Zobrazení skrytých dat a prázdných buněk v grafu

Standardně se data skrytá v řádcích a sloupcích v listu v grafu nezobrazí a prázdné buňky se zobrazí jako mezery. U většiny typů grafů můžete skrytá data v grafu zobrazit.

U spojnicového, bodového a paprskového grafu také můžete změnit způsob zobrazení prázdných buněk. Místo zobrazení prázdných buněk jako mezer je můžete zobrazit jako nulové hodnoty nebo může mezery překlenout čárou.

Spojnicové grafy znázorňující různé způsoby vykreslení prázdných buněk

Co chcete provést?

Zobrazení skrytých dat v grafu

Změna způsobu zobrazení prázdných buněk v grafu

Zobrazení skrytých dat v grafu

 1. Klikněte na graf, ve kterém chcete zobrazit skrytá data.

  Tip : Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na Skryté a prázdné buňky.

 4. V dialogovém okně Nastavení skrytých a prázdných buněk zaškrtněte políčko Zobrazit data ve skrytých řádcích a sloupcích.

Začátek stránky

Změna způsobu zobrazení prázdných buněk v grafu

 1. Klikněte na spojnicový, bodový nebo paprskový graf, pro který chcete změnit způsob zobrazení prázdných buněk.

  Tip : Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na Skryté a prázdné buňky.

 4. V dialogovém okně Nastavení skrytých a prázdných buněk klikněte na Mezery, Nuly nebo Spojit datové body pomocí spojnice.

  Poznámka : Na bodovém grafu, který zobrazuje jenom značky (bez propojovacích čar), můžete prázdné buňky zobrazit jenom jako mezery nebo nulu – datové body nemůžete spojit čárou.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×