Zmenšení velikosti obrázků a příloh

Při odeslání zprávy, která překračuje mezní hodnotu velikosti zprávy u vašeho poštovního serveru nebo poštovního serveru příjemce, bude tato zpráva vrácena a nebude doručena. Taková zpráva se často označuje jako odmítnutá.

Optimalizace velikosti obrázků a příloh e-mailu umožňuje zabránit překročení mezní hodnoty maximální velikosti zprávy, která je stanovena u většiny e-mailových účtů.

Poznámka    Velikost zpráv narůstá během přenosu v Internetu nad rámec prostého součtu velikosti textu, grafiky, obrázků a příloh. Kódování zpráv pro přenos v Internetu vede ke zvýšení velikosti přibližně o jednu třetinu. Jestliže například Poskytovatel internetových služeb umožňuje odesílat zprávy o velikosti až 10 megabajtů (MB) a vy připojíte přílohu o velikosti 9 MB, dojde pravděpodobně k překročení maximální velikosti zprávy.

Kromě mezní hodnoty velikosti zprávy je u mnoha e-mailových účtů nastaveno také omezení úložiště poštovní schránky nebo účtu. Velké přílohy nejenže mohou zaplnit poštovní schránku příjemce, ale mohou také zvýšit velikost vašeho vlastního datového souboru aplikace Outlook a poštovní schránky. Ve výchozím nastavení se kopie všech odesílaných zpráv ukládají do složky Odeslaná pošta v aplikaci Outlook.

V tomto článku

Zmenšení velikosti připojených obrázků

Soubory obrázků připojené v aplikaci Outlook

Soubory obrázků odeslané z Průzkumníka Windows pomocí funkce Odeslat

Zmenšení velikosti souborů obrázků zmenšením rozlišení připojených obrázků

Zmenšení velikosti připojených souborů

Doporučené postupy pro správu velikosti při odesílání obrázků a příloh

Zmenšení velikosti připojených obrázků

Velikost obrázků, které připojujete k e-mailovým zprávám v aplikaci Outlook 2010, lze zmenšit dvěma způsoby:

 • Zmenšení rozměrů obrázku:    Digitální fotoaparáty mohou vytvářet velmi velké obrázky, mnohem větší, než může většina počítačových monitorů na celé obrazovce zobrazit. Kompresí obrázku na menší šířku a výšku může dojít k výraznému zmenšení velikosti souboru. Tato možnost je k dispozici u obrázků, které jsou připojeny a nejsou zobrazeny v textu zprávy.

 • Komprese rozlišení obrázku:    Snížením počtu bodů na palec (DPI) dojde ke zmenšení velikosti souboru, ale zároveň k ovlivnění kvality obrázku. Při zobrazování obrázků na počítačovém monitoru není vyžadováno tolik bodů na palec jako při tisku obrázků. Pokud příjemce nepotřebuje kvalitnější obrázek s tak vysokým rozlišením, použijte nižší nastavení. Tato možnost je k dispozici u obrázků, které se zobrazují v textu zprávy.

V žádném případě nedochází ke změně původního souboru obrázku, který je uložen na pevném disku počítače nebo v paměťovém zařízení. Dojde pouze ke zmenšení velikosti kopie odesílaného obrázku.

Soubory obrázků připojené v aplikaci Outlook

Při přidávání příloh v aplikaci Outlook je možné zmenšit u jednotlivých zpráv připojované obrázky. Pokud se rozhodnete měnit velikost velkých obrázků, bude každý připojený obrázek zmenšen na maximální rozlišení 1 024 × 768 pixelů.

Poznámka    Při vložení obrázku do textu zprávy (obrázek se zobrazí ve zprávě) pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace není funkce pro změnu velikosti připojených obrázků k dispozici.

 1. Vytvořte v aplikaci Outlook novou e-mailovou zprávu.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zahrnout na tlačítko Připojit soubor.

  Tip    Můžete také přetáhnout obrázek z Průzkumníka Windows. Soubor obrázku bude připojen k e-mailové zprávě.

 3. V okně zprávy klikněte na kartu Soubor.

 4. V části Obrázkové přílohy klikněte na přepínač Při odesílání této zprávy změnit velikost velkých obrázků.

  Možnosti změny velikosti připojených obrázků v zobrazení Backstage

 5. Kliknutím na kartu Zpráva se vraťte ke zprávě.

 6. Jakmile dokončíte vytváření e-mailové zprávy, klikněte na tlačítko Odeslat.

Soubory obrázků odeslané z Průzkumníka Windows pomocí funkce Odeslat

Pokud k výběru souborů obrázků a následnému vytvoření e-mailové zprávy použijete Průzkumníka Windows, můžete velikost obrázku změnit více způsoby.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows, a to tak, že kliknete na tlačítko Start a potom dvakrát kliknete na položku Počítač.

  Poznámka    V systému Windows XP dvakrát klikněte na ikonu Tento počítač.

Klávesová zkratka:    Průzkumníka Windows lze spustit současným stisknutím klávesy s logem Windows a klávesy E.

 1. Přejděte do složky obsahující obrázky, které chcete odeslat.

 2. Vyberte obrázek. Chcete-li vybrat více souborů, podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na příkaz Odeslat a potom klikněte na příkaz Příjemce pošty.

  V systému Windows 7 se zobrazí dialogové okno Připojit soubory. V systémech Windows Vista a Windows XP se zobrazí podobné dialogové okno.

 4. V rozevíracím seznamu Velikost obrázku klikněte na požadovanou velikost obrázku.

  Možnosti pro změnu velikosti připojeného obrázku

  Zobrazí se odhad nové velikosti souboru.

  Zobrazí se okno nové zprávy aplikace Outlook s připojeným obrázkem.

Začátek stránky

Zmenšení velikosti souborů obrázků zmenšením rozlišení připojených obrázků

Poznámka    Tato možnost je k dispozici pouze u obrázků, které se zobrazují v textu zprávy.

Pokud v obrázku nepotřebujete každý Pixel, abyste získali přijatelnou verzi pro cílové použití, můžete zmenšit nebo změnit rozlišení. Zmenšení nebo změna rozlišení mohou být účinné u obrázků, u kterých jste zmenšili měřítko, protože v takovém případě se ve skutečnosti vlastně zvýší počet bodu na palec (dpi). Změna rozlišení může ovlivnit kvalitu obrázku.

 1. Klikněte na jeden nebo více obrázků, u kterých chcete změnit Rozlišení.

 2. V části Nástroje obrázku klikněte ve skupině Upravit na kartě Formát na tlačítko Komprese obrázků.

  Skupina Upravit na pásu karet

  Pokud nejsou karty Nástroje obrázku a Formát zobrazeny, zkontrolujte, zda je vybrán obrázek. Je možné, že za účelem výběru obrázku a otevření karty Formát bude nutné kliknout na obrázek dvakrát.

 3. Pokud chcete změnit rozlišení pouze vybraných obrázků, nikoli všech obrázků v dokumentu, zaškrtněte políčko Použít pouze pro tento obrázek.

 4. V části Cílový výstup klikněte na požadované rozlišení.

Důležité    Při kompresi obrázku prováděné za účelem zmenšení velikosti souboru dochází ke změně úrovně podrobností ve zdrojovém obrázku. To znamená, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než před ní. Proto by měl být obrázek komprimován před použitím grafického efektu.

Začátek stránky

Zmenšení velikosti připojených souborů

Míra možného zmenšení velikosti závisí na typu formátu a obsahu souboru. Například soubor TXT Poznámkového bloku lze zkomprimovat výrazně. Dokument aplikace Microsoft Word 2010 ve formátu DOCX je již zkomprimován a další komprese bude mít na velikost souboru malý vliv.

Poznámka    Další informace týkající se konkrétně změny velikosti souborů obrázků naleznete v části Zmenšení velikosti připojených obrázků.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows, a to tak, že kliknete na tlačítko Start a potom dvakrát kliknete na položku Počítač.

  Poznámka    V systému Windows XP dvakrát klikněte na ikonu Tento počítač.

  Klávesová zkratka:    Průzkumníka Windows lze spustit současným stisknutím klávesy s logem Windows a klávesy E.

 2. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete odeslat.

 3. Vyberte soubor. Chcete-li vybrat více souborů, podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na příkaz Odeslat a klikněte na příkaz Komprimovaná složka (metoda ZIP).

 5. Vyberte nově vytvořený komprimovaný soubor.

  Název souboru bude odpovídat názvu původního souboru, ale bude mít jinou ikonu. Pokud jste v systému Windows nakonfigurovali zobrazování přípon souborů, bude název souboru končit příponou ZIP.

 6. Přejděte na příkaz Odeslat a potom klikněte na příkaz Příjemce pošty.

  Zobrazí se okno nové zprávy aplikace Outlook.

Začátek stránky

Doporučené postupy pro správu velikosti při odesílání obrázků a příloh

Zde je seznam doporučených postupů, které je vhodné dodržet při odesílání obrázků a příloh:

 • Velké přílohy vystavujte nebo publikujte:     Pokud odesíláte přílohy nebo obrázky jinému uživateli v rámci organizace, použijte sdílenou složku ve svém počítači nebo sdílený síťový prostředek. Odkaz na toto umístění můžete zahrnout do e-mailové zprávy. Nebo pokud vaše organizace používá službu Windows SharePoint Services 3.0, vystavte přílohy v pracovním prostoru dokumentů nebo v knihovně služby SharePoint a uživatelům poskytněte odkaz. V obou případech používá každý uživatel pouze jednu kopii souborů.

 • Omezte velikost příloh na méně než 5 megabajtů (MB):     Jedná se o obecný pokyn. U pomalejších telefonických připojení by měla být použita mnohem menší velikost, například 250 kilobajtů (kB). Pokud je nutné odeslat větší přílohy, zkontrolujte maximální velikost zprávy, kterou lze odeslat. Sdělí vám ji správce poštovního serveru nebo poskytovatel internetových služeb. Podobně je třeba se zeptat příjemce, jaký je jeho maximální limit. Nakonec vezměte v úvahu rychlost připojení k Internetu příjemce. Stahování velké přílohy přes telefonické připojení k Internetu může trvat dlouho.

 • Více příloh odesílejte pomocí několika e-mailových zpráv:     Pravděpodobnost doručení několika menších zpráv je vyšší než pravděpodobnost doručení jedné velké zprávy. Použitím tohoto postupu se můžete vyhnout omezení pro jednotlivé zprávy, můžete však nadále překračovat limit poštovní schránky příjemce. Všechny zprávy přijaté poté, co poštovní schránka dosáhne svého limitu úložiště, jsou obvykle odmítnuty.

 • Používejte komprimované formáty grafických souborů:     Existuje příliš mnoho formátů grafických souborů, než abychom je zde mohli uvést, ale z nejběžněji používaných jsou nejlepšími formáty obrázků pro e-mail formáty JPG, GIF a PNG. Formáty grafických souborů s největší velikostí jsou ty, které se neukládají v komprimovaném formátu souborů, například TIF nebo BMP (výchozí formát souboru v programu Malování systému Windows).

 • Používejte menší původní soubory:     Velikost fotografie pořízené digitálním fotoaparátem je obvykle velká i při uložení v komprimovaném formátu souboru, jako je například formát JPG. Není neobvyklé, že jediný obrázek má několik megabajtů. Nezapomeňte, že velikost e-mailové zprávy se při přenosu v Internetu zvětší přibližně o jednu třetinu. Při pořizování digitální fotografie používejte ve fotoaparátu nižší nastavení rozlišení. Používejte komprimované formáty souborů, například formát JPG. V grafickém programu ořízněte fotografie tak, aby zahrnovaly jen důležitý obsah.

 • Používejte nástroj pro kompresi souborů:     Vedle nástrojů jiných výrobců zahrnuje systém Windows nástroj pro kompresi souborů, který využívá komprimovaný formát souborů ZIP. Pomocí nástroje pro kompresi lze zmenšit mnoho formátů příloh. Míra zmenšení bude minimální u některých souborů, které jsou již uloženy v komprimovaném formátu souboru. Například textový soubor TXT Poznámkového bloku se zmenší výrazně, zatímco obrázek JPG nikoli. Formát souboru JPG je již komprimovaný. Další informace o použití komprese souborů naleznete v nápovědě k systému Windows.

 • Kontrolujte složku Odeslaná pošta:     Ve výchozím nastavení jsou kopie všech odesílaných zpráv uchovávány ve složce Odeslaná pošta. Tím dochází ke zvětšení datového souboru aplikace Outlook (PST), což může mít u některých účtů nepříznivý vliv na omezení velikosti poštovní schránky, protože odeslané položky jsou ukládány na váš poštovní server.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk