Zobrazení úkolů pracovního postupu

Všechny úkoly, které jsou součástí pracovního postupu, jsou zaznamenány v seznamu úkolů přidruženém k pracovnímu postupu. Seznam úkolů pro pracovní postup je vytvořen, jakmile je pracovní postup přidán k seznamu, knihovně nebo typu obsahu. Pracovní postup může využívat výchozí seznam Úkoly pro web nebo vlastní seznam úkolů jedinečný pro daný pracovní postup.

Poznámka :  V některých případech může organizace omezit oprávnění uživatelů k zobrazení seznamu úkolů pracovního postupu, zejména pokud úkoly pracovního postupu obsahují citlivé nebo důvěrné informace.

Další informace o pracovních postupech a souvisejících funkcích naleznete v oddílu Viz také.

Co chcete udělat?

Zobrazení úkolů pracovního postupu v seznamu Úkoly

Vyhledání vlastního seznamu úkolů a zobrazení všech úkolů probíhajícího pracovního postupu

Zobrazení úkolů pracovního postupu v seznamu Úkoly

Pokud jsou všechny úkoly pracovního postupu zaznamenány ve výchozím seznamu Úkoly na webu, můžete pomocí filtru Mé úkoly vyhledat a zobrazit své úkoly pracovního postupu.

Poznámka :  Seznam úkolů můžete použít pro úkoly pracovního postupu i pro úkoly, které s pracovním postupem nesouvisí. Pokud očekáváte velký počet úkolů nebo pokud jsou požadována různá oprávnění, může být jednodušší použít jeden seznam úkolů výlučně pro úkoly pracovního postupu a druhý seznam úkolů pro úkoly, které s pracovním postupem nesouvisí.

 1. Kliknutím na tlačítko Úkoly na panelu Snadné spuštění zobrazte úkoly na webu.

  Není-li seznam Úkoly na panelu Snadné spuštění zobrazen, klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na položku Úkoly.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam.

 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na šipku dolů u položky Aktuální zobrazení a vyberte požadované zobrazení, například Mé úkoly.

Začátek stránky

Vyhledání vlastního seznamu úkolů a zobrazení všech úkolů probíhajícího pracovního postupu

Pokud u pracovního postupu, jehož úkoly chcete zobrazit, nejsou úkoly zaznamenány do výchozího seznamu Úkoly, můžete vlastní seznam úkolů pracovního postupu vyhledat přechodem na stránku Stav pracovního postupu pro příslušnou položku pracovního postupu.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je uložena položka pracovního postupu.

 2. Přejděte na dokument nebo položku, která je součástí pracovního postupu, klikněte na zobrazenou šipku a poté klikněte na možnost Pracovní postupy.

 3. V části Spuštěné pracovní postupy klikněte na název pracovního postupu, jehož úkoly chcete zobrazit.

 4. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v části Úkoly na odkaz na seznam úkolů tohoto pracovního postupu.

  Poznámka :  Odkaz je umístěn na konci textu bezprostředně za nadpisem oddílu Úkoly.

 5. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam.

 6. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na šipku dolů u položky Aktuální zobrazení a vyberte požadované zobrazení, například Mé úkoly.

  Poznámka :  Pokud již znáte název vlastního seznamu úkolů pro pracovní postup, můžete kliknout na položku Akce webu, na položku Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název seznamu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×