Znázornění procesů DMAIC pomocí aplikace Visio

Platí pro:

Microsoft Office Visio® 2003

Společnost Six Sigma používá metodologii DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – Definice, Měření, Analýza, Vylepšení, Řízení) jako návod pro vylepšení obchodních procesů a snížení nákladů. S novou šablonou vývojového diagramu DMAIC pro aplikaci Visio můžete projekt Six Sigma zahájit dokumentací požadavků a kroků pro všech pět fází.

V průběhu projektu také můžete předávat koncepty, zjištění, procesy, týmové struktury, nápady, kolektivní práci a plány s diagramy aplikace Visio s požadovanou úrovní podrobností. Tyto diagramy a další dokumenty můžete spojit přímo s diagramem DMAIC a udržovat tak informace o projektu Six Sigma uspořádané a snadno vyhledatelné.

Šablona vývojového diagramu DMAIC

Zahájení projektu pomocí šablony vývojového diagramu DMAIC aplikace Visio

Projekt můžete zahájit pomocí šablony vývojového diagramu DMAIC aplikace Visio, která je k dispozici v části Šablony na webu Microsoft Office Online. Šablona vývojového diagramu DMAIC slouží k definování jednotlivých fází projektu Six Sigma a k propojení víceúrovňového vývojového diagramu, aby bylo možné začít vytvářet podrobnější diagramy procesů.

Šablona vývojového diagramu DMAIC obsahuje stránku s přehledem a dvě další stránky, jejichž součástí je víceúrovňový vývojový diagram:

 • Vývojový diagram DMAIC: Zobrazuje pět fází metodologie DMAIC v jednoduchém vývojovém diagramu s nahraditelným textem, který uvádí seznam klíčových kroků.

 • Přehled procesu: Obsahuje obrazce vývojového diagramu, které vám usnadní začátek. Krok 1 procesu na této stránce zahrnuje hypertextový odkaz na jinou stránku výkresu, kde můžete zobrazit podrobnosti daného kroku procesu. Můžete přidat, spojit, opatřit popiskem a zformátovat další obrazce a proces tak lépe popsat.

 • Krok 1 – podrobnosti: Obsahuje obrazce vývojových diagramů, které vám pomohou s vytvořením podrobného vývojového diagramu pro jednotlivý krok v procesu.

Po stažení a otevření šablony naleznete pokyny v tématu Použití této šablony v podokně Nápověda k šabloně.

Tip : V diagramu DMAIC můžete vytvořit odkaz na jiné diagramy aplikace Visio a podpůrné dokumenty vytvořené v aplikacích Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint a dalších. Další informace získáte v tématu Přidání odkazu na obrazec nebo stránku na výkresu aplikace Visio v nápovědě aplikace Visio.

Diagramy aplikace Visio podporující metodologii DMAIC

Jednotlivé fáze procesu DMAIC hrají důležitou a odlišnou roli v celkovém vylepšení obchodního procesu. Důkladná dokumentace může přispět k získání jistoty, že v každé fázi plníte stanovené cíle, a označit připravenost pokračovat dále.

V aplikaci Visio můžete vytvořit graficky bohaté diagramy, které dokumentují týmy, cíle, procesy a výsledky. Jakmile jste připraveni své závěry prezentovat širšímu publiku, můžete zahrnout diagramy aplikace Visio do prezentace aplikace PowerPoint nebo je publikovat na webu.

V následující tabulce je uveden seznam fází a cílů DMAIC a diagramy aplikace Visio, které lze pro jednotlivé fáze použít. Diagramy, které jsou k dispozici jako šablony ke stažení, jsou označeny hvězdičkou (*). Po stažení a otevření šablony naleznete tipy a pokyny v tématu Použití této šablony v podokně úloh Nápověda k šabloně.

Fáze DMAIC

Cíle fáze

Diagramy aplikace Visio

Define (Definice)

 • Identifikace zdrojů projektu a definování rolí a odpovědností

 • Vytvoření struktury organizace pro podporu cílů projektu

 • Identifikace dodávek (cílů) a určení cílového data dokončení

 • Získání finanční podpory

Vývojový diagram DMAIC*

Časová osa*

Diagram debaty*

Organizační diagram*

Základní vývojový diagram*

Schéma pracovního postupu

Vývojový diagram křížového procesu*

Ganttův diagram

Measure (Měření)

 • Určení platných a spolehlivých klíčových metrik

 • Zajištění dostatečného množství dat pro měření

 • Dokumentace aktuálního plnění

 • Řízení testů typovou úlohou

Vývojový diagram DMAIC*

Diagram auditu

Základní vývojový diagram*

Analyze (Analýza)

 • Identifikace a stanovení priorit klíčových příčin chyb

 • Zobrazení rozdílů mezi aktuálním a cílovým plněním

 • Odhad prostředků pro dosažení cíle

 • Identifikace potenciálních překážek

Vývojový diagram DMAIC*

Diagram debaty*

Základní vývojový diagram*

Analýza stromu poruch

Diagram příčin a následků*

Schéma pracovního postupu

Vývojový diagram křížového procesu*

Diagram auditu

Improve (Vylepšení)

 • Analýza pracovní struktury

 • Vývoj a testování možných řešení, výběr nejlepšího řešení

 • Vytvoření plánu implementace

Vývojový diagram DMAIC*

Diagram debaty*

Základní vývojový diagram*

Schéma pracovního postupu

Control (Řízení)

 • Dokumentace plánu pro typizaci a sledování procesů vylepšení

 • Potvrzení a sdělení postupů

 • Převod vlastnictví příslušným týmům při dokončení projektu

Vývojový diagram DMAIC*

Diagram debaty*

Základní vývojový diagram*

Schéma pracovního postupu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×