Zobrazení nastavení přispěvatele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jako autor obsahu obvykle upravujete web týmu aktualizací stránek s obsahem nebo obrázky, vytváříte nové stránky, používáte styly nebo formátování atd. Když začnete v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 pracovat jako člen skupiny Přispěvatel s omezeným přístupem, všimnete si, že určité příkazy, funkce a podokna úloh nemáte k dispozici. Jak tedy zjistíte, které akce můžete provádět a které naopak ne?

Můžete si zobrazit své nastavení Přispěvatel a zkontrolovat úroveň přístupu, kterou správce webu přiřadil vaší skupině Přispěvatel. Zobrazením svého nastavení Přispěvatel zjistíte, jaké akce máte povoleno v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 provádět. Jakmile zjistíte, že potřebujete pro sebe nebo pro skupinu Přispěvatel další nastavení přístupu, můžete se obrátit na správce webu.

Můžete zobrazit nastavení pro skupinu Přispěvatel a pro všechny typy oblastí, které byly definovány:

 • Nastavení skupiny Přispěvatel určuje, jaké funkce máte k dispozici v rámci celého webu.

 • Nastavení typu oblasti určuje, jaké funkce budete mít k dispozici v konkrétní oblasti obsahu na stránce.

Nastavení typu oblasti má obvykle přednost před nastavením skupiny Přispěvatel v jakékoli oblasti obsahu, ke které je přiřazeno, pravděpodobně proto zjistíte, že v těchto oblastech budete moci provést méně změn, než uvádí nastavení skupiny Přispěvatel.

Poznámka : Než začnete aplikaci Office SharePoint Designer 2007 používat v režimu Přispěvatel, je vhodné si prohlédnout nastavení skupiny Přispěvatel. Pokud potřebujete přístup k funkcím, které nejsou k dispozici ve vaší skupině Přispěvatel, obraťte se na správce webu.

Další informace o nastavení skupiny Přispěvatel naleznete v článku Úvod do nastavení přispěvatele.

Důležité : Aby bylo možné použít nastavení přispěvatele, je nutné, aby byl web umístěn na serveru s produktem Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Zobrazit nastavení vaší skupiny Přispěvatel

Zobrazení nastavení typu oblasti

Kontaktovat správce webu

Zobrazení nastavení vaší skupiny Přispěvatel

To, zda budete moci při práci v režimu Přispěvatel upravovat web, záleží na nastavení vaší skupiny Přispěvatel. Některé skupiny Přispěvatel mají přístup k více funkcím v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 než jiné. Existuje celá řada možných konfigurací určujících, jaké akce mohou uživatelé ze skupiny Přispěvatel provádět, je tedy vhodné zobrazit si nastavení konkrétní skupiny Přispěvatel a zjistit, jaké funkce máte k dispozici.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete svůj web.

 2. Pokud není podokno úloh Přispěvatel zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Přispěvatel.

  Podokno úloh Přispěvatel tak, jak se zobrazí skupině Přispěvatel a Autoři obsahu

  1. V této části se zobrazí název skupiny Přispěvatel, do které patříte.

  2. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte nastavení skupiny přispěvatelů, do které patříte.

  3. Klepnutím na tento odkaz otevřete e-mailovou zprávu adresovanou správci webu.

  4. Zde je uveden seznam souborů, které jste otevřeli v předchozí relaci v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

  5. Klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno Nový a budete moci vytvořit nové soubory.

  6. Klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno Otevřít, ve kterém můžete procházet a otevírat soubory.

 3. V podokně úloh Přispěvatel můžete v části Stav přispěvatele zobrazit popis skupiny Přispěvatel, do které patříte, a odkaz Zobrazit nastavení přispěvatele. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte nastavení vaší skupiny Přispěvatel.

 4. V dialogovém okně Zobrazit nastavení přispěvatele zobrazíte klepnutím na jednotlivé kategorie možnosti, které byly zpřístupněny pro vaší skupinu Přispěvatel.

  Poznámka : Sami nemůžete nastavení skupiny Přispěvatel měnit; k tomu má oprávnění pouze správce webu. Pokud potřebujete získat přístup k dalším funkcím, obraťte se na správce webu.

  V následující tabulce je uveden seznam možností v dialogovém okně Zobrazit nastavení přispěvatele.

Kategorie

Popis

Obecné

Kategorie Obecné obsahuje název a popis skupiny Přispěvatel, které jste členem. Tato kategorie také zobrazí informace o tom, zda máte povoleno neomezené používání aplikace Office SharePoint Designer 2007 a používání zobrazení Kód.

Můžete také zobrazit nastavení typu oblasti definované na webu. Klepněte na typ oblasti, jejíž nastavení chcete zobrazit, a potom klepněte na možnost Nastavení oblasti. Další informace získáte v další části, Zobrazení nastavení typu oblasti.

Složky

V kategorii Složky se zobrazují složky, kde můžete upravovat stránky, a umístění, kam musí být ukládány soubory. Pokud do polí v části Ukládání souborů nezadáte žádné umístění, můžete soubory ukládat kamkoli na webu.

Vytváření stránek

Kategorie Vytváření stránek zobrazuje, jaké typy stránek můžete na webu vytvářet pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007.

Poznámka : V kategorii Vytváření stránek můžete klepnutím na možnost Nastavit typy stránek zobrazit typy stránek, které máte povoleno vytvářet pomocí příkazu Nový v nabídce Soubor.

Úpravy

Kategorie Úpravy zobrazuje funkce úprav, které jsou k dispozici pro vaší skupinu Přispěvatel. V závislosti na nastavení skupiny Přispěvatel můžete mít oprávnění upravovat text a další prvky a vlastnosti stránky, například tabulky a hypertextové odkazy.

Formátování

Kategorie Formátování zobrazuje informace o tom, jaké změny formátování dokumentu máte povoleno provádět. V závislosti na nastavení skupiny Přispěvatel můžete být schopni používat šablony stylů z libovolného umístění na webu nebo můžete být omezeni na konkrétní sadu šablon stylů. Můžete také zjistit, jaké vlastnosti a formátování můžete na stránce měnit.

Obrázky

Kategorie Obrázky zobrazuje informace o tom, zda můžete na stránky na webu vkládat obrázky, a umístění, kde lze k souborům s obrázky získat přístup. Můžete také zobrazit omezení velikosti souboru s obrázkem, které je nutné si pamatovat při vkládání obrázků na stránky.

SharePoint

Kategorie SharePoint obsahuje informace o typech obsahu specifického pro server SharePoint, které lze upravovat, vytvářet nebo vkládat na stránky, včetně toho, zda můžete upravovat domovskou stránku webu, přepisovat existující stránky z definice webu a vytvářet pracovní postupy. Tato kategorie také uvádí, zda můžete pracovat s webovými částmi a zónami webových částí.

 1. Až skončíte s prohlížením nastavení skupiny Přispěvatel, klepněte na tlačítko OK.

 2. Pokud potřebujete přístup k funkcím, které nejsou k dispozici skupině Přispěvatel, otevřete klepnutím na odkaz Zobrazit nastavení přispěvatele e-mailovou zprávu adresovanou správci webu. Ve zprávě popište, k jakým funkcím potřebujete získat přístup a proč, a potom zprávu odešlete.

Začátek stránky

Zobrazení nastavení typu oblasti

Jedním z běžných způsobů aktualizace webu je vytvoření nových stránek ze stránky předlohy a následné přidání obsahu do oblastí obsahu na nové stránce. Je také možné přidat obsah i do oblastí obsahu na existujících stránkách.

Nastavení typu obsahu funguje stejně jako nastavení skupiny Přispěvatel, ale vztahuje se pouze na konkrétní oblast obsahu na stránce. Nastavení typu oblasti má obvykle přednost před nastavením skupiny Přispěvatel pro danou oblast obsahu, pravděpodobně proto zjistíte, že lze v oblasti obsahu provádět méně změn než na jiných místech na webu.

Různé oblasti obsahu mohou mít přiřazeny různé typy obsahu. Typy změn, které lze v oblastech obsahu provádět na jedné stránce, se proto mohou v různých oblastech lišit. Když vyberete oblast obsahu, zobrazí se odpovídající název zástupného obsahu v popisku oblasti společně s přiřazeným typem oblasti. To umožňuje snadno zjistit, jaký typ obsahu lze do každé oblasti obsahu přidat.

Zobrazení nastavení typu oblasti

Zobrazení informací o tom, jaký typ oblasti je přiřazen oblasti obsahu

Zobrazení nastavení typu oblasti

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete svůj web.

 2. Pokud není podokno úloh Přispěvatel zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Přispěvatel.

 3. V podokně úloh Přispěvatel můžete v části Stav přispěvatele zobrazit popis skupiny Přispěvatel, do které patříte, a odkaz Zobrazit nastavení přispěvatele. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte všechny typy oblastí, které byly definovány pro tento web.

  Poznámka : Sami nemůžete nastavení typu oblasti měnit; k tomu má oprávnění pouze správce webu. Pokud potřebujete získat přístup k dalším funkcím, obraťte se na správce webu.

 4. V dialogovém okně Zobrazit nastavení přispěvatele klepněte v části Nastavení typu oblasti na typ oblasti a potom klepněte na možnost Nastavení oblasti.

  Dialogové okno Zobrazit nastavení přispěvatele

 5. V dialogovém okně Nastavení oblasti zobrazíte klepnutím na jednotlivé kategorie možnosti, které byly zpřístupněny pro tento typ oblasti.

  Dialogové okno Nastavení oblasti

  V následující tabulce je uveden seznam možností v dialogovém okně Nastavení oblasti.

Kategorie

Popis

Obecné

Kategorie Obecné zobrazuje název a stručný popis vybraného typu oblasti.

Úpravy

V kategorii Úpravy můžete v části Dědičnost skupiny zobrazit nastavení dědění skupiny pro tento typ oblasti. K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Pokud je vybrána první možnost, je nastavení zděděno z vaší skupiny Přispěvatel.

 • Jestliže je vybrána druhá možnost, přepíše nastavení v této kategorii nastavení skupiny Přispěvatel, ale pouze v oblasti obsahu, které je přiřazena tomuto typu oblasti.

V této kategorii můžete také zobrazit omezení úprav pro daný typ oblasti, které jsou přiřazeny vaší skupině Přispěvatel, například úpravy textu, a další prvky a vlastnosti stránek, například tabulky a hypertextové odkazy.

Formátování

V kategorii Formátování můžete v části Dědičnost skupiny zobrazit nastavení dědění skupiny pro tento typ oblasti. K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Pokud je vybrána první možnost, je nastavení zděděno z vaší skupiny Přispěvatel.

 • Jestliže je vybrána druhá možnost, přepíše nastavení v této kategorii nastavení skupiny Přispěvatel, ale pouze v oblasti obsahu, které je přiřazena tomuto typu oblasti.

V této kategorii můžete také zobrazit funkce formátování pro daný typ oblasti, které jsou přiřazeny skupině Přispěvatel, například Odrážky a číslování a Ohraničení a stínování.

Obrázky

V kategorii Obrázky můžete v části Dědičnost skupiny zobrazit nastavení dědění skupiny pro tento typ oblasti. K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Pokud je vybrána první možnost, je nastavení zděděno z vaší skupiny Přispěvatel.

 • Jestliže je vybrána druhá možnost, přepíše nastavení v této kategorii nastavení skupiny Přispěvatel, ale pouze v oblasti obsahu, které je přiřazena tomuto typu oblasti.

V této kategorii můžete zjistit, zda můžete vkládat obrázky mediální soubory, a také zjistit omezení velikosti souborů při vkládání obrázků na stránky.

SharePoint

V kategorii SharePoint můžete v části Dědičnost skupiny zobrazit nastavení dědění skupiny pro tento typ oblasti. K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Pokud je vybrána první možnost, je nastavení zděděno z vaší skupiny Přispěvatel.

 • Jestliže je vybrána druhá možnost, přepíše nastavení v této kategorii nastavení skupiny Přispěvatel, ale pouze v oblasti obsahu, které je přiřazena tomuto typu oblasti.

V této kategorii můžete také zjistit, zda můžete pracovat s webovými částmi, zónami webových částí a zobrazeními dat.

 1. Až skončíte s prohlížením nastavení typu obsahu, klepněte na tlačítko OK.

 2. Pokud potřebujete přístup k funkcím, které nejsou k dispozici skupině Přispěvatel, otevřete klepnutím na odkaz Zobrazit nastavení přispěvatele e-mailovou zprávu adresovanou správci webu. Ve zprávě popište, k jakým funkcím potřebujete získat přístup a proč, a potom zprávu odešlete.

Zobrazení informací o tom, jaký typ oblasti je přiřazen oblasti obsahu

Můžete zobrazit informace o tom, který typ oblasti je přiřazen oblasti obsahu na stránce, kterou upravujete. Při otevření stránky pro úpravy se oblasti obsahu zobrazí společně s odpovídajícími zástupnými názvy a typy oblastí. Klepnutím na oblast obsahu lze zobrazit zástupný název a typ oblasti. Do oblasti obsahu tak lze snadno přidávat odpovídající obsah.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete svůj web.

 2. Pokud není podokno Seznam složek zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Seznam složek.

 3. V části Seznam složek poklepejte na stránku s oblastí obsahu, do které chcete přidat obsah.

  Poznámka : Pokud chcete přidat oblasti obsahu na stránku vytvořenou ze stránky předlohy, klepněte na danou stránku předlohy pravým tlačítkem myši v části Seznam složek a potom v místní nabídce klepněte na možnost Nový ze stránky předlohy.

  Na stránce obsahu se zobrazí oblasti obsahu.

 4. Klepněte na oblast obsahu, pro kterou chcete zobrazit typ oblasti.

  Oblasti obsahu zobrazující vlastní obsah nebo obsah ze stránky předlohy

  1. Oblast obsahu s popiskem (Vlastní) a typ oblasti (Pouze text)

  2. Oblast obsahu s popiskem (Předloha) a typ oblasti (Text, rozložení a obrázky)

  Ve vybrané oblasti obsahu se zobrazí zástupný název, informace o tom, zda oblast obsahu obsahuje vlastní obsah ze stránky obsahu nebo výchozí obsah ze stránky předlohy, a typ oblasti. Text (Předloha) označuje, že jakýkoli obsah momentálně obsažený v oblasti obsahu pochází ze stránky předlohy.

  Zástupný obsah zobrazující typ oblasti

 5. Chcete-li přidat obsah do oblasti obsahu, klepněte na šipku Obrázek šipky a klepněte na možnost Vytvořit vlastní obsah.

  Seznam Běžné úlohy obsahu s možností k vytvoření vlastního obsahu

  Kurzor se zobrazí uvnitř oblasti obsahu. Nyní můžete do oblasti přidat vlastní obsah.

Můžete si všimnout, že po přidání obsahu do oblasti obsahu se u oblasti obsahu zobrazí popisek (Vlastní). Pomocí popisků oblasti lze zjistit, které oblasti obsahují obsah pocházející ze stránky předlohy a které oblasti obsahují vlastní obsah. Další informace o zástupném obsahu a stránkách předlohy naleznete v článku Úvod ke stránkám předlohy ASP.NET.

Začátek stránky

Kontaktování správce webu

Pokud si myslíte, že by měla mít skupina Přispěvatel přístup k funkcím, které nejsou v dané chvíli pro skupinu k dispozici, nebo pokud nastavení typu oblasti zabraňují tomu, abyste mohli přidávat nebo upravovat obsah požadovaným způsobem, můžete se obrátit na správce webu.

Můžete klepnout na odkaz Kontaktovat správce webu v podokně úloh Přispěvatel a odeslat e-mailovou zprávu správci webu nebo klepnout na možnost Nastavení přispěvatele v nabídce Web a zobrazit e-mailovou adresu správce webu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×