Zobrazení seznamu zpráv v podobě konverzací

Zobrazení seznamu zpráv v podobě konverzací

Když přepnete na možnost uspořádání zpráv v konverzacích, zprávy se stejným předmětem se zobrazí jako skupina nebo soubor zpráv.

  1. Klikněte na Zobrazit > Zobrazit jako konverzace.

Příkaz Zobrazit jako konverzace na pásu karet

  1. Klikněte na možnost Všechny složky nebo Tato složka.

Dialogové okno pro změnu složek, které využívají zobrazení konverzací

Konverzace jsou v Seznam zpráv označené ikonou Ikona sbalené konverzace . Kliknutím na Ikona sbalené konverzace konverzaci rozbalíte.

Zprávy se v rámci každé konverzace řadí tak, že nejnovější zpráva je na začátku.

Příklad konverzace s úplně rozbalenými odpověďmi v seznamu zpráv

Když obdržíte novou zprávu, která je součástí konverzace, celá konverzace se přesune na začátek seznamu zpráv. Když kliknete na záhlaví konverzace v seznamu zpráv, konverzace se zobrazí v Podokno čtení a nejnovější zpráva bude na jejím začátku.

Každá konverzace obsahující nepřečtené zprávy má tučně vyznačený předmět, vedle kterého je uvedený počet nepřečtených zpráv. Po rozbalení konverzace mají všechny nepřečtené zprávy tučně vyznačené záhlaví.

Pokud obdržíte dvě nebo více odpovědí na zprávu, konverzace se může rozdělit na několik souvisejících, ale samostatných konverzací. Po kliknutí na konverzaci se zobrazí nejnovější zpráva každé rozdělené konverzace. Po kliknutí na jednu z rozdělených konverzací se zprávy dané rozdělené konverzace zobrazí v podokně čtení a nejnovější zpráva bude na začátku.

Příklad rozdělených konverzací při uspořádání zpráv v konverzacích

Pokud chcete změnit možnosti pro uspořádání konverzací, například jestli do nich zahrnout zprávy uložené v jiných složkách aplikace Outlook, informace najdete v tématu Změna možností zobrazení zpráv v rámci konverzací.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×