Známé problémy/soubor ReadMe pro službu Microsoft SharePoint Foundation 2010

Služba Microsoft SharePoint Foundation 2010

Otázka/problém

Odpověď/alternativní řešení

Správa:

Při pokusu o vzdálené spuštění rutin prostředí PowerShell dojde k selhání z neznámého důvodu.

Existují dva jedinečné požadavky pro vzdálené spouštění rutin služby SharePoint:

  • Je požadován zprostředkovatel CredSSP. U každého vzdáleného příkazu je nutné zadat pověření (prostřednictvím parametru Credential).

Parametr -Authentication je nutné nastavit na hodnotu CredSSP.  Je to z toho důvodu, aby rutiny prostředí PowerShell měly správná pověření potřebná ke komunikaci se serverem SQL. Pro velké operace je často potřebná další paměť (nad rámec výchozího limitu pro vzdálenou správu pomocí prostředí PowerShell). Výchozí hodnotu lze změnit pomocí rutiny Set-Item. Následující příkaz nastaví limit na hodnotu 1 000 MB: Set-Item WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1000.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×