Zobrazení nebo tisk výkresů aplikace Visio v aplikaci Visio Viewer 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Visio Viewer 2010 můžete zobrazovat nebo tisknout výkresy aplikace Visio, aniž by bylo třeba instalovat aplikaci Visio. V tomto prohlížeči však nelze upravovat, ukládat ani vytvářet nové výkresy aplikace Visio.

V aplikaci Visio Viewer 2010 lze otevírat výkresy aplikace Visio (soubory s příponou VSD) uložené v aplikaci Visio 2000, 2002, 2003, 2007 a 2010. V aplikaci Visio Viewer 2010 lze také otevírat výkresy aplikace Visio ve formátu XML (soubory s příponou VDX) uložené v aplikaci Visio 2002, 2003 a 2007.

Co chcete udělat?

Zobrazení výkresu v aplikaci Visio Viewer

Tisk výkresu v aplikaci Visio Viewer

Dočasná změna vlastností výkresu a nastavení

Přizpůsobení prostředí aplikace Visio Viewer

Zobrazení výkresu v aplikaci Visio Viewer

Otevřete-li výkres pomocí aplikace Visio Viewer, zobrazí se výkres v okně aplikace Internet Explorer. Pokud má výkres více než jednu stránku, jsou ostatní stránky dostupné prostřednictvím karet v dolní části prohlížeče.

 1. Vyhledejte výkres, který chcete otevřít.

 2. Dvojitým kliknutím výkres otevřete.

  Poznámky : 

  • V aplikaci Visio Viewer se nezobrazují vzorníky, podokna, pravítka, vodítka a vodicí body. Aplikace Visio Viewer také nepodporuje otočené stránky, více než jeden hypertextový odkaz u každého obrazce, hypertextové odkazy přidružené ke stránce výkresu a vlastnosti stránky výkresu.

  • Vlastní styly výplní, styly čar a některé konce čar nemusí v aplikaci Visio Viewer vypadat stejně jako při otevření výkresu v aplikaci Visio.

Nelze otevřít výkresu aplikace Visio Viewer?     Může být zastaralý verze. Stáhněte si nejnovější verzi Visio Viewer z Microsoft Download Center.

Pohybování s výkresem v rámci okna aplikace Visio Viewer

Chcete-li výkres posunout, přetáhněte jej v okně prohlížeče kterýmkoli směrem.

Tip : Nechcete-li výkres posouvat myší, můžete kliknout na posuvníky nebo použít klávesy se šipkami. Také otáčením kolečka myši jej můžete posouvat nahoru nebo dolů nebo, při stisknuté klávese SHIFT, vlevo nebo vpravo.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Chcete-li výkres zvětšit nebo zmenšit, postupujte takto:

 • Přiblížit výkresu, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres a potom klepněte na Přiblížit. Nebo klikněte Přiblížit tlačítko Obrázek tlačítka na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer. Můžete také stisknout kombinaci kláves ALT + F7.

 • Chcete-li zvětšit určitou část výkresu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT, stiskněte tlačítko myši a tažením nakreslete obdélník kolem oblasti, kterou chcete zvětšit.

 • Chcete-li zvětšit určitý bod ve výkresu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a levým tlačítkem myši klikněte na bod, který chcete zvětšit.

 • Zmenšení výkresu, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres a potom klepněte na Oddálit. Nebo klikněte Oddálit tlačítko Obrázek tlačítka na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer. Můžete také stisknout kombinaci kláves ALT + SHIFT + F7.

 • Chcete-li zmenšit určitý bod ve výkresu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a pravým tlačítkem myši klikněte na bod, který chcete zmenšit.

 • Výkres přibližovat nebo oddalovat úroveň zvětšení, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na tlačítko Lupa a potom klikněte na požadované procento přiblížení nebo vyberte úroveň zvětšení Lupa pole Lupa na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer.

 • Zobrazení oddálíte a zobrazení celou stránku v okně prohlížeče Visio Viewer, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na tlačítko Lupa a potom klikněte na Celá stránka nebo klikněte na tlačítko Zvětšit stránku Vzhled tlačítka na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer.

Zarovnání výkresu na střed okna aplikace Visio Viewer

Chcete-li zarovnat výkres na střed okna prohlížeče, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na výkres pravým tlačítkem myši, přejděte na položku Lupa a poté klikněte na příkaz Celá stránka.

 • Klikněte na tlačítko Zvětšit stránku Vzhled tlačítka na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer.

 • Přetáhněte výkres myší na střed okna prohlížeče.

Otevření hypertextového odkazu

 1. Umístěte ukazatel myši na obrazec s hypertextovým odkazem.

 2. Klikněte na obrazec.

Poznámka : Chcete-li se po otevření hypertextového odkazu, který se otevře v tomtéž okně, vrátit zpět do výkresu aplikace Visio, klikněte v prohlížeči na tlačítko Zpět.

Přechod na jinou stránku

Chcete-li přejít na jinou stránku výkresu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V dolní části okna výkresu klikněte na kartu stránky, na kterou chcete přejít.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na příkaz Přejít na stránku a poté klikněte na požadovanou stránku.

Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + PAGE DOWN přejdete na další stránky a CTRL + PAGE UP přejdete na předchozí stránku.

Zobrazení dat obrazce uložených s obrazcem

Chcete-li zobrazit data obrazce, dvakrát klikněte na obrazec ve výkresu aplikace Visio.

Klávesová zkratka: stiskněte klávesu TAB, SHIFT + TAB nebo ALT + klávesy se šipkami pro přechod obrazec a stiskněte klávesu ENTER.

Data obrazce se zobrazí na kartě Vlastnosti obrazce v dialogovém okně Vlastnosti a nastavení. Je-li tato karta prázdná, neobsahuje obrazec žádná data. Data nelze přidávat ani měnit. K těmto účelům je nezbytná aplikace Visio.

Poznámka : Chcete-li zobrazit data uložená s obrazcem v seskupeném obrazci, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na obrazec, totéž opakujte ještě jednou a poté pravým tlačítkem myši klikněte na výkres a vyberte příkaz Vlastnosti a nastavení.

Začátek stránky

Tisk výkresu v aplikaci Visio Viewer

 1. Ujistěte se, že zvětšení výkresu a jeho zarovnání na střed okna prohlížeče odpovídají tomu, čeho chcete dosáhnout na tištěné stránce.

  Chcete-li tisknout celý výkres, zobrazte v okně prohlížeče celý výkres a zarovnejte jej na střed okna. (Klikněte na výkres pravým tlačítkem myši, přejděte na položku Lupa a poté klikněte na příkaz Celá stránka.)

 2. Zvolte orientaci papíru pro tisk (na výšku nebo na šířku), která odpovídá orientaci výkresu v aplikaci Visio.

 3. Před vytištěním zkontrolujte vzhled tištěného výkresu.

 4. Na panelu nástrojů prohlížeče klikněte na tlačítko Tisk.

  Poznámky : 

  • Pokud při tisku z aplikace Internet Explorer změníte nějaké nastavení v dialogovém okně Tisk, nemusí se výkres vytisknout správně. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, neměňte v tomto dialogovém okně žádná nastavení. Pokud je nutné změnit nastavení tiskárny, změňte je před tiskem v dialogovém okně Vzhled stránky.

  • Tisknete-li výkres aplikace Visio z aplikace Visio Viewer, tiskne se z webového prohlížeče, a nikoli z aplikace Visio. Při tisku z webového prohlížeče nemusí výkres vypadat přesně tak, jako při tisku z aplikace Visio. Nemáte takovou možnost ovlivnit proces tisku a současně lze tisknout pouze jednu stránku.

  • Tisknete-li výkres aplikace Visio z webového prohlížeče, použije se na vytištěné stránce tentýž faktor zvětšení a totéž zarovnání na střed, jako je použito v okně prohlížeče, tzn. zobrazení na monitoru téměř odpovídá výtisku. Před tiskem však vždy zkontrolujte náhled tisku, aby výtisk odpovídal vašim požadavkům.

Začátek stránky

Dočasná změna vlastností a nastavení výkresu

 1. Na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer klikněte Vlastnosti a nastavení tlačítko Vzhled tlačítka , nebo klikněte pravým tlačítkem myši na výkres a potom klikněte na Vlastnosti a nastavení.

 2. Chcete-li změnit barvu stránky výkresu, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v rámečku Nastavení barev vyberte v seznamu Stránka výkresu požadovanou barvu.

 3. Chcete-li změnit barvu pozadí výkresu, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v rámečku Nastavení barev vyberte v seznamu Pozadí výkresu požadovanou barvu.

 4. Chcete-li změnit barvu vrstvy, klikněte na kartu Nastavení vrstvy a poté ve sloupci Barva vyberte vrstvu, kterou chcete zobrazit barevně, a v seznamu Barva vrstvy vyberte barvu vrstvy.

 5. Chcete-li vrstvu na stránce výkresu skrýt, klikněte na kartu Nastavení vrstvy a poté ve sloupci Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka vrstvy, kterou chcete skrýt.

 6. Chcete-li u výkresu skrýt jednotlivé vrstvy revizí, klikněte na kartu Nastavení poznámek a ve sloupci Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka u vrstev revizí, které chcete skrýt.

 7. Chcete-li u výkresu skrýt všechny vrstvy revizí, klikněte na kartu Nastavení revizía zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit vrstvy revizí.

Začátek stránky

Přizpůsobení prostředí aplikace Visio Viewer

 1. Na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer klikněte na tlačítko vlastností a nastavení Vzhled tlačítka . Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na výkres a potom klikněte na Vlastnosti a nastavení.

 2. Chcete-li skrýt karty stránek aplikace Visio Viewer, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Karty stránek.

 3. Chcete-li skrýt v aplikaci Visio Viewer posuvníky, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a poté v části Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Posuvníky.

 4. Chcete-li skrýt panel nástrojů aplikace Visio Viewer, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Panel nástrojů.

 5. Chcete-li zobrazit mřížku na stránce výkresu, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zaškrtněte políčko Mřížka.

  Poznámka : Pokud je zaškrtávací políčko Mřížka zobrazeno šedě, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Stránka. Mřížka se zobrazí, pokud jsou ve výkresu zobrazeny hranice stránky.

 6. Chcete-li zobrazit ve výkresu hranice stránky, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zaškrtněte políčko Stránka.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×