Zobrazení seznamu podle kategorií

Konfigurací seznamu tak, aby zobrazoval položky podle kategorií, seznam zpřehledníte. Pokud je seznam uspořádán podle kategorií, jsou na první pohled viditelné související položky, a není třeba si dávat tyto položky do souvislostí v hlavě.

Jako manažer stavební firmy posuzujete různé položky, například pracovní hodiny, vybavení, materiál a pracovní potřeby, abyste zajistili jejich efektivní využití na staveništi. Pro účely sledování těchto položek můžete vytvořit sešit aplikace Excel, ve kterém budou uspořádány do kategorií. Zjistili jste, že položky prohlížíte podle kategorií, a podle toho určujete řízení projektu. Například potřebujete zjistit stav pracovních potřeb, které máte k dispozici nebo očekáváte jejich dodávku v aktuálním týdnu, aby měli malíři pokojů veškeré vybavení, které k práci potřebují. Chcete se ujistit, že bude k dispozici potřebný materiál, abyste mohli uzavřít velkou změnovou objednávku, kterou včera zákazník schválil.

Namísto otevírání sešitu aplikace Excel, který by zřejmě byl k dispozici v jediném počítači, můžete konfigurovat osobní web, na kterém budou položky zobrazené podle kategorií dostupné v libovolném počítači, který má k dispozici připojení k Internetu.

Chcete například ověřit, že máte dostatek skladovacích prostor pro materiál, který bude na staveniště dodán v následujících několika týdnech. Abyste nalezli odpověď na svou otázku, potřebujete zjistit, jaké materiály byly dodány a jaké dodány budou. Místo otevírání sešitu jednoduše přejdete na svůj osobní web, kde jsou v příslušných kategoriích zobrazeny položky dodané a položky s plánovanou dodávkou.

Webová část Filtr voleb zajistí filtrování seznamu objednávek podle materiálu.

Seznam objednávek s položkami kategorie Materiály.

Chcete-li zobrazit položky z této kategorie při každém otevření osobního webu, stačí zaškrtnout políčko Uložit jako moje výchozí a potom klepnout na tlačítko Použít filtry. Při každé návštěvě osobního webu se pak zobrazí položky této kategorie.

Jestliže zákazník schválí změnovou objednávku na použití sedmi barev místo původních tří, bude třeba malířům zajistit další pracovní potřeby na práci s přidanými barvami. Změnou kategorie na Pracovní potřeby a klepnutím na tlačítko Použít filtry zobrazíte položky z této kategorie, abyste zjistili, co máte skladem a co bude dodáno.

Webová část Filtr voleb zajistí filtrování seznamu objednávek podle pracovních potřeb.

Seznam objednávek s položkami kategorie Pracovní potřeby.

Chcete-li takovouto funkci vytvořit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvoření nového listu aplikace Excel nebo použití existujícího – vytvoříte list v sešitu aplikace Excel, který bude obsahovat informace o požadovaných položkách. List bude dále obsahovat sloupec pro kategorii položky. Pokud již máte k dispozici list s těmito informacemi, můžete přejít na další krok. Máte-li tyto informace již v seznamu na osobním webu, můžete přeskočit následující krok a přejít na třetí krok, Vytvoření zobrazení.

 2. Vytvoření seznamu – importujete informace z listu na svůj web jako nový seznam. Po vytvoření nového seznamu můžete sešit archivovat nebo odstranit, protože jej již nebudete potřebovat. Budete pracovat s tímto seznamem, do kterého budete zadávat nebo aktualizovat informace.

 3. Vytvoření zobrazení – vytvoříte omezené zobrazení seznamu, protože seznam obsahuje další informace, které nechcete na osobním webu zobrazovat.

 4. Přidání webových částí – na osobní web přidáte webovou část Seznam, webovou část Filtr voleb a webovou část Použít filtr.

 5. Konfigurace webové části – konfigurujete webovou část Seznam na použití omezeného zobrazení, které jste vytvořili v předchozím kroku.

 6. Propojení webových částí – webové části vzájemně propojíte tak, aby zobrazovaly položky podle kategorií.

Krok 1: Vytvoření nového listu aplikace Excel nebo použití existujícího

List by měl obsahovat následující sloupce:

 • Popis – název položky.

 • Kategorie – skupina dané položky.

 • Potřebné k datu – datum, kdy musí být položka na staveništi k dispozici. Pokud jde o datum v minulosti, položka byla dodána.

List může vypadat podobně jako následující list:

List s údaji objednávek, který bude importován jako seznam.

Po vytvoření listu jej uložte do umístění, které je pro web dostupné, například na místní jednotce.

Krok 2: Vytvoření seznamu

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip : Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Vlastní seznamy na stránce Vytvoření klepněte na položku Importovat tabulku.

 2. Do pole Název na stránce Nový zadejte Seznam objednávek. Název se zobrazí v záhlaví okna a adrese URL nové stránky.

 3. Do pole Popis zadejte text Obsahuje doby k realizaci pro materiál, pracovní potřeby, vybavení a kritická data. Popis se zobrazí pod záhlavím v novém seznamu.

 4. Klepněte na tlačítko Procházet. Na stránce vlastností Zvolit soubor přejděte na umístění listu, klepněte na daný list a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

 5. Klepněte na tlačítko Importovat.

 6. V seznamu Typ oblasti na stránce vlastností Import do seznamu služby Windows SharePoint Services klepněte na položku Oblast buněk.

  Dialogové okno importu s vybranou oblastí buněk v seznamu Oblast buněk.

 7. Klepněte do pole Vyberte oblast a potom v aplikaci Excel vyberte buňky s údaji, které chcete do seznamu importovat.

 8. Klepněte na tlačítko Importovat.

Poznámka : Po vytvoření seznamu s informacemi z listu můžete sešit archivovat nebo odstranit, protože nyní budete zadávat a aktualizovat informace přímo v tomto seznamu. List není se seznamem propojen.

Krok 3: Vytvoření zobrazení

Jedná se o zobrazení, ve kterém jsou položky uspořádány podle kategorií a data, kdy musí být na staveništi k dispozici.

 1. V nabídce Zobrazení Nabídka Zobrazení klikněte na příkaz Vytvořit zobrazení.

 2. V části Zvolte formát zobrazení stránky Vytvořit zobrazení: Seznam objednávek klepněte na možnost Standardní zobrazení.

 3. Do pole Název zobrazení zadejte Podle kategorie. Tento název se zobrazí jako zobrazení v seznamu Vybrané zobrazení v podokně nástrojů webové části Seznam.

 4. V části Sloupce zrušte zaškrtnutí všech políček.

 5. Zaškrtněte políčko Zobrazit pro následující názvy sloupců a potom klepněte na odpovídající číslo v seznamu Pozice zleva.

Název sloupce

Pozice zleva

Popis (propojeno s položkou nabídky úprav)

1

Kategorie

2

Potřebné k datu

3

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 4: Přidání webových částí

 1. Klepnutím na položku Domů přejděte na domovskou stránku osobního webu.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klepněte na příkaz Upravit stránku.

 3. V zóně webových částí, do které chcete webové části přidat, klepněte na položku Přidat webovou část.

 4. V příslušných oddílech okna Přidat webové části – Dialog webové stránky zaškrtněte následující políčka:

Oddíl:

Zaškrtávací políčko

Seznamy a knihovny

Seznam objednávek

Filtry všech webových částí

Filtr voleb

Filtry všech webových částí

Akce filtru

 1. Klepněte na tlačítko Přidat.

Krok 5: Konfigurace webových částí

 1. Přesuňte webovou část Filtr voleb a Akce filtru nad webovou část Seznam.

 2. Ve webové části Seznam klepněte na tlačítko Upravit Nabídka Webová část a potom klepněte na položku Upravit sdílenou webovou část.

  Otevře se podokno nástrojů a je možné konfigurovat vlastnosti tak, aby bylo dosaženo správného zobrazení.

  Podokno nástrojů seznamu objednávek

 3. V seznamu Vybrané zobrazení klepněte na možnost Podle kategorie.

  Podokno nástrojů webové části Seznam s vybraným zobrazením podle kategorií.

 4. V okně se zprávou o výsledcích přepnutí zobrazení klepněte na tlačítko OK.

 5. V podokně nástrojů klepněte na tlačítko OK.

 6. Ve webové části Filtr voleb klepněte na příkaz Otevřít podokno nástrojů.

  Otevře se podokno nástrojů a je možné přidat kategorie, které se zobrazí v okně Vybrat hodnoty filtru – Dialog webové stránky při použití této webové části Filtr.

  Podokno nástrojů webové části Filtr voleb.

 7. Do pole Název filtru zadejte Filtr kategorií. Tento název se zobrazí nad polem Filtr voleb dané webové části.

  Do pole Název filtru zadejte Filtr kategorií

 8. V následujícím poli změňte text na následující položky. Každou volbu zadejte na samostatný řádek.

  • Vybavení

  • Materiál

  • Pracovní potřeby

   Tyto položky se zobrazí v okně Vybrat hodnoty filtru – Dialog webové stránky při použití této webové části Filtr.

   Zadejte své volby v druhém poli.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 6: Propojení webových částí

 1. Ve webové části Volba klepněte na tlačítko Upravit Nabídka Webová část , přejděte na položku Připojení, dále přejděte na položku Odeslat hodnoty filtru do a potom klepněte na položku Seznam objednávek.

 2. V seznamu Název pole příjemce klepněte na položku Kategorie a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

 3. Klepněte na tlačítko Ukončit režim úprav.

Chcete-li zobrazit položky podle kategorií, klepnutím na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru vedle textového pole otevřete okno Vybrat hodnoty filtru – Dialog webové stránky. Klepněte na požadovanou kategorii a potom klepněte na tlačítko OK. V osobním webu klepněte na tlačítko Použít filtry. Pokud chcete použít toto zobrazení při každém otevření osobního webu, zaškrtněte políčko Uložit jako moje výchozí a potom klepněte na tlačítko Použít filtry.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×