seznam úkolů vyhledat přechodem na stránku Stav pracovního postupu příslušné položky pracovního postupu.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je uložena položka pracovního postupu.

 2. Přejděte na dokument nebo položku, která je součástí pracovního postupu, klepněte na zobrazenou šipku a poté klepněte na příkaz Pracovní postupy.

 3. V části Spuštěné pracovní postupy klepněte na název pracovního postupu, jehož úkoly chcete zobrazit.

 4. Na stránce Stav pracovního postupu klepněte v části Úkoly na odkaz na seznam úkolů tohoto pracovního postupu.

 5. V nabídce Zobrazit klepněte na název požadovaného zobrazení, například Vlastní úkoly.

  Poznámka : Pokud znáte název vlastního seznamu úkolů pracovního postupu, můžete jej vyhledat také klepnutím na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu na panelu Snadné spuštění a výběrem tohoto názvu ze seznamu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×