Zobrazení vztahů mezi vzorci a buňkami

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

List se šipkami závislostí Pokud jsou ve vzorci použité buňky předchůdců nebo následníků, kontrola správnosti vzorců nebo hledání zdroje chyby může být někdy docela oříšek:

 • Buňky předchůdců    jsou buňky, na které odkazuje vzorec v jiné buňce. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec =B5, je buňka B5 předchůdcem buňky D10.

 • Závislé buňky    obsahují vzorce, které odkazují na jiné buňky. Například, pokud buňka D10 obsahuje vzorec = B5, je buňka D10 závislé buňky B5.

Při kontrole vzorců můžete pomocí příkazů Předchůdci a Následníci graficky znázornit nebo zjistit vztahy mezi těmito buňkami a vzorci pomocí Šipky závislostí.

 1. Klikněte na soubor >Možnosti >Upřesnit

  Poznámka : Pokud používáte Excel 2007; Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Možnosti aplikace Excel a pak klikněte na kategorii Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento sešit vyberte sešit a potom zaškrtněte všechny vybraný v části Zobrazit u objektů.

 3. Pokud vzorce odkazují na buňky v jiném sešitu, otevřete daný sešit. Microsoft Office Excel nelze přejít na buňku v sešitu, který není otevřený.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

Sledování buněk, které jsou zdrojem dat vzorce (Předchůdci)

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, jehož buňky předchůdců chcete najít.

 2. Zobrazit šipku chcete u jednotlivých buněk, které jsou přímým zdrojem dat aktivní buňky na kartě vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

  1. Modré šipky označují buňky bez chyb. Červené šipky označují buňky, které způsobují chyby. Pokud na vybranou buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu, směřuje od vybrané buňky černá šipka k ikoně listu Ikona listu . Aby Excel mohl závislosti v jiném sešitu vyhledat, musí být tenhle sešit otevřený.

 3. Další úroveň buněk, které jsou zdrojem dat aktivní buňce, opětovným kliknutím na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete odebrat jednu úroveň šipek závislostí najednou, počínaje předcházející buňky nejvíce od aktivní buňky, na kartě vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců klikněte na šipku vedle Odebrat šipky a potom klikněte na tlačítko Odebrat šipky předchůdců Obrázek tlačítka . Pokud chcete odebrat další úroveň šipek závislostí, klikněte na tlačítko znovu.

Sledování vzorců, které odkazují na určitou buňku (Následníci)

 1. Vyberte buňku, jejíž závislé buňky chcete určit.

 2. Pokud chcete u jednotlivých buněk, které jsou závislé na aktivní buňce, zobrazit šipku závislosti, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Následníci Obrázek tlačítka .

  Modré šipky označují buňky bez chyb. Červené šipky označují buňky, které způsobují chyby. Pokud na vybranou buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu, směřuje od vybrané buňky černá šipka k ikoně listu Ikona listu . Aby Excel mohl závislosti v jiném sešitu vyhledat, musí být tenhle sešit otevřený.

 3. Další úroveň buněk závislých na aktivní buňce, opětovným kliknutím na tlačítko Následníci Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li postupně odebírat úrovně šipek závislostí počínaje buňkou následníka, která je nejdále od aktivní buňky, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na šipku u tlačítka Odebrat šipky a pak klikněte na příkaz Odebrat šipky následníků  Obrázek tlačítka . Chcete-li odebrat další úroveň šipek závislostí, klikněte znovu na toto tlačítko.

Zobrazit všechny vztahy na listu

 1. Do prázdné buňky zadejte = (znaménko rovná se).

 2. Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

 3. Vyberte příslušnou buňku a na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

Problém: Když kliknu na příkaz Následníci nebo Předchůdci pípne aplikaci Microsoft Excel.

Pípnutí při kliknutí na tlačítko Následníci Obrázek tlačítka nebo Předchůdci Obrázek tlačítka znamená, že Excel našel všechny úrovně daného vzorce nebo se snažíte sledovat závislosti položky, kterou sledovat nejde. Následující položky na listu, na které mohou vzorce odkazovat, nejde pomocí nástrojů pro závislosti sledovat:

 1. Odkazy na textová pole, vložené grafy nebo obrázky na listech

 2. Sestavy kontingenční tabulky

 3. Odkazy na pojmenované konstanty

 4. Vzorce vztahující se k aktivní buňce a umístěné v jiném sešitu, který je zavřený

 1. Pokud chcete odebrat všechny Šipky závislostí na listu, na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Odebrat šipky Obrázek tlačítka .

  Poznámky : 

  • Pokud chcete zobrazit barevně označené předchůdce argumentů ve vzorci, vyberte danou buňku a stiskněte klávesu F2.

  • Pokud chcete vybrat buňku na druhé straně šipky, poklikejte na šipku. Jestliže je buňka v jiném listu nebo sešitu, zobrazte dvojitým kliknutím na černou šipku dialogové okno Přejít na a potom poklikejte na požadovaný odkaz v seznamu Přejít na.

  • Všechny šipky závislostí zmizí v případě, že změníte vzorec, na který šipky ukazují, vložíte nebo odstraníte sloupce či řádky nebo odstraníte či přesunete buňky. Chcete-li po provedení těchto změn obnovit šipky závislostí, je třeba u listu znovu použít příkazy závislostí. Pokud chcete zaznamenat původní šipky závislostí, vytiskněte list se zobrazenými šipkami závislostí před provedením změn.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×