Zobrazení nebo skrytí mřížek grafu

Chcete-li zlepšit čitelnost dat v grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou z libovolné vodorovné a svislé Osa přes Oblast grafu grafu. V prostorových grafech můžete také zobrazit hloubkovou mřížku. Mřížku lze zobrazit pro hlavní i vedlejší jednotky a je zarovnána s hlavními a vedlejšími značkami na osách, jsou-li zobrazeny.

 1. Klepněte na graf, do kterého chcete přidat mřížku grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Osy na tlačítko Mřížka.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Postupujte následujícím způsobem:

  • Chcete-li do grafu přidat vodorovnou mřížku, nastavte ukazatel myši na položku Primární vodorovná mřížka a poté klepněte na požadovanou možnost. Pokud má graf sekundární vodorovnou osu, můžete také klepnout na položku Sekundární vodorovná mřížka.

  • Chcete-li do grafu přidat svislou mřížku, nastavte ukazatel myši na položku Primární svislá mřížka a poté klepněte na požadovanou možnost. Pokud má graf sekundární svislou osu, můžete také klepnout na položku Sekundární svislá mřížka.

  • Chcete-li do prostorového grafu přidat hloubkovou mřížku, nastavte ukazatel myši na položku Hloubková mřížka a poté klepněte na požadovanou možnost. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrán skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

  • Chcete-li skrýt mřížku grafu, nastavte ukazatel myši na položku Primární vodorovná mřížkaPrimární svislá mřížka nebo Hloubková mřížka (u prostorového grafu) a poté klepněte na možnost Žádné. Pokud má graf sekundární osy, můžete také klepnout na položky Sekundární vodorovná mřížkaSekundární svislá mřížka a poté klepnout na možnost Žádné.

  • Chcete-li rychle odebrat mřížku grafu, vyberte ji a potom stiskněte klávesu DELETE.

   Tip : Můžete také klepnout na mřížku pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce klepnout na příkaz Odstranit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×