Zobrazení obchodní logiky šablony formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Office InfoPath umožňuje definovat limity údaje a způsoby, kterými dat shromážděných prostřednictvím funkce, jako jsou pravidla, vzorce, Ověření dat a kód. Tyto funkce definovat obchodní logiky šablony formuláře. Když navrhujete šablony formuláře s těmito funkcemi, budete muset najdete v článku jaký pole a skupiny mít obchodní logiky související s jejich a jak tuto logiku souvisí s další pole a skupiny v šabloně formuláře.

K zobrazení veškeré obchodní logiky šablony formuláře, jakož i k zjištění toho, jak obchodní logika souvisí s daty, můžete použít Inspektora logiky. Inspektor logiky zobrazí veškerou obchodní logiku v šabloně formuláře. Inspektora logiky můžete použít jednak k určení, zda je problém způsobený obchodní logikou, jednak pro seznámení s neznámou šablonou formuláře.

V tomto článku

Přehled

Zobrazení veškeré obchodní logiky šablony formuláře

Zobrazení obchodní logiky ovládacího prvku

Zobrazení obchodní logiky pole nebo skupiny

Přehled

Inspektor logiky zobrazí veškerou obchodní logiku šablony formuláře. V závislosti na způsobu, jakým budete do Inspektora logiky přistupovat, uvidíte na počátku buď přehledové podokno, nebo přehledové podokno i podokno podrobností.

Okno Inspektor logiky

1. Přehledové podokno

2. Podokno podrobností

Přehledové podokno Inspektora logiky zobrazuje veškerou obchodní logiku šablony formuláře seskupenou podle ověření dat, vypočítaných výchozích hodnot, pravidel a programování. Přehledové okno použijte, jestliže si chcete snadno prohlédnout, která pole nebo skupiny obsahují obchodní logiku. Ne všechna pole nebo skupiny používají obchodní logiku. V podokně podrobností Inspektora logiky se zobrazí veškerá obchodní logika, která je přidružená k určitému poli nebo skupině datového zdroje šablony formuláře.

Chcete-li otevřít Inspektora logiky, klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek formuláře nebo na skupinu polí v datovém zdroji a v místní nabídce klepněte na možnost Kontrola logiky. Inspektora logiky lze rovněž spustit pomocí nabídky Nástroje umístěné na panelu nástrojů Standardní. Otevřete-li Inspektora logiky pomocí místní nabídky, ve výchozím nastavení se zobrazí jak přehledové podokno, tak podokno podrobností. Otevřete-li Inspektora logiky z nabídky Nástroje, zobrazí se pouze přehledové podokno. Chcete-li otevřít podokno podrobností, které ještě není zobrazené, klepněte v přehledovém podokně na pole nebo skupinu.

V podokně podrobností je obchodní logika určitého pole nebo skupiny uspořádána do tří kategorií:

  • Logika, která závisí na hodnotě pole nebo skupiny:     V této kategorii je zobrazena použitá obchodní logika, která je založená na hodnotě pole nebo skupiny. Můžete například vytvořit pravidlo, které se použije, jakmile uživatel otevře formulář založený na této šabloně formuláře, a hodnota v poli se bude nacházet v určitém intervalu. Všechna pravidla, která závisí na hodnotě tohoto pole, budou uvedena v této kategorii.

  • Logika, která se spustí při změně pole nebo skupiny:     V této kategorii se zobrazí obchodní logika, která se použije, jestliže se změní hodnota pole nebo skupiny. Můžete například vytvořit pravidlo pro pole, které se spustí, když uživatel zadá do pole datum. Když uživatel zadá datum, připočítá se k němu sedm dnů a nové datum se automaticky vloží do jiného pole. V této kategorii budou uvedena všechna pravidla, která se použijí, když se hodnota tohoto pole změní.

  • Logika, která změní pole nebo skupinu:     V této kategorii se zobrazí obchodní logika, která umí změnit hodnotu určitého pole nebo skupiny. Můžete například vytvořit pravidlo, které stanoví hodnotu určitého pole podle hodnoty jiného pole v šabloně formuláře. V této kategorii budou uvedena všechna pravidla, která ovlivní hodnotu tohoto pole.

Začátek stránky

Zobrazení veškeré obchodní logiky šablony formuláře

  • V nabídce Nástroje klepněte na možnost Kontrola logiky.

Otevře se Inspektor logiky se zobrazeným přehledovým podoknem. Chcete-li otevřít rovněž okno podrobností, klepněte na některé pole v přehledovém podokně.

Začátek stránky

Zobrazení obchodní logiky ovládacího prvku

  • Chcete-li zobrazit obchodní logiku ovládacího prvku, s výjimkou příkazového tlačítka, klepněte pravým tlačítkem myši na příslušný ovládací prvek a v místní nabídce klepněte na možnost Kontrola logiky. Jestliže chcete zobrazit obchodní logiku příkazového tlačítka, klepněte v nabídce Nástroje na možnost Kontrola logiky a klepnutím na název příkazového tlačítka v přehledovém podokně otevřete podokno podrobností.

Začátek stránky

Zobrazení obchodní logiky pole nebo skupiny

  • Zobrazení obchodní logiky pro skupinu a pole ve zdroji dat, klikněte pravým tlačítkem myši na pole nebo skupinu v podokně úloh zdroj dat a potom v místní nabídce klikněte na tlačítko Inspektor logiky. Pokud podokno úloh Zdroj dat není viditelná, klikněte na Zdroj dat v nabídce Zobrazit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×