Zobrazení a sledování faktorů plánu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kontrola úkolu aplikace Microsoft Project můžete podívat, jak změny jeden úkol obrázek zbytek projektu. Taky můžete ho ke sledování změn Plán.

Otevřete okno Kontrola úkolů, klikněte na úkol. Na kartě úkol ve skupině úkoly klikněte na tlačítko Zkontrolovat úkolu. V podokně Kontrola úkolu se objeví nalevo od informací o projektu.

Úkoly skupiny na kartě úkol

Poznámka : Pokud používáte Microsoft Project 2007, v podokně Kontrola úkolu se nazývá podokno Hybné faktory úkolů a můžete k nim získat přístup z panelu nástrojů po kliknutí na Hybné faktory úkolů, je-li vybrán úkolu.

Tip : Je možné vybrat různé úkoly bez zavírání podokna Kontrola úkolů.

V podokně Kontrola úkolů jsou zobrazeny následující údaje (pokud připadají v úvahu).

Nadpis

Popis

Příklad

Skutečné zahájení a Přiřazení

Pokud úkol obsahuje skutečná data, je zobrazeno skutečné datum zahájení společně s daty, která daný úkol zahájila.

Příklad: Začátek úkolu je naplánován na 1. března a přiřadili jste jej Honzovi, který na něm začne pracovat. Od 1. do 5. března vykáže 40 hodin práce. Další týden zjistíte, že potřebujete posunout datum zahájení úkolu. Po pokusu posunout datum zahájení na pozdější den si prohlédněte údaje v podokně Kontrola úkolů. Ze zobrazených údajů o přiřazení Honzy a skutečném datu zahájení je patrné, co způsobuje konflikt plánu.

Zpoždění vyrovnání

Pokud jste k vyrovnání pracovního zatížení zdrojů použili funkci vyrovnání, mohou být úkoly zpožděny, aby se zabránilo přetížení. Podokno Kontrola úkolů zobrazuje dobu, o kterou je daný úkol zpožděn kvůli vyrovnání zdrojů.

Příklad: Kvůli vyrovnání zdrojů v rámci projektu došlo k trvalému zpoždění úkolu. V podokně Kontrola úkolů zjistíte, že úkol je zpožděn o 10 dní, protože čekáte na dostupnost přiřazeného zdroje. Na základě toho se rozhodnete přiřadit úkol jinému zdroji, abyste mohli úkol dokončit bez prodlevy.

Typ omezení a Datum

Typ omezení, který se na úkol momentálně vztahuje, včetně data spojeného s omezením.

Jste nedávno dostali novou sadu úkolů. Osoba, která dříve spravovat úkoly již zadali do projektu. Při úpravě jednoho odrážet změny v jednom závislostí úkolů, se dostanete do potíží s prodlužováním plánu o dva týdny. V podokně Kontrola úkolu a vyhledejte úkol má dokončit před dnem omezení, nastavit jiné určitém uprostřed koncovku dvou týdnů.

Souhrnný úkol

Obsahuje-li souhrnný úkol omezení, která ovlivňují data dílčích úkolů, potom bude tento souhrnný úkol při vybrání dílčího úkolu uveden v podokně Kontrola úkolů.

Příklad: Datum zahájení projektu je 1. března. Vytvoříte souhrnný úkol s několika dílčími úkoly a nastavíte na něj omezení Zahájit po dni (včetně) s datem 10. března. V podokně Kontrola úkolů se zobrazí souhrnný úkol dílčích úkolů, protože jejich data zahájení jsou řízena omezením souhrnného úkolu Zahájit po dni (včetně), a nikoli datem zahájení projektu.

Předchůdci

Jestliže jsou úkoly propojené, budou jejich předchůdci zobrazeni v podokně Kontrola úkolů spolu se zabudovanými typy omezení a dobou prodlevy, respektive předstihu. Kliknutím na název předchůdce lze zobrazit jeho hybné faktory.

Příklad: Plán projektu obsahuje dva úkoly: Test a Uvedení. Plán projektu nastavíte tak, aby úkol Uvedení začal 5 dní po dokončení úkolu Test. Tím získáte čas na odstranění odchylek před uvedením výrobku na trh. V podokně Kontrola úkolů pro úkol Uvedení je vidět propojení s úkolem Test s omezením Dokončení-zahájení a prodlevou 5 dní.

Dílčí úkoly

Vyberete-li souhrnný úkol, podokno Hybné faktory úkolu zobrazuje dílčí úkoly a souhrnné úkoly, které jsou hybnými faktory plánu.

Příklad: Pro každou fázi projektu existuje v plánu jeden souhrnný úkol. Každý souhrnný úkol se skládá z několika dílčích úkolů, které představují práci v každé fázi. V podokně Kontrola úkolů pro jakýkoliv souhrnný úkol je vidět propojení s prvním dílčím úkolem, který řídí datum zahájení dané fáze.

Kalendáře

Pokud doba práce nastavená v kalendáři pro daný úkol ovlivňuje plán úkolu, bude název kalendáře zobrazen v podokně Kontrola úkolů. Kliknutím na název kalendáře zobrazíte informace o pracovním a nepracovním čase.

Příklad: Plánujete projekt s datem zahájení 1. března. Plán projektu používá výchozí kalendář, který za pracovní dny považuje pouze pondělí až pátek, ale 1. března je sobota. Vytváření úkolů v projektu za použití výchozího kalendáře automaticky zpozdí všechny úkoly tak, aby začínaly první pracovní den v měsíci, tzn. 3. března. Chcete-li zjistit, proč je datum zahájení projektu 3. místo 1. března, prohlédněte si údaje o zpožděných úkolech v podokně Kontrola úkolů. Je zde zobrazeno propojení s výchozím kalendářem.

Ručně naplánované nebo Automaticky naplánované

Jestliže jste vybrali ručně naplánovaný úkol, potom podokno Kontrola úkolů nabízí možnost jeho automatického naplánování. Aplikace Project vypočítá kalendářní data na základě propojení, omezení a jiných faktorů.

Vytvoření plánu projektu můžete nastavit několik úkolů vyhraďte vzhledem k tomu nebudou vědět, jak dlouho bude přijaly. Nyní již znáte, můžete automaticky plánujete úkolu tak, aby projektu znamená výpočtu za vás. Použít funkci Kontrola úkolupodokno zjistíte, jak je daný úkol ovlivněny další úkoly.

Poznámka : 

  • Pokud jste do stávajícího projektu vložili projekt jiný, musíte nejprve rozšířit souhrnný úkol projektu a teprve potom zobrazit informace o projektu v podokně Kontrola úkolů. Pokud souhrnný úkol nerozšíříte, zobrazí se chybová zpráva.

  • Pokud jsou informace v podokně Kontrola úkolů chybné nebo pochybujete o jejich přesnosti, stiskněte klávesu F9. Projekt bude přepočítán a informace budou aktualizovány podle momentálního stavu projektu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×