Zobrazení autora a data revize poznámky ve OneNotu 2016 pro Mac

Ve OneNotu můžete vyhledávat v tzv. metadatech poznámek – skrytých informacích, které vám řeknou, kdy byly určité poznámky nebo vložené objekty přidány na stránku, kdy byly naposledy upraveny a kdo je upravil. Je to velmi užitečné, když pracujete se sdíleným poznámkovým blokem a chcete se jiného autora zeptat na něco k jeho poznámkám a změnám.

Pokud chcete u jakékoliv části svých poznámek zobrazit metadata o autorovi a datu revize, udělejte tohle:

  1. Na libovolné stránce najeďte ukazatelem myši na odstavec zadaného textu nebo vložený objekt, třeba obrázek.

    Na levém okraji vedle poznámky nebo objektu se zobrazí úchyt odstavce. (Kliknutím na tento ovládací prvek můžete vybrat celý odstavec poznámek k formátování a jeho přetažením můžete přesunout odstavec z jednoho místa na druhé.)

  2. Pomalu přesuňte ukazatel myši nad úchyt odstavce. Když se ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku, přidržte klávesu Control a klikněte.

    Zobrazí se nabídka, v jejíž dolní části OneNote uvádí jméno autora a za ním datum a čas přidání či poslední úpravy poznámek a objektů ve vybraném odstavci.

Poznámka : Metadata konkrétního odstavce textu nebo vloženého objektu se obvykle týkají pouze dané části poznámek, a nemusí se nutně vztahovat na vše ostatní na stránce (pokud nebyly všechny poznámky na stránce vloženy najednou). Pokud chcete vyhledat metadata jakékoliv části svých poznámek na aktuální stránce, najeďte ukazatelem myši na příslušný odstavec a potom přidržte klávesu Control a klikněte na úchyt odstavce, který se zobrazí na jeho levém okraji.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×