Zobrazení projektových nákladů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co chcete udělat?

Zobrazení celkových nákladů na úkoly a zdroje

Zobrazení celkových nákladů na celý projekt

Zobrazit odchylky nákladů pro úkoly, zdroje a přiřazení

Zobrazení časově uspořádané náklady podle směrného plánu (rozpočtové) a skutečných nákladů

Zobrazení celkových nákladů pro úkoly a zdroje

Chcete-li zobrazit celkové náklady pro úkoly, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Seznam úkolů a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 4. Prohlédněte si pole Celkové náklady.

Zobrazení celkových nákladů na zdrojů seskupených podle pracovních zdrojů, Materiálové zdroje a Nákladové zdroje, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Seznam zdrojů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. Chcete-li zobrazit celkové náklady zdroje, klepněte na položku Pracovní nebo materiálové zdroje v poli Seskupit podle.

 4. Prohlédněte si pole Náklady.

Poznámka : Pokud jste v aplikaci Microsoft Office Project použili k vytvoření kódu nákladů Kódy osnovy, dáte možná přednost seskupení podle kódu nákladů, aby se zobrazily shrnuté celkové náklady zdroje.

Začátek stránky

Zobrazení celkových nákladů pro celý projekt

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Seznam úkolů a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a na kartu Zobrazení.

 4. V části Možnosti směrného plánu pro projekt zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu a klepněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

Tip : Celkové náklady projektu můžete také zkontrolovat rychle v jednom místě. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Informace o projektu a klepněte na tlačítko Statistika.

Začátek stránky

Zobrazení odchylek nákladů pro úkoly, zdroje a přiřazení

Odchylky nákladů zobrazeni až nastavení směrného plánu pro váš projekt.

Chcete-li zobrazit odchylky nákladů pro úkoly, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Seznam úkolů a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 4. Zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Celkové náklady, Směrný plán, Odchylka, Skutečné a Zbývá.

  Na pole, která nejsou vidět, se přesunete klávesou TAB.

Chcete-li zobrazit odchylky nákladů pro zdroje, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Seznam zdrojů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. Zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Náklady, Náklady podle směrného plánu, Odchylka, Skutečné náklady a Zbývá.

  Na pole, která nejsou vidět, se přesunete klávesou TAB.

Poznámka : 

 • Pokud máte materiálové zdroje, je vhodné zaměřit se na ně pomocí filtru. Pokud používáte seznam zdrojů v pole filtru Pole Filtr , klikněte na Typ zdroje a zobrazit všechny zdrojů seskupených podle typu. Chcete-li znovu zobrazit všechny zdroje, klikněte na Všechny zdroje v rozevíracím seznamu Filtr.

 • Pokud používáte seznam zdrojů, můžete taky rychle zařadit do kategorií nákladů podle práce, materiál nebo náklady zdroje. V Group By pole Pole Seskupit podle klikněte na Pracovní nebo materiálové zdroje. Vrátit zpět seskupení, klikněte na Žádná skupina do pole Seskupit podle.

Chcete-li si prohlédnout odchylky nákladů pro přiřazení, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání zdrojů nebo Používání úkolů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. V tabulce Náklady pro zobrazení Používání zdrojů zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Náklady, Náklady podle směrného plánu, Odchylka, Skutečné náklady a Zbývá.

  V tabulce Náklady pro zobrazení Používání úkolů zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Pevné náklady, Nabíhání pevných nákladů, Celkové náklady, Náklady podle směrného plánu, Odchylka, Skutečné a Zbývá.

  Na pole, která nejsou vidět, se přesunete klávesou TAB.

Začátek stránky

Zobrazení časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu (rozpočtových) a skutečných nákladů

Před zobrazením informace uspořádané podle směrného plánu, je nutné nastavit směrný plán projektu.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání úkolů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styl podrobností a klepněte na kartu Podrobnosti používání.

 4. Chcete-li v seznamu Pole k dispozici vybrat pole, která nenásledují za sebou, podržte klávesu CTRL. Potom klepněte na položky Skutečné náklady, Náklady podle směrného plánuNáklady.

 5. Klepněte na tlačítko Zobrazit a potom na tlačítko OK.

Poznámka : Při výchozím nastavení počítá aplikace Microsoft Office Project skutečné náklady automaticky. Pokud chcete informace o skutečných nákladech upravit, musíte automatický výpočet skutečných nákladů vypnout. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Výpočty. Zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Microsoft Office Project vždy počítá skutečné náklady.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×