Zobrazení v aplikaci PowerPoint

V tomto článku

Základní informace o zobrazeních aplikace PowerPoint

Normální zobrazení

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení Poznámky

Zobrazení Prezentace

Nastavení výchozího zobrazení

Základní informace o zobrazeních aplikace PowerPoint

Aplikace PowerPoint obsahuje čtyři hlavní zobrazení: Normální, Řazení snímků, Poznámky a Prezentace.

Nabídka Zobrazit v dřívějších verzích aplikace PowerPoint je nyní v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 karta Zobrazení. Karta zobrazení je umístěna na pásu karet.

Začátek stránky

Normální zobrazení

Normální zobrazení je hlavní zobrazení pro provádění úprav, které slouží k vytvoření prezentace. Toto zobrazení zahrnuje čtyři pracovní oblasti:.

Normal View

Popisek 1 Karta Osnova:     Tato oblast je vhodným místem pro zahájení vytváření obsahu. Můžete zde zaznamenávat svoje nápady, plánovat způsob jejich prezentace a přesouvat text a snímky. Na této kartě je ve formě osnovy zobrazen text snímku.  

Popisek 2 Karta Snímky:     Přepnutím na tuto kartu zobrazíte během úprav miniaturizované obrázky snímků v prezentaci. Miniatury usnadňují navigaci v prezentaci a zobrazení změn návrhu. Lze také snadno přidávat a odstraňovat snímky nebo měnit jejich uspořádání.

Podokno snímků    V pravé horní části okna aplikace PowerPoint se v podokně snímků zobrazí ve velkém zobrazení aktuální snímek. V tomto podokně s podrobnějším zobrazením aktuálního snímku lze přidávat text a vkládat Obrázek, obrázky SmartArt, grafy, nakreslené objekty, textová pole, videa, zvuky, hypertextové odkazy a animace.

Podokno Poznámky:     V podokně Poznámky pod podoknem Snímek lze zaznamenávat poznámky k aktuálnímu snímku. Tyto poznámky lze později vytisknout a použít při předvádění prezentace. Lze je rovněž vytisknout a rozdat posluchačům nebo zahrnout do prezentace, kterou odesíláte posluchačům nebo na webovou stránku.

Mezi kartami Snímky a Osnova lze přepínat. Pokud je podokno příliš úzké, jsou na kartách Snímky a Osnova zobrazeny místo nadpisů symboly. Chcete-li změnit zobrazení karty Osnova nebo Snímky, naleznete potřebné informace v tématu Zobrazení nebo skrytí karty Osnova nebo Snímky.

Začátek stránky

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení Řazení snímků slouží k zobrazení miniatur snímků.

Slide sorter view

Začátek stránky

Zobrazení Poznámky

Poznámky lze zaznamenávat v podokně Poznámky, které se nachází v normálním zobrazení pod podoknem Snímky. Pokud však chcete poznámky zobrazit a pracovat s nimi v celostránkovém formátu, klepněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Poznámky.

Začátek stránky

Zobrazení Prezentace

Zobrazení Prezentace zabírá stejně jako při skutečném předvádění prezentace celou obrazovku počítače. V tomto zobrazení je prezentace zobrazena stejným způsobem, jakým bude předvedena posluchačům a lze zkontrolovat, jak bude vypadat grafika, časování, video a efekty Animace a přechodu.

Informace o předvedení prezentace současně se zobrazením poznámek (ale tak, aby tyto poznámky neviděli posluchači) naleznete v tématu Předvádění prezentace na dvou monitorech pomocí zobrazení předvádějícího.

Začátek stránky

Nastavení výchozího zobrazení

Změníte-li výchozí zobrazení na jiné zobrazení, které lépe odpovídá vašim potřebám, otevře se aplikace PowerPoint vždy v tomto zobrazení. Mezi zobrazení, která lze nastavit jako výchozí, patří zobrazení Řazení snímků, Pouze osnova, Poznámky a různé varianty normálního zobrazení.

Ve výchozím nastavení je v aplikaci PowerPoint zobrazeno normální zobrazení s kartami Snímky a Osnova. Změny velikosti podoken v zobrazení nebo samotného zobrazení jsou uloženy a po otevření prezentace, ve které byly provedeny, jsou znovu zobrazeny. Tyto úpravy však nejsou uloženy pro jiné prezentace.

Chcete-li použít výchozí zobrazení při každém spuštění aplikace PowerPoint, naleznete potřebné informace v tématu Změna výchozího zobrazení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×