Známé problémy a soubor Readme pro servery sady Microsoft Office 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Serverové produkty

Nejnovější požadavky pro instalaci

Instalace (server)

Všechny servery

Groove Server 2007

Project Server 2007

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 Excel Services

Další

Soubory ke stažení

Všechny známé problémy uvedené níže jsou seskupeny podle aplikací.

Nejnovější požadavky pro instalaci

Samostatná instalace

Počítač a procesor

Server s procesorem o rychlosti 2,5 gigahertzů (GHz) nebo více, doporučeny dva procesory o rychlosti 3 GHz nebo více

Paměť

Paměť RAM 1 gigabajt (GB), doporučeno 2 GB

Pevný disk

3 gigabajty (GB) volného místa na disku

Jednotka

Jednotka DVD přístupná místně nebo v síti

Zobrazení

Monitor s rozlišením 1 024 × 768 nebo vyšším

Operační systém

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 nebo Windows Server 2003 Web Edition SP1 či novější

Rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 a modulu Runtime součásti systému Microsoft Windows Workflow Foundation nebo rozhraní Microsoft .net Framework 3.0. Další informace o rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 a 2.0 najdete v článku Microsoft.NET Framework Developer Center.

Jiné

Připojení klienta k serveru vyžaduje rychlost 56 kilobitů za sekundu (kb/s). E-mailová upozornění vyžadují protokol SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) nebo software pro odesílání zpráv kompatibilní s rozhraním MAPI.

Prohlížeč

Pro Centrální správu platí následující požadavky:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

Pro základní funkce včetně úprav, správy webu a vyplňování formulářů je nutná jedna z následujících konfigurací:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější, FireFox 1.5 či novější, Netscape 8.1 či novější nebo Mozilla 1.7 či novější.

Poznámka : Microsoft Office Project Server 2007 podporuje pouze aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

- Systém UNIX/Linux s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Netscape 7.2 či novější.

- Systém Mac OS-X s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Safari 2.0 či novější.

Další

Požadavky týkající se konkrétního počítače určíte podle dokumentu o plánování kapacity produktu.

Instalace ve farmě

Počítač a procesor

Server s procesorem o rychlosti 2,5 gigahertzů (GHz) nebo více, doporučeny dva procesory o rychlosti 3 GHz nebo více

Paměť

Paměť RAM 2 gigabajty (GB); pro servery SQL a aplikací doporučeny 4 GB

Pevný disk

3 GB volného místa na disku

Jednotka

Jednotka DVD přístupná místně nebo v síti

Zobrazení

Monitor s rozlišením 1 024 × 768 nebo vyšším

Operační systém

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 nebo Windows Server 2003 Web Edition SP1 či novější

Součásti Runtime Microsoft Windows Workflow Foundation a rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 nebo rozhraní Microsoft .net Framework 3.0. Další informace o rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 a 2.0 najdete v článku Microsoft.NET Framework Developer Center.

Jiné

Vzájemné připojení serverů vyžaduje rychlost 100 megabitů za sekundu (Mb/s) a připojení klienta k serveru vyžaduje rychlost 56 kilobitů za sekundu (kb/s). E-mailová upozornění vyžadují protokol SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) nebo software pro odesílání zpráv kompatibilní s rozhraním MAPI.

SQL Server 2000 SP3a nebo vyšší nebo SQL 2005 SP1 nebo novější. SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 nebo novější potřebných pro některé rozšířené funkce.

Prohlížeč

Pro Centrální správu serveru Microsoft Office SharePoint Server platí následující požadavky:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

Pro běžné použití včetně úprav, správy webu nebo vyplňování formulářů je nutná jedna z následujících konfigurací:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější, FireFox 1.5 či novější, Netscape 8.1 či novější nebo Mozilla 1.7 či novější.

Poznámka : Microsoft Office Project Server 2007 podporuje pouze aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

- Systém UNIX/Linux s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Netscape 7.2 či novější.

- Systém Mac OS-X s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Safari 2.0 či novější.

Další

Požadavky týkající se konkrétního počítače určíte podle dokumentu o plánování kapacity produktu.

Začátek stránky

Instalace (server)

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

V současnosti nejsou známy žádné problémy.

Začátek stránky

Všechny servery

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Upgrade – sdílené služby

Po upgradu sestavení předcházejících verzi B2TR na verzi B2TR nebo RTM bude uživatel pomocí odkazů na zprostředkovatele sdílených služeb v ovládacím prvku pro navigaci centrální správy přecházet na STAROU farmu.

Spusťte následující příkaz stsadm:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <adresa URL webu správy zprostředkovatele sdílených služeb>

Nasazení obsahu

Při vytváření cesty nasazení obsahu, která replikuje kolekci webů do jiné kolekce webů v rámci stejné farmy, avšak v jiné spravované cestě, dojde k následující chybě:

Hodnota nespadá do očekávaného rozsahu.

Lze to obejít následujícím způsobem:

Stsadm -o deactivatefeature -name deploymentlinks -url <adresa URL>

Stsadm -o deactivatefeature -name migrationlinks -url <adresa URL>

Stsadm -o activatefeature -name deploymentlinks -url <adresa URL>

Stsadm -o activatefeature -name migrationlinks -url <adresa URL>

Převody dokumentů

Služba spuštění převodů dokumentů má vždy stav zahájení (konkrétně, když se pokoušíte spustit službu spuštění na více než jednom serveru ve farmě).

Uživatelské rozhraní správy Služby spuštění převodů dokumentů, které bude spuštěné na serveru, který není hostitelem webové aplikace Centrální správy, nebude fungovat. Toto uživatelské rozhraní nikdy nebude v této konfiguraci odrážet aktuální stav.

NOUZOVÉ ŘEŠENÍ

Chcete-li povolit službu spuštění, musíte zadat nezbytné informace této služby, které jsou běžně k dispozici v uživatelském rozhraní. Provedete to tak, že aktualizujete dvě hodnoty v klíči registru, který je umístěný v počítači, ve kterém se pokoušíte spustit službu spuštění. Patří sem umístění služby vyrovnávání zatížení a port, který se má použít pro připojení.

Klíč:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"="http://server:port/HtmlTrLoadBalancer""Port"=dword:port

LoadBalancerUrl:

Toto je úplnou adresu URL, která se otevře Vyrovnávání zatížení kanálu Vzdálená .NET. Program by měl být http://[please zadejte server vyrovnávání zatížení]: [Zadejte port Vyrovnávání zatížení] / HtmlTrLoadBalancer a zajištění jejich přesné.

Port:

Jedná se o port, který otevře služba spuštění pro příchozí požadavky komunikace .NET Remoting na provedení převodů, např. 8082.

Po změně jednu z těchto nastavení (původně nebo budoucí stroje přidají a vyžadovat změny nastavení), musí zastavit a spustit službu Spouštěč (služby spuštění převodu dokumentů Office) v Ovládacích panelech (Start| služby Ovládací prvek Panel| Pro správu Tools| Služby). Služeb třeba nastavit povoleno a nastavit automatické spouštění (automaticky), pokud to již není. Všechny budoucí změny nastavení Vyrovnávání zatížení vyžaduje aktualizaci nastavení pro spuštění na každém počítači, aby odrážely provedené změny. Služby, bude mít taky zajištěný zastavení a potom začít vystopovat nové změny jednou aktualizace.

Začátek stránky

Groove Server 2007

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Groove Manager

V prostředí LDAP nepřijímají uživatelé serveru Groove e-maily aplikace Groove Manager.

Integrujete-li aplikaci Groove Manager s adresářovým serverem LDAP, zvláště pokud používáte adresáře serveru Lotus Domino, zajistěte, aby každý záznam uživatele obsahoval platnou e-mailovou adresu. Pro nezadané e-mailové adresy uživatelů formát Domino automaticky doplní výchozí položky, což obvykle znamená, že e-maily aplikace Groove Manager nelze uživatelům doručit.

Groove Manager

V prostředí LDAP se u importovaných členů zobrazuje adresářový stav Odstraněno.

Integrujete-li aplikaci Groove Manager s adresářovým serverem LDAP, měli byste k položkám členů adresářového serveru přistupovat (například při synchronizaci dat) pomocí stejného přihlašovacího jména služby LDAP, jako bylo použito k importu členů do domény aplikace Groove Manager. Použití jiného přihlašovacího jména služby LDAP může v případě synchronizace dat narušit adresářové položky v aplikaci Groove Manager, protože různá přihlašovací jména služby LDAP mohou mít k adresářovému serveru rozdílný přístup. Za těchto podmínek se adresářový stav uživatelských účtů v aplikaci Groove Manager zobrazí jako Odstraněno. Chcete-li adresářový stav člena aktualizovat na hodnotu Importováno, změňte přihlašovací jméno služby LDAP zpět na původní jméno použité pro import členů.

Groove Manager

Události synchronizace adresářů (aktualizace a odstranění uživatelů) se nezobrazují v sestavách domén správy; zobrazují se pouze v sestavách na úrovni serveru.

Máte-li roli správce serveru, vyhledejte události synchronizace na úrovni aplikace.

Groove Manager

Funkce integrace aplikace Communicator a serveru Groove nefungují správně u spravovaných klientů serveru Groove.

V prostředích, kde kontaktní informace spravovaných uživatelů pocházejí z databáze služby AD (Active Directory), se poštovní adresa a adresa RTCSIP uživatele ve službě AD musejí shodovat (výchozí stav ve službě AD), aby integrace aplikace Communicator a serveru Groove fungovala správně. Aplikace Groove Manager používá poštovní adresy služby AD jako e-mailové adresy uživatelů, zatímco Live Communications Server (LCS) aplikace Communicator vychází z adres RTCSIP služby AD, a proto pokud se obě pole adres ve službě AD neshodují (pokud například správce poštovní adresu upravil) a vy synchronizujete aplikaci Groove Manager se službou AD, bude výsledná kontaktní e-mailová adresa na serveru Groove v konfliktu s kontaktní e-mailovou adresou aplikace Communicator a integrace aplikace Communicator a serveru Groove nemůže proběhnout.

Aby k této situaci nedošlo, ověřte u správce služby Active Directory, zda se pole pro adresu RTCSIP a poštovní adresu ve službě Active Directory shodují.

Groove Manager

V prostředí zahrnujícím uživatele aplikace Groove 3.1 (nebo dřívější) se nezdaří pokus o odstranění sady licencí.

Poskytnuté sady licencí nelze odstranit. Zrušte poskytnutí sady licencí u všech uživatelů.

Groove Manager

Jaké kroky je nutné provést pro podporu e-mailů aplikace Groove Manager?

Abyste mohli úspěšně odesílat e-maily ze správce aplikace Groove, nezapomeňte udělit oprávnění do místního počítače předávání e-mailů přes váš server SMTP (přes omezení přenosu nastavení na kartě Virtuální přístupu serveru SMTP vlastnosti / ).

Program Groove Data Bridge

Jaké předpoklady musí být splněny, aby bylo možné spustit server Groove Data Bridge jako službu v systému Windows?

Před spuštěním serveru Groove Data Bridge jako služby v systému Windows proveďte konfiguraci nastavení účtů serveru Groove Data Bridge, jak je popsáno v pokynech k instalaci tohoto serveru (a v příručce Groove Data Bridge Administrator's Guide dodávané s aplikací Data Bridge). Pokud je server Data Bridge spuštěn jako služba před dokončením konfigurace, nebude moci jeho správce vytvořit potřebné adresáře v systému souborů.

Mělo by být zaškrtnuto políčko Zapamatovat heslo, aby se zabránilo zobrazování výzev k zadání hesla k účtu při provádění automatických restartování. Tato možnost je nastavena během instalace a její nastavení lze změnit, kdykoli se zobrazí výzva k zadání hesla.

Program Groove Data Bridge

Jaké zvláštní kroky jsou nutné pro spuštění externího systému PKI na serveru Groove Data Bridge?

Pokud doména správy používá externí systém PKI, měly by být certifikáty pro ověřování klientů pro identity serveru Groove Data Bridge importovány do osobního úložiště v místním počítači, nikoli do osobního úložiště aktuálního uživatele. Doporučenou metodou je použití doplňku pro certifikáty v konzole MMC (Microsoft Management Console) a následná volba možnosti „počítač“.

Při použití externího systému PKI pro server Groove Data Bridge v počítači se systémem Vista Server exportujte certifikát ze serveru pro certifikáty se systémem Vista Server a importujte jej do místního počítače se serverem Data Bridge.

Program Groove Data Bridge

Co je třeba zvážit při volbě cest pro zálohy účtů, archivy prostorů a pracovní prostory GFS serveru Data Bridge?

Výzvy serveru proxy Groove Data Bridge nefungují v této verzi serveru Groove Data Bridge spolehlivě. Zadejte veškerá pověření serveru proxy na stránce Proxy Settings (Nastavení serveru proxy), která je přístupná z nabídky Options (Možnosti) serveru Groove Data Bridge. Používáte-li server Groove Data Bridge se zařízením proxy, doporučuje se jeho konfigurace prostřednictvím stránky Proxy Settings.

Program Groove Data Bridge

Dochází k výraznému poklesu volné paměti.

Velký počet požadavků na vytvoření prostoru a pozvání do prostoru může značně vyčerpat paměť. Pokud celková používaná paměť překročí nainstalovanou fyzickou paměť RAM, restartujte službu Groove Data Bridge.

Program Groove Data Bridge

Dochází k občasným nestandardním ukončením serveru Groove Data Bridge.

Pokud se zobrazí následující chybová zpráva:

Nestandardní ukončení: Aplikace Groove zjistila, že je poškozena redundantní kopie databáze. Tato databáze byla odstraněna. Aplikace Groove musí být nyní ukončena. Při následujícím spuštění aplikace Groove bude vytvořena nová redundantní kopie databáze.

Jedná se o neškodnou událost a lze ji vyřešit přechodem na kartu Obnovení na apletu Služby systému Windows a konfigurací služby Microsoft Office Groove Data Bridge na automatické restartování.

Program Groove Data Bridge

Při archivaci pracovních prostorů aplikace Groove pro identitu serveru Groove Data Bridge nejsou archivovány všechny pracovní prostory.

Pokud funkce archivace není povolena v okamžiku, kdy identita serveru Data Bridge přijímá pracovní prostory, nemusí být některé prostory archivovány vzhledem k době nutné k tomu, aby server Groove Data Bridge všechny pracovní prostory zkontroloval. Všechny prostory by měly být zcela archivovány během následujícího 24hodinového cyklu archivace.

Program Groove Data Bridge

Během instalace se zobrazí následující chybová zpráva:

You cannot create a new folder here. Choose a different location. (Zde nelze vytvořit novou složku. Zvolte jiné umístění.) V chybové zprávě jste klepli na tlačítko OK a nyní nelze server Groove Data Bridge spustit.

Systém Windows omezuje celkovou délku cesty na 250 znaků. Daná cesta byla celkově příliš dlouhá.

Provedením následujícího postupu tyto potíže vyřešíte a budete moci znovu spustit poinstalační proces:

1. Spusťte nástroj REGEDIT a přejděte na položku: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Odstraňte klíč PersistRoot. 3. Nastavte klíč GDBInstallState na hodnotu 0.

Program Groove Data Bridge

Server Groove Data Bridge obsahuje mnoho osiřelých pracovních prostorů (kromě identity serveru Data Bridge neobsahují žádné členy).

Server Groove Data Bridge lze nakonfigurovat na automatické odstraňování prostorů, když se stane jejich posledním členem. Chcete-li server Data Bridge nakonfigurovat na automatické odstranění každého prostoru, kde dojde k přechodu z více členů na jednoho člena, postupujte takto: 1. Spusťte z nabídky Start nástroj Regedit a přejděte k položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Přidejte následující klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Přejděte k položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Přidejte následující hodnotu DWORD: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Restartujte server Data Bridge. Všimněte si, že nebudou automaticky odstraněny žádné prostory, u kterých k tomuto přechodu došlo před touto změnou.

Program Groove Data Bridge

Podporuje server Groove Data Bridge ve spravovaném prostředí identity z více domén správy serveru Groove?

Ne. Všechny spravované identity definované pro účet serveru Groove Data Bridge musejí být členy stejné domény správy.

Groove Manager

U členů domény správy se po migraci z verze Groove 3.0 na verzi Office Groove 2007 nezdaří na jejich spravovaných zařízeních auditování.

Člen domény serveru Groove 3.0 by měl před upgradem na verzi Office Groove 2007 migrovat do verze Groove 3.1.

Program Groove Data Bridge

Nelze získat přístup k prohlížeči událostí pro server Groove Data Bridge.

Tyto potíže můžete vyřešit odinstalací a následnou novou instalací serveru Groove Data Bridge jako služby v systému Windows. Chcete-li odinstalovat a znovu nainstalovat službu Groove Data Bridge, postupujte takto:

 1. Odinstalujte službu Data Bridge zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku: GrooveEIS.exe -u

 2. Znovu nainstalujte službu Data Bridge zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku: GrooveEIS.exe -I

Tento problém bude vyřešen v budoucích verzích produktu.

Program Groove Data Bridge

Pokud se správce pokusí přijmout pozvánku do pracovního prostoru archivu, zobrazí se následující zpráva:

Nelze přijímat pozvánky ze starších verzí aplikace Groove. Aplikace Groove je konfigurována pro příjem pozvánek do pracovních prostorů vytvořených v aplikaci Groove verze 2007 nebo novější.

Klienta Groove správce lze konfigurovat na příjem pozvánek z verzí aplikace Groove starších než verze 2007 následujícím způsobem:

 1. Klepněte na příkaz Předvolby v nabídce Možnosti.

 2. Vyberte kartu zabezpečení .

 3. Zrušte zaškrtnutí u nastavení Omezení pracovních prostor: Obnovit a připojit pouze pracovní prostory aplikace Microsoft Office Groove 2007 (nebo novější).

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud je správce spravovaným uživatelem aplikace Groove, měl by správce domény správy nakonfigurovat zásady přijetí u pracovního prostoru tak, aby povolovaly verze předcházející verzi 2007, a to následujícím způsobem:

 1. Z aplikace Groove Manager přejděte k šabloně zásad pro identity pro danou doménu.

 2. Přejděte k části Workspace Version Policies (Zásady pro verze pracovního prostoru) na stránce Member Policies (Zásady pro členy) a ověřte, zda je položka Workspace Acceptance and Restoration Policy for Minimum Workspace Version (Zásady přijetí a obnovení pracovního prostoru pro minimální verzi pracovního prostoru) nastavena na hodnotu Client Default (Výchozí hodnota u klienta) nebo No Minimum (Žádné minimum).

Program Groove Data Bridge

Stáhli jste klíč pro správu zařízení a použili ho k instalaci a konfiguraci spravovaného účtu programu Data Bridge, ale nezobrazí se uživatelské rozhraní pro správu a proces se přeruší.

Heslo zadané pro konfiguraci účtu nevyhovuje zásadám pro spravované zařízení, kterými se řídí vytvoření hesla.

Zkontrolujte zásady zařízení u nástroje Groove Manager pro doménu správy nástroje Data Bridge a s použitím vhodného hesla se znovu pokuste o nastavení. V budoucích verzích produktu bude k dispozici překryvná zpráva vysvětlující tento stav.

Program Groove Data Bridge

Jaké existují limity pro pracovní prostory na serveru Groove Data Bridge?

Server Groove Data Bridge nearchivuje pracovní prostory větší než 2 GB, takže neposkytujte podporu pracovním prostorům přesahujícím tuto velikost.

Můžete zkontrolovat, že velikost libovolného pracovního prostoru z nich konferenčního mostu dat identity členem tak, že přejdete do pracovních prostorů v rozhraní pro správu dat mostu, výběr pracovního prostoru, kliknutím na příkaz Vlastnosti.

Začátek stránky

Project Server 2007

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Zobrazení Analýza dat

Nainstalovali jste součásti Microsoft Office Web Components, avšak přesto nemůžete zobrazit data v zobrazeních Analýza dat.

Chcete-li zobrazit zobrazení Analýza dat v případě, že se databáze nachází na serveru Analysis Services 2005, musíte mít tyto součásti alespoň ve verzi Microsoft Office Web Components 2003.

Chcete-li povolit připojení součástí Microsoft Office Web Components k serveru Analysis Services 2005, je třeba rovněž nainstalovat klientské součásti služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

Chcete-li nainstalovat součásti klienta, vyberte příslušnou verzi z následujícího seznamu. Pokud si nejste jistí, kterou verzi máte, vyberte ze seznamu na základě preferencí jazyka a během instalace se vám zobrazí upozornění, bude-li nutné vybrat 64bitovou verzi.

32bitová verze:

64bitová verze:

Angličtina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Tradiční čínština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Němčina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Francouzština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

X64 Italština: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japonština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Korejština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Zjednodušená čínština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Španělština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Plánování sestavení krychle

Po počátečním požadavku na sestavení se sestavení nezdaří u žádných plánovaných úloh sestavení krychle nastavených s 30minutovou hodnotou (například 18:30) namísto celé hodiny.

Naplánujte sestavení krychle na celou hodinu (například 19:00) a plánování bude fungovat bez potíží.

Začátek stránky

SharePoint Server 2007

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Osoby

Upgrade serveru V2V webové části veřejné stránky blogu nezobrazuje příspěvků na blogu. Vrácení tato chyba:

Nelze zobrazit tuto webovou část. Chcete-li potíže vyřešit, otevřete webovou stránku v editoru HTML kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, například Microsoft Office SharePoint Designer. Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce webu.

Tyto potíže lze obejít podle následujících pokynů:

Možnost č. 1 (oprava nesprávně upgradované stránky):

 1. Otevřete soubor \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl v Poznámkovém bloku.

 2. Vyhledejte v souboru každou jednotlivou instanci položky $Resources:xxx,xxx a nahraďte ji správným přeloženým textem.

 3. Přejděte na veřejnou stránku Osobní web a klepněte na možnost Nastavení webu a Upravit stránku.

 4. Upravte webovou část Zobrazení blogu.

 5. Otevřete část s rozšířenými možnostmi, otevřete editor XSLT a vyjměte a vložte obsah z Poznámkového bloku.

 6. Najděte textové pole uvádějící soubor XSLT blog.xsl a proveďte odstranění.

 7. Uložte změny klepnutím na tlačítko OK

.

Možnost č. 2 (nový hostitel mých webů):

 1. Vytvořte novou webovou aplikaci.

 2. Vytvořte v kořeni novou kolekci webů pomocí šablony webu Hostitel mých webů.

 3. Zálohujte všechny původní osobní weby a obnovte je v této webové aplikaci (nebo odpojte a znovu připojte obsahové databáze, pokud jsou oddělené a obsahují pouze osobní weby).

 4. Ve vytvořeném webu nastavte po klepnutí na tlačítko OK nové umístění osobního webu.

Osoby

V2V upgrade členství je záhlaví webové části: zobrazí vaše členství v seznamu webů a distribučními. To byla umístěna tohoto levé pásma být větší než by měl být vidět.

Změňte název webové části na hodnotu Členství.

Začátek stránky

SharePoint 2007 Excel Services

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Konfigurace

Jak lze povolit službu Excel Services po provedení instalace ve farmě?

Pokud jste nainstalovali Office SharePoint Server jako farmu, přestane se ve výchozím nastavení služby Excel Services. Chcete-li povolit služby Excel Services, nejdřív otevřete Centrální správa SharePoint 3.0. Klikněte na název svého serveru (nebo názvu serveru aplikace, pokud jste nainstalovali samostatné aplikace a webových front-end serverech). Tam uvidíte seznam služeb spuštěných na server.

Spusťte Excel Services, klikněte na tlačítko Start u služby Excel Services výpočtu. Po aktualizaci stránky stav pole měli aktualizovat na Začínáme. Pokud máte víc servery aplikace ve vaší farmě, musíte začít služby Excel Services na všech serverech aplikace, kterou chcete službu, kterou žádosti o služby Excel Services.

Načítání sešitů

Jaká konfigurace je potřebná pro povolení načítání sešitů službou Excel Services?

Služby Excel Services pouze načte sešity z adresáře nebo umístění, které konkrétně určil správce. Označované jako důvěryhodných umístění souborů v Excel Services. Přidání důvěryhodného umístění souborů služby Excel Services, spusťte konzolu Centrální správa SharePoint 3.0. Klikněte na zprostředkovatele sdílených služeb název na levém navigačním panelu. V části Nastavení služby Excel Services na důvěryhodná umístění souborů. Na další stránce klikněte na nový z panelu nástrojů vytvořte nové důvěryhodného umístění souborů.

Důvěryhodných umístění souborů umožnit správce řízení chování sešitu na nejnižší úrovni na serveru. Každý důvěryhodných umístění souborů obsahuje mnoho různých možností, které lze nakonfigurovat tak, které můžou mít vliv na výkon, zabezpečení a sešit funkce. Nastavení pro důvěryhodné umístění souborů například určit, zda je povoleno externích dat, jak dlouho relace zachovat na serveru, jak velké sešity načíst aktivní od umístění může být a další. Všechny sešity načte z umístění bude respektovat těchto nastavení.

Pro další informace a pokyny ke konfiguraci a použijte důvěryhodných umístění souborů najdete v článku https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Externí data

Jak lze u sešitů načtených službou Excel Services povolit připojení k externím datům?

Externí data je nastavení soubor důvěryhodné umístění a musí být výslovně povolena ve službě Excel Services. Povolení externích dat otevřete připojení konzoly Centrální správa SharePoint 3.0. Klikněte na zprostředkovatele sdílených služeb název na levém navigačním panelu. V části Nastavení služby Excel Services na důvěryhodná umístění souborů. Na další stránce klikněte na důvěryhodného umístění souborů, které chcete povolit připojení dat pro. V části externích dat v části Povolit externí Data klikněte výběr správné přepínače můžete určit, kde můžete datová připojení načte z.

Služby Excel Services podporuje načítání datových připojení, které jsou vložené do sešity a taky podporuje připojení načítání ze Sharepointové knihovny datových připojení služby (DCL), které můžou být propojené s ze sešitů. Jestliže DCL se chystáte používat službu, třeba důvěryhodných umístění souborů se musí explicitně označí jako důvěryhodných knihoven datových připojení. Lze to provést z hlavní stránky správy sdílených služeb, v části Nastavení služby Excel Services.

Ve výchozím nastavení služby Excel Services pokusí připojení k externím zdrojům dat pomocí ověřování systému Windows. Ve většině instalace farmy enterprise vyžaduje protokol Kerberos. Pokud není nakonfigurován pomocí protokolu Kerberos, pak ověřování k externím zdrojům dat musí být explicitně nastavená pro každé připojení dat v sešitu načteno na serveru. To může být zadán v dialogovém okně Vlastnosti v Excelovém klientovi Připojení sešitu uživatelského rozhraní. V prostředí než protokolu Kerberos Další doporučené možností je používat jeden znak na (SSO) k zadání přihlašovacích údajů pro připojování k externím datům ze serveru.

Další informace o konfiguraci externích dat, včetně použití DCL, ověřování a konfigurace jednotného přihlašování, najdete v tématu https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Začátek stránky

Jiné

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

V současnosti nejsou známy žádné problémy.

Začátek stránky

Soubory ke stažení

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

V současnosti nejsou známy žádné problémy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×