Zobrazení nebo skrytí řádků nebo sloupců

Zobrazení nebo skrytí řádků nebo sloupců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řádek nebo sloupec můžete skrýt pomocí příkazu Skrýt nebo změnou výšky řádku nebo šířky sloupce na hodnotu 0 (nula). Opětovné zobrazení je možné pomocí příkazu Zobrazit.

Můžete buď znovu zobrazit jednotlivé řádky a sloupce, nebo všechny skryté řádky a sloupce najednou. Pokud chcete skrýt první řádek nebo sloupec listu, řiďte se jiným postupem, který naleznete v posledním oddíle tohoto článku.

Poznámka : Snímky obrazovky v tomto článku ukazují Excel 2013. Jestliže máte jinou verzi, může se vaše zobrazení trochu lišit, ale pokud není uvedené jinak, funguje všechno stejně.

Co chcete udělat?

Skrytí jednoho nebo více řádků nebo sloupců

Zobrazení jednoho nebo více skrytých řádků nebo sloupců

Zobrazení všech skrytých řádků a sloupců najednou

Zobrazení prvního řádku nebo sloupce na listu

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

Skrytí jednoho nebo více řádků nebo sloupců

 1. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete skrýt.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

 2. Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klepněte na příkaz Skrýt řádky nebo Skrýt sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a potom do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte hodnotu 0.

Tip : Můžete také klepnout na řádek nebo sloupec (případně na výběr více řádků nebo sloupců) a klepnout na příkaz Skrýt.

Začátek stránky

Zobrazení jednoho nebo více skrytých řádků nebo sloupců

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit skryté řádky, vyberte řádek nad a pod řádky, které chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit skryté sloupce, vyberte sousedící sloupce z obou stran sloupců, které chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit první skrytý řádek nebo sloupec na listu, vyberte jej zadáním hodnoty A1 do pole Název u Řádek vzorců.

   Tip : Výběr je možné provést také pomocí dialogového okna Přejít na. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Najít a vybrat a potom klikněte na příkaz Přejít na. Do pole Odkaz zadejte hodnotu A1 a klikněte na tlačítko OK.

   Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

 2. Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klepněte na příkaz Zobrazit řádky nebo Zobrazit sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klepněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Tip : Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na výběr viditelných řádků nebo sloupců okolo skrytých řádků či sloupců a potom kliknout na příkaz Zobrazit.

Začátek stránky

Zobrazení všech skrytých řádků a sloupců najednou

 1. Chcete-li vybrat všechny buňky na listu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

   Poznámka : Jestliže list obsahuje data a aktivní buňka je nad daty nebo vpravo od dat, stisknutím kláves Ctrl+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kláves Ctrl+A vyberete celý list.

 2. Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klepněte na příkaz Zobrazit řádky nebo Zobrazit sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu. Výchozí výška řádků je 15, výchozí šířka sloupců je 8,43.

Začátek stránky

Zobrazení prvního řádku nebo sloupce na listu

Pokud je první řádek nebo sloupec listu skrytý, postupujte takto:

 1. Vyberte první skrytý řádek nebo sloupec na listu provedením jedné z následujících akcí:

  • Do pole názvů u Řádek vzorců zadejte buňku A1.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Najít a vybrat a potom na příkaz Přejít na. Do pole Odkaz zadejte hodnotu A1 a klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V oddílu Viditelnost přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klepněte na příkaz Zobrazit řádky nebo Zobrazit sloupce.

  • V oddílu Velikost buňky klepněte na položku Výška řádku nebo Šířka sloupce a poté do pole Výška řádku nebo Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Začátek stránky

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

Poznámka : Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu CTRL a klikněte na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahujícím data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

Tip : Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×