Zobrazení protokolů procházení

Protokol procházení obsahuje aktuální stav každé položky v indexu obsahu.

 1. Na stránce Správa hledání klepněte v části Procházení na položku Protokol procházení.

  Na stránce Protokol procházení můžete klepnout na možnost Zobrazit podle adresy URL a zadat filtry pro zdroje obsahu, stavy a stavové zprávy zachycené v protokolu.

 2. Klepnete-li na stránce Protokol procházení na možnost Zobrazit podle názvu hostitele, můžete vybrat název hostitele, pro kterého chcete zobrazit informace z protokolu procházení.

  Pomocí pole Najít adresy URL začínající následujícím názvem hostitele/cestou můžete seznam hostitelů filtrovat podle začátku jejich adresy URL.

 3. Protokol procházení se přepne do zobrazení procházeného obsahu podle adresy URL.

  Výsledky je možné filtrovat pomocí nastavení filtru.

  Nastavení filtru

  • Najít adresy URL začínající následujícím názvem hostitele/cestou:      Chcete-li například zobrazit všechny odkazy, jejichž adresa začíná na http://office/dok, zadejte text office/dok (můžete také zahrnout předponu protokolu).

  • Zobrazit zprávy pozdější než:      Zadejte požadované datum a čas. Zobrazí se odkazy procházené po daném datu a času.

  • Zobrazit zprávy dřívější než:      Zadejte požadované datum a čas. Zobrazí se odkazy procházené před daným datem a časem.

  • Zdroje obsahu:      Vyberte zdroj obsahu ze seznamu. Zobrazí se pouze odkazy z tohoto zdroje obsahu.

  • Typ stavu:      Vyberte možnost Vše (zobrazí všechny procházené odkazy), Úspěch (zobrazí úspěšně procházené odkazy), Upozornění (zobrazí odkazy, jejichž procházení proběhlo, ale s upozorněním) nebo Chyba (zobrazí odkazy, jejichž procházení neproběhlo, protože se vyskytla chyba).

  • Poslední zpráva o stavu:      Seznam pro tuto možnost se změní podle vybraného nastavení. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete nastavit filtr podle poslední zprávy o stavu pro procházený obsah.

 4. Jakmile nakonfigurujete nastavení filtru, klepněte na tlačítko Filtrovat.

 5. Chcete-li navštívit adresu URL hlášenou v protokolu procházení, klepněte na ni. Může se zobrazit výzva k zadání pověření účtu, který má právo k procházení dané adresy URL.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×