Zobrazení informací o plánování úkolů a plánování projektu

Plán se během trvání projektu mění podle toho, jak jsou Úkol plánovány a dokončovány. Pro lepší porozumění tomu, jak změny jednoho úkolu mohou ovlivnit zbytek projektu a pro lepší sledování změn plánu lze použít aplikaci Microsoft Office Project 2007.

Zobrazit faktory ovlivňující plán projektu

Vyberte úkol a klepněte na tlačítko Hybné faktory úkolu na panelu. Podokno Hybné faktory úkolu obsahuje informace o faktorech, které ovlivňují Datum zahájení daného úkolu.

Tip : Je možné vybrat různé úkoly bez zavírání podokna Hybné faktory úkolu. Podokno Hybné faktory úkolu vždy zobrazuje hybné faktory plánu pro jakýkoliv vybraný úkol.

Kromě názvu úkolu a data jeho zahájení jsou v podokně Hybné faktory úkolu zobrazeny tyto informace.

Nadpis

Popis

Příklad

Skutečné zahájení a Přiřazení

Pokud úkol obsahuje skutečná data, je zobrazeno datum skutečného zahájení společně s daty, která daný úkol zahájila.

Příklad: Podle plánu se úkol zahajuje 1. března a má ho na starosti Honza. Honza začne pracovat a vykáže 40 hodin práce za dny 1.-5. března. Další týden potřebujete přehodnotit plán úkolu a započítat pozdější datum zahájení. Po pokusu posunout datum zahájení na pozdější den se podíváte do podokna Hybné faktory úkolu, abyste zjistili, co způsobuje konflikt plánu. Zobrazí se přiřazení Honzy a skutečné datum zahájení.

Zpoždění vyrovnání

Pokud jste použili k vyvážení pracovního zatížení zdrojů použili vyrovnání, mohou být úkoly zpožděny, aby se zabránilo přetížení. Podokno Hybné faktory úkolu zobrazuje dobu, o kterou je daný úkol zpožděn kvůli vyrovnání zdrojů.

Příklad: Váš úkol je neustále zpožděn kvůli vyrovnání zdrojů v rámci projektu. V podokně Hybné faktory úkolu zjistíte, že úkol je zpožděn o 10 dní, protože čekáte na dostupnost přiřazeného zdroje. Na základě toho se rozhodnete přiřadit úkol jinému zdroji, abyste mohli úkol dokončit bez prodlevy.

Typ omezení a Datum

Podokno Hybné faktory úkolu zobrazuje typ omezení, který se na úkol momentálně vztahuje, včetně data spojeného s omezením.

Příklad: Nedávno jste obdrželi několik úkolů. Osoba, která tyto úkoly spravovala dříve, je již zadala do aplikace Project. Při úpravě jednoho úkolu kvůli změně jeho závislostí narazíte na potíže s prodlužováním plánu o dva týdny. Podíváte se do podokna Hybné faktory úkolu a zjistíte, že daný úkol má omezení Dokončit přede dnem (včetně) nastavené na den uprostřed požadovaného dvoutýdenního prodloužení.

Souhrnný úkol

Pokud jsou na souhrnném úkolu umístěna omezení, která se týkají dat dílčích úkolů, souhrnný úkol bude při vybrání dílčího úkolu uveden v podokně Hybné faktory úkolu.

Příklad: Datum zahájení projektu je 1. března. Vytvoříte souhrnný úkol s několika dílčími úkoly a nastavíte na něj omezení Zahájit po dni (včetně) a datum 10. března. Podokno Hybné faktory úkolu zobrazí souhrnný úkol dílčích úkolů, protože jejich data zahájení jsou řízena omezením souhrnného úkolu Zahájit po dni (včetně) a nikoliv datem zahájení projektu.

Předchůdci

Pokud jste propojovali úkoly, budou jejich předchůdci zobrazeni v podokně Hybné faktory úkolu spolu se zabudovanými typy omezení a množstvím prodlevy nebo předstihu. Je možné klepnout na název předchůdce, a zobrazit tak jeho hybné faktory.

Příklad: Dva úkoly z vašeho plánu projektu jsou Test a Uvedení. Plán projektu nastavíte tak, aby úkol Uvedení začal 5 dní po dokončení úkolu Test, aby byl čas na odstranění anomálií před uvedením produktu na trh. V podokně Hybné faktory úkolu pro úkol Uvedení uvidíte propojení s úkolem Test s omezením Dokončení-zahájení a prodlevou 5 dní.

Dílčí úkoly

Vyberete-li souhrnný úkol, podokno Hybné faktory úkolu zobrazuje dílčí úkoly a souhrnné úkoly, které jsou hybnými faktory plánu.

Příklad: V plánu máte souhrnný úkol ke každé fázi projektu. Každý souhrnný úkol má několik dílčích úkolů, které představují práci v každé fázi. V podokně Hybné faktory úkolu pro jakýkoliv souhrnný úkol uvidíte propojení s prvním dílčím úkolem, který řídí datum zahájení dané fáze.

Kalendáře

Pokud doba práce nastavená v kalendáři pro daný úkol ovlivňuje plán úkolu, bude název kalendáře zobrazen v podokně Hybné faktory úkolu. Můžete klepnout na název kalendáře a zobrazit tak informace o pracovním a nepracovním čase.

Příklad: Plánujete projekt s datem zahájení 1. března. Plán projektu používá výchozí kalendář, který za pracovní dobu považuje pouze dny pondělí až pátek. 1. března je sobota. Vytváření úkolů v projektu za použití výchozího kalendáře automaticky zpozdí všechny úkoly tak, aby začaly v první pracovní den v měsíci, tedy 3. března. Abyste zjistili, proč je datum zahájení projektu 3. místo 1. března, podíváte se do podokna Hybné faktory úkolu pro zpožděné úkoly. Zobrazí se propojení na výchozí kalendář.

Poznámka : 

  • Pokud jste do stávajícího projektu vložili projekt jiný, musíte nejprve rozšířit souhrnný úkol projektu a teprve potom zobrazit jeho hybné faktory úkolu. Pokud souhrnný úkol nerozšíříte, zobrazí se chybová zpráva.

  • Pokud jsou informace v podokně Hybné faktory úkolu chybné nebo pochybujete o jejich přesnosti, stiskněte klávesu F9. Projekt bude přepočítán a informace budou aktualizovány podle momentálního stavu projektu.

Začátek stránky

Sledování změn v plánu pomocí nástroje Zvýraznění změn

Aplikace Office Project 2007 obsahuje nový nástroj Zvýraznění změn, který umožňuje snadnou viditelnost změn dat plánu projektu. Při plánování projektu nebo změnách informací o úkolech budou změny zvýrazněny. Bude tedy snadno vidět, která data se změnila kvůli změnám v jiném úkolu. Pokud tyto změny nejsou pro váš projekt výhodné, je možné je snadno odstranit a nahradit je původními daty.

Příklad: Máte tři úkoly, které jsou Propojení. Pokud změníte dobu trvání prvního úkolu, ovlivní to data zahájení a dokončení ostatních úkolů. Aplikace Office Project 2007 zvýrazní změněné informace v plánu pro všechny tři úkoly, jak to ukazuje následující obrázek.

Zvýraznění změn

Chcete-li zobrazit nebo skrýt Zvýraznění změn, klepněte na tlačítko Zobrazit zvýraznění změn nebo na tlačítko Skrýt zvýraznění změn na panelu nástrojů, nebo v nabídce Zobrazit klepněte na možnost Zobrazit zvýraznění změn nebo na možnost Skrýt zvýraznění změn.

Poznámka : Nástroj Zvýraznění změn zvýrazní pouze změny plánu, které vznikly v posledním kroku. Změny textových polí nebo určitých vnitřních polí, například odchylka, nebudou zvýrazněny.

Jak lze upravit barvy použité na zvýraznění změněných dat?

  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styly textu.

  3. Ze seznamu Změnit položku vyberte možnost Změněné buňky.

  4. Upravte podle potřeby možnosti formátování včetně Barvy pozadí a Vzorku pozadí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×