Zobrazení kalendářních dat na ose kategorií

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření grafu z dat listu obsahujících kalendářní data, která v grafu tvoří osu kategorií (X), změní aplikace Microsoft Office Excel automaticky osu kategorií na časovou osu. Osu kategorií můžete změnit na časovou osu také ručně.

Časová osa zobrazí kalendářní data v chronologickém pořadí v určitých intervalech nebo základních jednotkách, například jako počet dnů, měsíců nebo let, i když data na listu nejsou ve stejném pořadí nebo ve stejných základních jednotkách.

Ve výchozím nastavení aplikace Excel určí základní jednotky časové osy podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma kalendářními daty v datech listu. Pokud máte například data cen na burze, kde nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty představuje 7 dní, nastaví aplikace Excel základní jednotku časové osy na dny. Tuto jednotku však můžete změnit na měsíce či roky, chcete-li zobrazit pohyby na burze za delší časové období.

Grafu, který obsahuje data osy

Grafu, který obsahuje data osy

Co chcete udělat?

Přejděte na ose osa data

Změna základní jednotku, která se zobrazí na ose data

Změna osy kategorií na časovou osu

 1. V grafu klepněte na osu kategorií nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh, rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klikněte na prvek grafu, který chcete použít.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V okně Možnosti osy klepněte v části Typ osy na položku Osa data.

  Poznámky : 

  • Časovou osu nelze použít, pokud jsou kalendářní data v grafu zobrazena v legenda. Způsob zobrazení dat v grafu lze změnit tak, aby se kalendářní data zobrazila na ose kategorií.

  • Datum OS jsou k dispozici na Burzovní grafy, spojnicové, sloupcové grafy, pruhové grafy a plošný graf. Datum OS nejsou dostupné v sestavách kontingenčních grafů.

Začátek stránky

Změna základní jednotky zobrazené na časové ose

 1. V grafu klepněte na časovou osu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh, rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klikněte na prvek grafu, který chcete použít.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V kategoriiMožnosti osy klepněte ve skupinovém rámečku Možnosti osy na položku Pevné pro Základní jednotku a potom v poli Základní jednotka klepněte na položku Dny, Měsíce nebo Roky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×