Zobrazení informací popisku pro dokument nebo položku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jestliže pracujete s dokumenty nebo položkami, na které se vztahují zásady správy informací zahrnující zásadu Popisek, server Microsoft Office SharePoint Server 2007 pro dokument či položku automaticky vytvoří popisek při prvním odeslání dokumentu či položky do knihovny nebo při jejich první úpravě. Pokud je pro knihovnu dokumentů platná zásada Popisek, mohou být uživatelé vyzváni ke vložení obrázku popisku přímo do dokumentu při otevření dokumentu v určitých aplikacích sady Microsoft Office 2007. Uživatelé pracující s tištěnými dokumenty obsahujícími tyto popisky mohou použít informace popisků zobrazené v dokumentu k vyhledání původní kopie dokumentu na webu služby SharePoint.

Při práci s těmito dokumenty či položkami na serveru můžete zobrazit informace popisku několika různými způsoby.

Co chcete udělat?

Zobrazení popisku pro konkrétní dokument nebo položku

Zobrazení popisku do výchozího zobrazení pro seznam nebo knihovnu

Zobrazení popisku pro konkrétní dokument nebo položku

Můžete zobrazit informace popisku pro jednotlivé dokumenty či položky.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující položku nebo dokument, pro které chcete zobrazit popisek.

 2. Přejděte na položku nebo dokument, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na možnost Zobrazit položku nebo Zobrazit vlastnosti.

 3. Vedle možnosti Popisek jsou zobrazeny informace popisku pro danou položku.

  Poznámka : Nejsou-li pro popisek dokumentu zadány žádné informace, je možné, že popisek dosud nebyl do dokumentu vložen.

Začátek stránky

Zobrazení popisku ve výchozím zobrazení pro seznam nebo knihovnu

Můžete konfigurovat výchozí zobrazení pro seznam nebo knihovnu tak, aby byly zobrazeny obrázky popisků pro položky obsahující popisky.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete přidat informace popisku do výchozího zobrazení.

  1. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. Ve skupinovém rámečku Zobrazení klepněte na název výchozího zobrazení, které chcete aktualizovat.

 3. Chcete-li zobrazit obrázek popisku ve výchozím zobrazení seznamu nebo knihovny, zaškrtněte v části Sloupce políčko Popisek a potom klepnutím na číslo pod možností Pozice zleva označte pořadí, v jakém chcete zobrazit obrázky popisků.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×