Zmenšení velikosti webů pomocí komprese grafických souborů

Chcete-li zmenšit celkovou velikost webu, můžete zkomprimovat všechny obrázky do souboru.

V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 je tlačítko Komprimovat obrázkyumístěno na panelu nástrojů Obrázek

tlačítko Komprimovat obrázky

  1. Klepněte na obrázek, který chcete komprimovat.

  2. Na panelu nástrojů Obrázek klepněte na tlačítko Komprimovat obrázky Vzhled tlačítka .

    Poznámka : Je-li vybraným obrázkem objekt OLE, panel nástrojů Obrázek nebude zobrazen automaticky. Chcete-li zobrazit panel nástrojů Obrázek, přejděte v nabídce Zobrazit na položku Panely nástrojů a pak klepněte na příkaz Obrázek.

  3. V dialogovém okně Komprimovat obrázky klepněte v části Použít nastavení komprese na položku Použít pro všechny obrázky v publikaci.

    Poznámka : V závislosti na potřebách publikace můžete vybrat i jiné možnosti komprese výstupu. Další informace naleznete v tématu Dialogové okno Komprimovat obrázky.

  4. Klepněte na tlačítko Komprimovat.

  5. Pokud se zobrazí dotaz, zda chcete použít optimalizaci obrázků, klepněte na tlačítko Ano.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×