Zobrazení webové stránky, složky nebo souboru na stránce SharePointu

Zobrazení webové stránky, složky nebo souboru na stránce SharePointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Webovou stránku, soubor nebo složku budete moct na stránce SharePointu zobrazit pomocí webové části Prohlížeč stránky. Zadáním hypertextového odkazu, cesty k souboru nebo cesty ke složce vytvoříte odkaz na obsah.

Poznámky : 

 • Webovou část Prohlížeč stránky můžete použít jenom v prohlížeči, který podporuje element HTML IFRAME.

 • K zobrazení souboru nebo složky se vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

Pomocí webové části Prohlížeč stránky můžete zobrazit:

 • Oblíbený internetový zdroj zpravodajství v oddíle věnovaném souhrnu zpráv na stránce SharePointu

 • Seznam aktivních souborů pracovní skupiny na serveru, na které se chcete dívat pravidelně

 • Často používaný dokument nebo tabulku

Přidání webové části na stránku

K úpravám stránky je nutné mít přinejmenším oprávnění člena skupiny návrhářů pro daný web.

 1. Na stránce, kterou chcete přidat webovou část vyberte Upravit v pravém horním rohu stránky.

  Poznámka :  Pokud je příkaz Upravit zakázaný, je možné, že nemáte oprávnění k úpravám stránky. Kontaktujte správce.

Úprava odkazu

 1. Vyberte kartu Vložení a pak vyberte Webová část.

Webová část

Začátek stránky

 1. V části Kategorie vyberte kategorii, třeba média a obsah, vyberte webovou část, jako jsou webové části Prohlížeč stránky a pak vyberte Přidat.

Přidání webové části

 1. Až budete mít stránku upravenou, vyberte Uložit.

Určení webové stránky, složky nebo souboru (vlastní vlastnosti)

Úprava vlastností webové části Prohlížeč stránky

 • Pokud jste ještě webovou část Prohlížeč stránky nenakonfigurovali, před uložením úprav vyberte Otevřete podokno nástrojů.

Otevření podokna nástrojů

Začátek stránky

V podokně nástrojů se zobrazí vlastnosti webové části. Následující popisy vám můžou při konfiguraci vlastních vlastností webové části pomoct:

Vlastnost

Popis

Skupina Webová stránka, Složka nebo Soubor

Určuje typ obsahu, který chcete ve webové části Prohlížeč stránky zobrazit.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Webová stránka     Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako obsah webové části Prohlížeč stránky zobrazit webovou stránku. Tato možnost automaticky vloží http:// (Hypertext Transfer Protocol) do textového pole Odkaz. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Složka     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit seznam souborů ve složce.

 • Soubor     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit obsah souboru. Soubor se otevře v samostatném okně prohlížeče nebo uvnitř webové části v případě, že aplikace, která soubor otevře, podporuje vloženou aktivaci daného souboru v okně prohlížeče.

Odkaz

Určuje hypertextový odkaz, složku nebo soubor, aby vzniklo propojení s obsahem, který chcete zobrazit ve webové části Prohlížeč stránky:

 • Pokud jste dříve v této části vybrali Webová stránka, je nutné zadat platný hypertextový odkaz. Pro hypertextové odkazy můžete použít následující dva protokoly:

  • http:// (HyperText Transfer Protocol)

  • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

   Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

 • Pokud jste dříve v této části vybrali Složka, je nutné zadat platnou místní nebo síťovou složku. K zobrazení složky se vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

 • Pokud jste dříve v této části vybrali Soubor, je nutné zadat platnou cestu k souboru. K zobrazení souboru se vyžaduje Microsoft Internet Explorer. Můžete taky vybrat Procházet a soubor vyhledat.

Konfigurace společných vlastností webové části

Webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti. Vlastnosti webové části můžete změnit v podokně nástrojů.

Poznámka : Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Vývojář webové části může rozhodnout, že se jedna nebo více z těchto společných vlastností nezobrazí. Kromě toho může vývojář vytvořit a zobrazit další vlastnosti. Tyto vlastní vlastnosti nemusí být v podokně nástrojů uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení nebo Upřesnit.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Začátek stránky

Vzhled

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli bude webová část zobrazená při otevření stránky. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazená jenom při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojený text (Skrytá).

Webovou část můžete skrýt. Například ji nechcete mít zobrazenou, protože se má použít jenom k poskytnutí dat jiné webové části prostřednictvím připojení.

Zóna

Určuje zónu na stránce, ve které je webová část umístěná.

Poznámka : Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, nebudou zóny na stránce uvedené v seznamu.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka : Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Začátek stránky

Upřesnit

Důležité : Zobrazení oddílu Upřesnit v podokně nástrojů vyžaduje, abyste měli odpovídající oprávnění.

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli je možné webovou část odebrat ze stránky.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru, který obsahuje další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, když vyberete název webové části.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru, který obsahuje nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po výběru příkazu Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka : Přestože vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy k SharePointu jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahující obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu je možné určit na základě skupiny SharePointu, distribučního seznamu nebo skupiny zabezpečení nebo jako globální. Webová část se zobrazí jenom uživatelům, kteří jsou členy tady zadaných cílových skupin.

Jak webová část Prohlížeč stránky zobrazuje webovou stránku na stránce SharePointu

Propojený obsah webové části Prohlížeč stránky je od dalšího obsahu na stránce izolovaný pomocí elementu HTML IFRAME. Webová část Prohlížeč stránky zobrazuje obsah asynchronně od zbytku stránky. To znamená, že pokud se stane, že vrácení obsahu u odkazu trvá dlouho, můžete si na stránce prohlížet a používat jiné webové části.

Tento element zajišťuje, aby se případné elementy HTML, které se zobrazí jako obsah webové části Prohlížeč stránky, nedostaly do konfliktu s jinými elementy HTML na stránce. Například stránka, která už by obsahovala element HTML FORM, by se nezobrazila správně, pokud by i propojený obsah zahrnoval element HTML FORM, který by nebyl uvnitř elementu HTML IFRAME.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×