Zobrazení seznamu Známé kontakty

Při používání aplikace SharePoint Workspace vytváříte seznam uživatelů, se kterými komunikujete. V některých případech tento seznam vytváříte přímo, například přidáním kontaktů do osobního seznamu. V jiných případech tento seznam vytváříte nepřímo prostřednictvím interakce se členy pracovních prostorů. Když se například připojíte k pracovnímu prostoru jako pozvaný člen, můžete ihned zahájit nové aktivity se všemi ostatními členy tohoto pracovního prostoru. Podobně platí, že připojí-li se některý uživatel k jednomu z vašich pracovních prostorů (na základě vaší pozvánky nebo pozvánky jiné osoby), bude vám tento uživatel okamžitě k dispozici. Souhrnným seznamem uživatelů, se kterými komunikujete prostřednictvím aplikace SharePoint Workspace, je seznam Známé kontakty.

Na kartě Soubor klikněte na položku Informace, klikněte na položku Zprávy a kontakty a poté klikněte na položku Správce kontaktů. Seznam zobrazených kontaktů je seznam Známé kontakty.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×