Známé problémy ve Wordu 2011

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Poslední aktualizace: Prosinec 2014

Wordový dokument je po otevření prázdný

Další informace včetně řešení najdete v tématu: Soubor Office pro Mac obsahující text se otevře jako prázdný

V dokumentech obsahujících výchozí písmo Microsoft pro korejštinu Malgun Gothic se místo znaků zobrazují čtverečky

Když narazíte na tento problém, nahraďte písmo Malgun Gothic písmem Gulim. Klikněte na Word > Předvolby > Kompatibilita. Klikněte na Náhrada písma a potom v části Nahrazeno písmem vyberte Gulim.

Soubory v úložišti OneDrive po instalaci Mac OS X Lion nejde otevírat

Pokud používáte Mac OS X Lion a nejdou vám dokumenty z úložiště služby OneDrive otevřít, můžete změnit nastavení prohlížeče Safari nebo Firefox tak, abyste mohli dokumenty otevírat. Udělejte toto:

  1. Ukončete Safari nebo Firefox.

  2. Ve Finderu klikněte na Aplikace a pak vyberte ikonu aplikace Safari nebo Firefox.

  3. V nabídce Soubor klikněte na Informace.

  4. Zaškrtněte políčko Otevřít v 32bitovém režimu.

  5. Zavřete a znovu otevřete Safari nebo Firefox.

Do wordového dokumentu nejde přetahovat rastrové obrázky z Finderu

Z Finderu nejde do dokumentu ve Wordu 2011 přetahovat rastrové obrázky (soubory .bmp). Pokud chcete do dokumentu vložit soubor .bmp, v nabídce Vložení najeďte myší na Fotka a poté klikněte na Obrázek ze souboru.

Citace v poznámkách pod čarou se neaktualizují automaticky

Citace vložené do obsahu dokumentu se při změnách ve Správci citací automaticky aktualizují. Citace v poznámkách pod čarou se však neaktualizují automaticky. Tyto citace se vkládají jako statický text a je nutné je aktualizovat ručně.

Ligatury vytvořené v aplikaci Word for Mac 2011 se nemusí zobrazit ve Wordu 2010 pro Windows

Microsoft Word 2010 pro Windows umožňuje vytvářet ligatury pouze pro písma OpenType. Word for Mac 2011 umožňuje vytvářet ligatury pro písma OpenType (soubory .otf) a písma TrueType (soubory .ttf), která používají funkce Apple Advance Typography (AAT) (například Zapfino). Pokud chcete použít ligatury a plánujete sdílet dokumenty Word 2011 s Wordem pro Windows, ujistěte se, že používáte písma OpenType. Který typ písma používáte, můžete zjistit v aplikaci Font Book. Aplikace Font Book je součástí Mac OS X v10.6 (Snow Leopard).

Pokud často sdílíte dokumenty s lidmi, kteří používají Microsoft Word 2010 pro Windows a chcete mít jistotu, že nepoužíváte typografické funkce TrueType, které nejsou kompatibilní s Microsoft Wordem 2010 pro Windows, můžete typografické funkce TrueType vypnout. Pokud chcete typografické funkce TrueType vypnout, v nabídce Formát klikněte na Písmo, klikněte na kartu Upřesnit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit funkce typografie TrueType.

Dokumenty Office v síťových umístěních AFP nebo NFS nejde ukládat do úložiště OneDrive nebo na SharePoint

Důležité : Tento problém řeší aktualizace Office for Mac 2011 Service Pack 1. Pokud chcete stáhnout tuto aktualizaci Service Pack 1 nebo nejnovější aktualizaci, klikněte na Položky ke stažení.

Pokud spouštíte Office v konfiguraci NetBoot nebo síťových domovských složek, nemůžete ukládat dokumenty umístěné v síťovém umístění se systémem souborů AFP nebo NFS do úložiště Windows Live OneDrive ani na SharePoint.

Word for Mac 2011 nezobrazuje zobrazit rukopis

Text a obrázky, které byly vytvořené pomocí funkcí rukopisu v systému Microsoft Office pro Windows, Word for Mac 2011 zobrazit neumí. Funkce rukopisu jsou obvykle k dispozici v systému Microsoft Office pro Windows spouštěném v počítači Tablet PC.

Akce provedené v podokně Najít a nahradit nejde přidat do záznamu makra

Akce provedené v podokně Najít a nahradit ve Wordu nejde přidat do záznamu makra. Do záznamu však můžete přidat akce provedené v dialogu Rozšířená funkce Najít a nahradit. Dialog Rozšířená funkce Najít a nahradit zobrazíte kliknutím na nabídku Upravit, najetím myší na položku Najít a následným kliknutím na Rozšířená funkce Najít a nahradit.

Přizpůsobení nabídek, panelů nástrojů a příkazů Wordu 2011 přepíše nabídky, panely nástrojů a příkazy Wordu 2008

Pokud nainstalujete Word 2011 a Word 2008 na stejném počítači, myslete na to, že když přizpůsobíte nabídky, panely nástrojů a příkazy ve Wordu 2011, tato přizpůsobení přepíší nabídky, panely nástrojů a příkazy také ve Wordu 2008.

Pokud se zobrazuje panel nástrojů Formátování, text není převeden na japonské znaky

Pokud jsou povoleny japonské jazykové funkce a použijete panel nástrojů Formátování, přidaný text není převeden na japonské znaky. Tento problém lze vyřešit vypnutím panelu nástrojů Formátování. V nabídce Zobrazení najeďte myší na Panely nástrojů a klikněte na Formátování. Pokud chcete používat panely nástrojů obsahující místní nabídku Styly s japonskými jazykovými funkcemi, například panel nástrojů Formátování, je nutné místní nabídku Styly odebrat. V nabídce Zobrazení najeďte myší na Panely nástrojů a klikněte na Přizpůsobit panely nástrojů a nabídky. Na panelu nástrojů klikněte na místní nabídku Styl a přetažením z panelu nástrojů ji odeberte.

Pokud chcete nabídku Styly opět přidat na panel nástrojů, ze kterého byla odebrána, klikněte na nabídku Zobrazení, najeďte myší na Panely nástrojů a klikněte na Přizpůsobit panely nástrojů a nabídky. Na kartě Panely nástrojů a nabídky zaškrtněte políčko vedle příslušného panelu nástrojů a potom klikněte na kartu Příkazy. V seznamu Příkazy přejděte k místní nabídce Styl a přetáhněte ji na panel nástrojů.

Soubory Office for Mac umístěné na SharePointu nebo v úložišti Windows Live OneDrive se nemusí otevřít, pokud jste alespoň jednou nespustili Office for Mac 2011

Důležité : Tento problém řeší aktualizace Office for Mac 2011 Service Pack 2. Pokud chcete stáhnout tuto aktualizaci Service Pack 2 nebo nejnovější aktualizaci, klikněte na Položky ke stažení.

Soubory umístěné na SharePointu nebo v úložišti Windows Live OneDrive nejde z prohlížečů Safari nebo Mozilla Firefox otevírat, dokud alespoň jednou nespustíte Word, Excel nebo PowerPoint.

Organizační diagramy vytvořené pomocí nástroje Organizační diagram nejde upravovat.

Starší verze systému Office pro Mac obsahovaly nástroj Organizační diagram pro vytváření a úpravy organizačních diagramů. Microsoft Office for Mac 2011 ale Organizační diagram neobsahuje. Když otevřete dokument, který obsahuje objekt vytvořený pomocí nástroje Organizační diagram, můžete jej zobrazit, ale nepůjde ho upravovat.

Při přístupu na licenční server technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) je nutné se přihlašovat vícekrát

Pokud při přístupu k serveru služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) zrušíte zaškrtnutí políčka Uložit heslo do mého řetězce klíčů Mac OS X, budete se muset přihlásit několikrát. Pokud chcete vyřešit tento problém, ujistěte se, že je políčko Uložit heslo do mého řetězce klíčů Mac OS X zaškrtnuté.

Vektorový obrázek PICT nejde vložit a poté zrušit jeho seskupení

Podle pravidel společnosti Apple je obrázek PICT po vložení uložen ve formátu PDF, a seskupení obrázku ve formátu PDF nejde zrušit.

Propojený obrázek z webu se nezobrazí

Pokud přidáte odkaz na obrázek, který se nachází na webu, při příštím otevření souboru se místo obrázku zobrazí červené X. Dojde k tomu, protože aplikace nerozpozná cestu webu. Problém lze vyřešit zkopírováním obrázku na webu a jeho vložením do aplikace systému Office pro Mac.

Kroky, které provedete v dialogu Formát grafu, nejde zaznamenat v makru

Když pořizujete záznam makra, akce, které provedete v dialogovém okně Formát grafu, se nezaznamenají. Tento problém můžete vyřešit tak, že při pořizování záznamu makra použijete kartu Graf na pásu karet.

Pokud máte zapnutou Rodičovskou kontrolu, Office pro Mac nemusí fungovat správně

Pokud v Mac OS nastavíte Rodičovskou kontrolu, Office pro Mac nemusí správně fungovat. Pokud chcete problém vyřešit, v nabídce Apple klikněte na Předvolby systému , klikněte na Rodičovská kontrola a potom funkci rodičovské kontroly vypněte.

V kategoriích Zábava, Emoce a Jídlo a stravování galerie klipartů se nezobrazují žádné kliparty

Office pro Mac nezobrazí žádné kliparty v kategoriích Zábava, Emoce a Jídlo a stravování galerie klipartů. Problém vyřešíte vyhledáním následujících klipartů:

  • Zábava:    šachy, ruleta, domino.

  • Emoce:    pláč, smích.

  • Potraviny a stravování:     chleba, banán, cantaloupe, bambusový napařovací hrnec, kukuřice, jahody, pepř, ananas, čínské zelí, maliny, pomeranč, jablko, borůvky, papírový pytlík, cheeseburger, kornout zmrzliny, taška s nákupem, sendvič, kokos, vejce, ráno, papírový kelímek, víno, pivo, martini, pomerančový džus, ovocný džus, narozeninový dort, šéfkuchař.

    Poznámka : Když hledáte kliparty a obrázky online, budete přesměrováni do Bingu, kde si můžete obrázek uložit do počítače a pak ho vložit do dokumentu. Při používání obrázků nebo klipartů z Bingu zodpovídáte za dodržování autorských práv. K výběru obrázků, které můžete použít, slouží filtr licencí v Bingu.

Galerie klipartů se místo v čínštině zobrazuje v angličtině

Galerie klipartů se místo v čínštině zobrazuje v angličtině.

Soubor obsahující hypertextový odkaz nejde uložit

Dokument s hypertextovým odkazem, který obsahuje jiné znaky než latinku, obrazec, nebo je poškozený, může způsobit, že hypertextový odkaz nejde uložit či upravit. Tento problém vyřešíte odstraněním objektu, do kterého jste hypertextový odkaz přidali.

Pokud je otevřený Prohlížeč médií, nedá se upravovat obsah polí v dialozích Otevřít, Tisk, Uložit na OneDrive a Uložit na SharePoint

Důležité : Tento problém řeší aktualizace Office for Mac 2011 Service Pack 1. Pokud chcete stáhnout tuto aktualizaci Service Pack 1 nebo nejnovější aktualizaci, klikněte na Položky ke stažení.

Pokud je otevřený Prohlížeč médií, nedá se upravovat obsah polí v dialozích Otevřít, Tisk, Uložit na OneDrive, Uložit na SharePoint a jiných podobných dialozích. Problém vyřešíte zavřením Prohlížeče médií a opakovaným otevřením dialogu.

Projekt Visual Basicu se nedá vytisknout

Microsoft Office for Mac 2011 neumožňuje vytisknout projekt Visual Basicu. Pokud chcete tento problém vyřešit, zkopírujte kód projektu Visual Basicu, vložte jej do textového editoru a vytiskněte tam.

Viz taky

Známé problémy v Office 2011

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×