Zobrazení a změna vlastností souborů Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vlastnosti dokumentu nazývané také Metadata jsou podrobnosti o souboru, které jej popisují nebo identifikují. Vlastnosti dokumentu zahrnují podrobnosti jako název, jméno autora, předmět nebo klíčová slova, která identifikují téma dokumentu nebo jeho obsah.

Pokud souborům přidáte vlastnosti dokumentů, lze soubory později snadno uspořádat a identifikovat. Na základě jejich vlastností můžete dokumenty také vyhledávat.

Co chcete provést?

Další informace o vlastnostech dokumentu

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru

Další informace o vlastnostech dokumentu

Existují čtyři typy vlastností dokumentů:

 • Standardní vlastnosti:     Ve výchozím nastavení je k dokumentům systému Microsoft Office přidružena sada standardních vlastností, jako je autor, název nebo předmět. Chcete-li zjednodušit uspořádání a identifikaci dokumentů, můžete těmto vlastnostem přiřadit vlastní textové hodnoty. V aplikaci Word můžete například u souborů týkajících se prodeje použít vlastnost Klíčová slova a zadat klíčové slovo zákazníci. Poté můžete vyhledat všechny soubory o prodeji obsahující toto klíčové slovo.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti:     Tyto vlastnosti zahrnují systémové vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo data, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy změněn) a statistiky spravované aplikacemi sady Office (například počet slov nebo znaků v dokumentu). Automaticky aktualizované vlastnosti nelze určit nebo změnit.

  Automaticky aktualizované vlastnosti slouží k identifikaci nebo hledání dokumentů. Například můžete vyhledat všechny soubory vytvořené po 3 srpen 2015 nebo pro všechny soubory, které jste naposledy změněno včera.

 • Vlastní vlastnosti:     Pro dokumenty sady Office můžete nadefinovat další vlastní vlastnosti. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit textovou, časovou nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 • Vlastnosti knihovny dokumentů     Toto jsou vlastnosti, které jsou přidružené k dokumenty v Knihovna dokumentů na webu nebo do veřejné složky. Když vytvoříte novou knihovnu dokumentů, můžete definovat jeden nebo více vlastnosti knihovny dokumentů a nastavit pravidla pro jejich hodnoty. Při přidávání dokumentů do knihovny dokumentů se zobrazí výzva, aby obsahovalo hodnoty pro všechny vlastnosti, které jsou potřeba nebo aktualizovat vlastnosti, které jsou nesprávné. Knihovny dokumentů, které přidají můžete například vyzvat vlastností, jako jsou odeslané, datum, kategorie a popis. Při otevření dokumentu z knihovny dokumentů ve Wordu 2016, Excelu 2016 nebo PowerPointu 2016, můžete upravovat a aktualizovat tyto vlastnosti knihovny dokumentů tak, že kliknete na soubor > informace. Všechny požadované vlastnosti z knihovny dokumentů se zobrazí s červeným ohraničením na kartě informace ve Wordu 2016, Excelu 2016 a PowerPointu 2016. Další informace o úpravách vlastnosti knihovny dokumentů v aplikacích Office 2016 najdete v tématu kde je Panel informací o dokumentech v Office 2016?

  Začátek stránky

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na karty vlastností, které chcete zobrazit nebo aktualizovat.

 5. Klikněte na OK. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

 6. Klikněte na kartu soubor vrátíte do vaší databáze.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti sešitu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte k sešitu. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti prezentace.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte do prezentace. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti projektu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte k projektu. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Informace o projektu a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li zobrazit statistiku projektu, klikněte na možnost Informace o projektu a vyberte možnost Statistika projektu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu soubor vrátíte do publikace. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte do publikace. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li přidat odkaz na související dokumenty, klikněte na možnost Související dokumenty a vyberte možnost Přidat odkaz na související dokument.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti dokumentu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte do dokumentu. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Vlastní vlastnosti jsou vlastnosti, které definujete dokumentů sady Office. Vlastní vlastnosti můžete přiřadit text, čas nebo číselné hodnoty a můžete taky je přiřadit hodnot Ano nebo ne. Můžete vybrat ze seznamu navrhovaných jmen nebo definovat vlastní.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Klikněte na kartu soubor vrátíte do vaší databáze.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k prezentaci.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Informace o projektu a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat, potom klikněte na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k projektu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti publikace a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k dokumentu.

Začátek stránky

Co chcete provést?

Další informace o vlastnostech dokumentu

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru

Další informace o vlastnostech dokumentu

Existuje pět typů vlastností dokumentů:

 • Standardní vlastnosti:     Ve výchozím nastavení je k dokumentům systému Microsoft Office přidružena sada standardních vlastností, jako je autor, název nebo předmět. Chcete-li zjednodušit uspořádání a identifikaci dokumentů, můžete těmto vlastnostem přiřadit vlastní textové hodnoty. V aplikaci Word můžete například u souborů týkajících se prodeje použít vlastnost Klíčová slova a zadat klíčové slovo zákazníci. Poté můžete vyhledat všechny soubory o prodeji obsahující toto klíčové slovo.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti:     Tyto vlastnosti zahrnují systémové vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo data, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy změněn) a statistiky spravované aplikacemi sady Office (například počet slov nebo znaků v dokumentu). Automaticky aktualizované vlastnosti nelze určit nebo změnit.

  Automaticky aktualizované vlastnosti můžete použít k identifikaci nebo vyhledání dokumentů. Můžete například vyhledat všechny soubory, které byly vytvořeny po 3. březnu 2005, nebo všechny soubory, které byly naposledy změněny včera.

 • Vlastní vlastnosti:     Pro dokumenty sady Office můžete nadefinovat další vlastní vlastnosti. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit textovou, časovou nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 • Vlastnosti organizace:     Pokud byl v organizaci upraven Panel informací o dokumentech, mohou být vlastnosti dokumentu přidružené k dokumentu specifické pro vaši organizaci.

 • Vlastnosti knihovny dokumentů     Toto jsou vlastnosti, které jsou přidružené k dokumenty v Knihovna dokumentů na webu nebo do veřejné složky. Když vytvoříte novou knihovnu dokumentů, můžete definovat jeden nebo více vlastnosti knihovny dokumentů a nastavit pravidla pro jejich hodnoty. Při přidávání dokumentů do knihovny dokumentů se zobrazí výzva, aby obsahovalo hodnoty pro všechny vlastnosti, které jsou potřeba nebo aktualizovat vlastnosti, které jsou nesprávné. Knihovny dokumentů, které přidají můžete například vyzvat vlastností, jako jsou odeslané, datum, kategorie a popis. Při otevření dokumentu z knihovny dokumentů ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu, můžete upravovat a aktualizovat tyto vlastnosti knihovny dokumentů na panelu informací o dokumentech.

Začátek stránky

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na karty vlastností, které chcete zobrazit nebo aktualizovat.

  Poznámka : Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

 5. Klikněte na tlačítko OK. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k souboru.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti sešitu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti v panelu uvnitř sešitu, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Zobrazit panel dokumentu.

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte statistiku formuláře.

 3. Chcete-li změnit položky Název, ID nebo Popis formuláře, klikněte na položku Vlastnosti šablony formuláře a podle potřeby proveďte změny v příslušných polích.

 4. Chcete-li tento formulář zobrazit ve vlastní kategorii v aplikaci InfoPath Filler, zaškrtněte políčko Povolit vlastní kategorii a zadejte její název.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti prezentace.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k prezentaci. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti v panelu uvnitř prezentace, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Zobrazit panel dokumentu.

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti projektu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k projektu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Informace o projektu a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li zobrazit statistiku projektu, klikněte na možnost Informace o projektu a vyberte možnost Statistika projektu.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit nebo aktualizovat vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti publikace a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li přidat odkaz na související dokumenty, klikněte na možnost Související dokumenty a vyberte možnost Přidat odkaz na související dokument.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti dokumentu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k dokumentu. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti v panelu uvnitř sešitu, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Zobrazit panel dokumentu.

  • Pokud chcete zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastností najdete v tématu zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Vlastní vlastnosti jsou vlastnosti, které nadefinujete pro dokument sady Office. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit text, čas nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k prezentaci.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Informace o projektu a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat, potom klikněte na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k projektu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti publikace a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci.

Začátek stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k dokumentu.

Začátek stránky

Co chcete provést?

Další informace o vlastnostech dokumentu

Zobrazte vlastnosti dokumentu při otevření nebo uložení souboru

Zobrazení vlastností pro aktuální dokument

Změna vlastností aktuálního dokumentu

Vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Další informace o vlastnostech dokumentu

Vlastnosti dokumentu nazývané také Metadata jsou podrobnosti o souboru, které jej popisují nebo identifikují. Vlastnosti dokumentu zahrnují podrobnosti jako název, jméno autora, předmět nebo klíčová slova, která identifikují téma dokumentu nebo jeho obsah.

Pokud zadáte příslušné hodnoty pro pole vlastností dokumentu pro svoje dokumenty, můžete snadno uspořádat a dokumentů na pozdější identifikaci. Můžete taky vyhledávat dokumenty založené na jejich vlastnosti. V Microsoft Office Word 2007Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007 můžete zobrazit nebo upravit vlastnosti dokumentu snadno při práci na dokumentu obsahu pomocí panelu informací o dokumentech, které zobrazuje v horní části dokumentu v příslušné aplikaci Office.

Existuje pět typů vlastností dokumentů:

 • Standardní vlastnosti:     Ve výchozím nastavení jsou přidružené k sadu standardní vlastnosti, například autor, název a předmět dokumenty Microsoft Office. Můžete zadat vlastní textové hodnoty pro tyto vlastnosti lépe uspořádat a identifikovat dokumenty. Například v aplikaci Word, můžete vlastnost Klíčová slova přidat klíčové slovo Zákazníci prodejní souborů. Můžete vyhledat všechny soubory prodeje podle tohoto klíčového slova.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti:     Tyto vlastnosti zahrnují systémové vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo data, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy změněn) a statistiky spravované aplikacemi sady Office (například počet slov nebo znaků v dokumentu). Automaticky aktualizované vlastnosti nelze určit nebo změnit.

  Automaticky aktualizované vlastnosti můžete použít k identifikaci nebo vyhledání dokumentů. Můžete například vyhledat všechny soubory, které byly vytvořeny po 3. březnu 2005, nebo všechny soubory, které byly naposledy změněny včera.

 • Vlastní vlastnosti:     Pro dokumenty sady Office můžete nadefinovat další vlastní vlastnosti. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit textovou, časovou nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 • Vlastnosti organizace:     Pokud byl v organizaci upraven Panel informací o dokumentech, mohou být vlastnosti dokumentu přidružené k dokumentu specifické pro vaši organizaci.

 • Vlastnosti knihovny dokumentů     Toto jsou vlastnosti, které jsou přidružené k dokumenty v Knihovna dokumentů na webu nebo do veřejné složky. Když vytvoříte novou knihovnu dokumentů, můžete definovat jeden nebo více vlastnosti knihovny dokumentů a nastavit pravidla pro jejich hodnoty. Když lidé přidávání dokumentů do knihovny dokumentů, se výzva k zadání hodnoty pro každou z těchto vlastností. Knihovny dokumentů, které přidají můžete například vyzvat vlastností, jako jsou odeslané, datum, kategorie a popis. Při otevření dokumentu z knihovny dokumentů v Office Word 2007, Office Excel 2007 nebo Office PowerPoint 2007 můžete upravovat a aktualizovat tyto vlastnosti knihovny dokumentů na panelu informací o dokumentech.

Začátek stránky

Zobrazte vlastnosti dokumentu při otevření nebo uložení souboru

Vlastnosti dokumentu v souboru můžete zobrazit v dialogovém okně Otevřít nebo dialogové okno Uložit jako.

 1. V dialogovém okně Otevřít nebo dialogové okno Uložit jako vyberte dokument, u kterého chcete zobrazit vlastnosti.

 2. Klikněte na šipku vedle tlačítka zobrazení a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti velikost souboru a datum poslední změny souboru, klikněte na Podrobnosti.

  • Pokud chcete zobrazit všechny vlastnosti dokumentu, klikněte na Vlastnosti.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností pro aktuální dokument

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na Spravovat a potom klikněte na Vlastnosti databáze.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti název souboru klikněte na karty vlastností, které si přejete zobrazit.

Začátek stránky

Pomocí panelu informací o dokumentech si prohlédněte nebo změňte vlastnosti dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, které chcete zobrazit (třeba Upřesnit vlastnosti ).

  Poznámky : 

  • Vlastní vlastnosti zobrazíte kliknutím na Upřesnit vlastnosti.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Pomocí panelu informací o dokumentech si prohlédněte nebo změňte vlastnosti dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, které chcete zobrazit (třeba Upřesnit vlastnosti ).

  Poznámky : 

  • Vlastní vlastnosti zobrazíte kliknutím na Upřesnit vlastnosti.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

 1. V nabídce soubor klikněte na Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti publikace klikněte na karty vlastností, které si přejete zobrazit.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, které chcete zobrazit (třeba Upřesnit vlastnosti ).

  Poznámky : 

  • Vlastní vlastnosti zobrazíte kliknutím na Upřesnit vlastnosti.

  • Pokud byl ve vaší organizaci upraven panel informací o dokumentech nebo pokud byl dokument, jehož informace chcete zobrazit, uložen do Knihovna dokumentů nebo na server pro správu dokumentů, mohou být k dispozici další možnosti zobrazení vlastností dokumentu.

Začátek stránky

Změna vlastností aktuálního dokumentu

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na Spravovat a potom klikněte na Vlastnosti databáze.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti název souboru na kartě souhrnné informace zadejte hodnoty standardní vlastností, jako je název a Autor.

Začátek stránky

Pomocí panelu informací o dokumentech si prohlédněte nebo změňte vlastnosti dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, které chcete změnit, například Upřesnit vlastnosti.

  Poznámka : Pokud vaše společnost upravila Panel informací o dokumentech, nebo pokud je uložen dokument, u kterého chcete změnit vlastnosti Knihovna dokumentů nebo na serveru správy dokumentů, může být k dispozici další zobrazení vlastností dokumentu.

 3. V Panelu informací o dokumentech zadejte informace, které chcete ve všech polích vlastností pole.

  Poznámka : Všechna pole vlastností, které jsou označeny červená hvězdička jsou povinná, a budete muset dokončeny před uložením dokumentu.

Začátek stránky

Pomocí panelu informací o dokumentech si prohlédněte nebo změňte vlastnosti dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, které chcete změnit, například Upřesnit vlastnosti.

  Poznámka : Pokud vaše společnost upravila Panel informací o dokumentech, nebo pokud je uložen dokument, u kterého chcete změnit vlastnosti Knihovna dokumentů nebo na serveru správy dokumentů, může být k dispozici další zobrazení vlastností dokumentu.

 3. V Panelu informací o dokumentech zadejte informace, které chcete ve všech polích vlastností pole.

  Poznámka : Všechna pole vlastností, které jsou označeny červená hvězdička jsou povinná, a budete muset dokončeny před uložením dokumentu.

Začátek stránky

 1. V nabídce soubor klikněte na Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti publikace na kartě souhrnné informace zadejte hodnoty standardní vlastností, jako je název a Autor.

Pomocí panelu informací o dokumentech si prohlédněte nebo změňte vlastnosti dokumentu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a vyberte sadu vlastností, které chcete změnit, například Upřesnit vlastnosti.

  Poznámka : Pokud vaše společnost upravila Panel informací o dokumentech, nebo pokud je uložen dokument, u kterého chcete změnit vlastnosti Knihovna dokumentů nebo na serveru správy dokumentů, může být k dispozici další zobrazení vlastností dokumentu.

 3. V Panelu informací o dokumentech zadejte informace, které chcete ve všech polích vlastností pole.

  Poznámka : Všechna pole vlastností, které jsou označeny červená hvězdička jsou povinná, a budete muset dokončeny před uložením dokumentu.

Začátek stránky

Vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Vlastní vlastnosti jsou vlastnosti, které nadefinujete pro dokument sady Office. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit text, čas nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na Spravovat a potom klikněte na Vlastnosti databáze.

 2. Klikněte na kartu Vlastní.

 3. Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 4. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 5. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku vedle Vlastnosti dokumentu a potom klikněte na Upřesnit vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na kartu vlastní.

 4. Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 5. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 6. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 7. Klikněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku u Vlastnosti dokumentu a potom klikněte na Upřesnit vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na kartu vlastní.

 4. Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 5. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 6. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 7. Klikněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

 1. V nabídce soubor klikněte na Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Vlastní.

 3. Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 4. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 5. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. V Panelu informací o dokumentech klikněte na šipku u Vlastnosti dokumentu a potom klikněte na Upřesnit vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na kartu vlastní.

 4. Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

 5. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

 6. Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 7. Klikněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×