Zmenšení velikosti obrázků a příloh

Při odeslání zprávy, která přesahuje omezení velikosti u vašeho poštovního serveru nebo poštovního serveru příjemce, bude tato zpráva vrácena a nebude doručena. Taková zpráva se často označuje jako odmítnutá.

Optimalizace velikosti obrázků a příloh e-mailu umožňuje zabránit překročení omezení maximální velikosti zprávy, která je stanovena u většiny e-mailových účtů.

Poznámka : Velikost zpráv narůstá během přenosu v Internetu nad rámec prostého součtu velikosti textu, grafiky, obrázků a příloh. Kódování zpráv pro přenos v Internetu vede ke zvýšení velikosti přibližně o jednu třetinu. Jestliže například poskytovatel internetových služeb umožňuje odesílat zprávy o velikosti až 10 megabajtů (MB) a vy připojíte přílohu o velikosti 9 MB, dojde pravděpodobně k překročení maximální velikosti zprávy.

Kromě mezní hodnoty velikosti zprávy je u mnoha e-mailových účtů nastaveno také omezení úložiště poštovní schránky nebo účtu. Velké přílohy nejenže mohou zaplnit poštovní schránku příjemce, ale mohou také zvýšit velikost vašeho vlastního datového souboru aplikace Outlook a poštovní schránky. Ve výchozím nastavení se kopie všech odesílaných zpráv ukládají do složky Odeslaná pošta v aplikaci Outlook.

V tomto článku

Zmenšení velikosti připojených obrázků

Soubory obrázků připojené v aplikaci Outlook

Soubory obrázků odeslané z Průzkumníka Windows pomocí funkce Odeslat

Zmenšení velikosti souborů obrázků zmenšením rozlišení připojených obrázků

Zmenšení velikosti připojených souborů

Doporučené postupy pro správu velikosti při odesílání obrázků a příloh

Zmenšení velikosti připojených obrázků

Velikost obrázků, které připojujete k e-mailovým zprávám v aplikaci Outlook 2010, lze zmenšit dvěma způsoby:

 • Zmenšení rozměrů obrázku:    Digitální fotoaparáty mohou vytvářet velmi velké obrázky, mnohem větší, než může většina počítačových monitorů na celé obrazovce zobrazit. Kompresí obrázku na menší šířku a výšku může dojít k výraznému zmenšení velikosti souboru. Tato možnost je k dispozici u obrázků, které jsou připojeny a nejsou zobrazeny v textu zprávy.

 • Komprese rozlišení obrázku:    Snížením počtu bodů na palec (DPI) dojde ke zmenšení velikosti souboru, ale zároveň k ovlivnění kvality obrázku. Při zobrazování obrázků na počítačovém monitoru není vyžadováno tolik bodů na palec jako při tisku obrázků. Pokud příjemce nepotřebuje kvalitnější obrázek s tak vysokým rozlišením, použijte nižší nastavení. Tato možnost je k dispozici u obrázků, které se zobrazují v textu zprávy.

V žádném případě nedochází ke změně původního souboru obrázku, který je uložen na pevném disku počítače nebo v paměťovém zařízení. Dojde pouze ke zmenšení velikosti kopie odesílaného obrázku.

Soubory obrázků připojené v aplikaci Outlook

Při přidávání příloh v aplikaci Outlook je možné zmenšit u jednotlivých zpráv připojované obrázky. Pokud se rozhodnete měnit velikost velkých obrázků, bude každý připojený obrázek zmenšen na maximální rozlišení 1 024 × 768 pixelů.

Poznámka :  Při vložení obrázku do textu zprávy (obrázek se zobrazí ve zprávě) pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace není funkce pro změnu velikosti připojených obrázků k dispozici.

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu v aplikaci Outlook.

 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Zahrnout na položku Připojit soubor.

  Tip : Můžete také přetáhnout obrázek z programu Průzkumník Windows. Soubor obrázku bude být připojen k e-mailové zprávě.

 3. V okně zprávy klikněte na kartu Soubor.

 4. V části Obrázkové přílohy klikněte na přepínač Při odesílání této zprávy změnit velikost velkých obrázků.

  Možnosti změny velikosti připojených obrázků v zobrazení Backstage

 5. Kliknutím na kartu Zpráva se vraťte ke zprávě.

 6. Jakmile dokončíte vytváření e-mailové zprávy, klepněte na položku Odeslat.

Soubory obrázků odeslané z Průzkumníka Windows pomocí funkce Odeslat

Pokud k výběru souborů obrázků a následnému vytvoření e-mailové zprávy použijete Průzkumníka Windows, můžete velikost obrázku změnit více způsoby.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows klepnutím na tlačítko Start a potom poklepáním na ikonu Počítač.

  Poznámka : V systému Windows XP poklepejte na položku Tento počítač.

Klávesová zkratka:    Průzkumníka Windows spustíte stisknutím klávesy s logem Windows+E.

 1. Přejděte do složky obsahující obrázky, které chcete odeslat.

 2. Vyberte obrázek. Více souborů můžete vybrat podržením klávesy CTRL a klepnutím na jednotlivé soubory.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na příkaz Příjemce pošty.

  V systému Windows 7 se zobrazí dialogové okno Připojit soubory. V systémech Windows Vista a Windows XP se zobrazí podobné dialogové okno.

 4. V rozevíracím seznamu Velikost obrázku klikněte na požadovanou velikost obrázku.

  Možnosti pro změnu velikosti připojeného obrázku

  Zobrazí se odhad nové velikosti souboru.

  Zobrazí se okno nové zprávy aplikace Outlook s připojeným obrázkem.

Začátek stránky

Zmenšení velikosti souborů obrázků zmenšením rozlišení připojených obrázků

Poznámka :  Tato možnost je k dispozici pouze u obrázků, které se zobrazují v textu zprávy.

Pokud v obrázku nepotřebujete každý Pixel, abyste získali přijatelnou verzi pro cílové použití, můžete zmenšit nebo změnit rozlišení. Zmenšení nebo změna rozlišení mohou být účinné u obrázků, u kterých jste zmenšili měřítko, protože v takovém případě se ve skutečnosti vlastně zvýší počet bodu na palec (dpi). Změna rozlišení může ovlivnit kvalitu obrázku.

 1. Klikněte na jeden nebo více obrázků, u kterých chcete změnit Rozlišení.

 2. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Upravit na možnost Komprese obrázků.

  Skupina Upravit na pásu karet

  Pokud nejsou karty Nástroje obrázku a Formát zobrazeny, zkontrolujte, zda je vybrán obrázek. Je možné, že za účelem výběru obrázku a otevření karty Formát bude nutné kliknout na obrázek dvakrát.

 3. Pokud chcete změnit rozlišení pouze vybraných obrázků, nikoli všech obrázků v dokumentu, zaškrtněte políčko Použít pouze pro tento obrázek.

 4. V části Cílový výstup klikněte na požadované rozlišení.

Důležité : Při kompresi obrázku prováděné za účelem zmenšení velikosti souboru dochází ke změně úrovně podrobností ve zdrojovém obrázku. To znamená, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než před ní. Proto by měl být obrázek komprimován před použitím grafického efektu.

Začátek stránky

Zmenšení velikosti připojených souborů

Míra možného zmenšení velikosti závisí na typu formátu a obsahu souboru. Například soubor TXT Poznámkového bloku lze zkomprimovat výrazně. Dokument aplikace Microsoft Word 2010 ve formátu DOCX je již zkomprimován a další komprese bude mít na velikost souboru malý vliv.

Poznámka :  Další informace týkající se konkrétně změny velikosti souborů obrázků naleznete v části Zmenšení velikosti připojených obrázků.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows klepnutím na tlačítko Start a potom poklepáním na ikonu Počítač.

  Poznámka : V systému Windows XP poklepejte na položku Tento počítač.

  Klávesová zkratka:    Průzkumníka Windows spustíte stisknutím klávesy s logem Windows+E.

 2. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete odeslat.

 3. Vyberte soubor. Více souborů můžete vybrat podržením klávesy CTRL a klepnutím na jednotlivé soubory.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na příkaz Komprimovaná složka (metoda ZIP).

 5. Vyberte nově vytvořený komprimovaný soubor.

  Název souboru bude odpovídat názvu původního souboru, ale bude mít jinou ikonu. Pokud jste v systému Windows nakonfigurovali zobrazování přípon souborů, název souboru bude končit příponou ZIP.

 6. Přejděte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz Příjemce pošty.

  Zobrazí se nové okno zprávy aplikace Outlook.

Začátek stránky

Doporučené postupy pro správu velikosti při odesílání obrázků a příloh

Zde je seznam doporučených postupů, které je vhodné dodržet při odesílání obrázků a příloh:

 • Zpřístupnění nebo publikování velkých příloh     Pokud přílohy nebo obrázky odesíláte jinému uživateli v rámci organizace, použijte sdílenou složku ve svém počítači nebo sdílený síťový prostředek. Odkaz na toto umístění můžete zahrnout do e-mailové zprávy. Nebo pokud vaše organizace používá službu Windows SharePoint Services 3.0, zpřístupněte přílohy v pracovním prostoru dokumentů nebo v knihovně SharePoint a uživatelům poskytněte odkaz. V obou případech používá každý uživatel pouze kopii souborů.

 • Omezení příloh na méně než 5 megabajtů (MB)     To je obecné vodítko: pro pomalejší, telefonické připojení by se měla použít mnohem menší velikost, například 250 kilobajtů (kB). Pokud je nutné odeslat větší přílohy, zkontrolujte maximální velikost zprávy, kterou lze odeslat. Sdělí vám ji správce poštovního serveru nebo poskytovatel služeb Internetu. Podobně je třeba se zeptat příjemce, jaký je maximální limit u něj. Nakonec vezměte v úvahu rychlost připojení k Internetu příjemce. Stahování velké přílohy přes telefonické připojení k Internetu může trvat dlouho.

 • Odeslání více příloh pomocí několika e-mailových zpráv     Několik menších zpráv má větší pravděpodobnost doručení v porovnání s jednou velkou zprávou. Tímto způsobem se můžete vyhnout omezení pro jednotlivé zprávy, avšak můžete nadále překročit limit poštovní schránky příjemce. Všechny zprávy přijaté poté, co poštovní schránka dosáhne svého limitu úložiště, jsou obvykle odmítnuty.

 • Použití komprimovaných formátů grafických souborů     Je příliš mnoho formátů grafických souborů, než abychom je zde mohli vypsat, ale z nejběžněji používaných jsou nejlepšími formáty obrázků pro e-mail JPG, GIF a PNG. Největší formáty souborů grafiky jsou ty, které se neukládají ve formátu komprimovaných souborů, například TIF nebo BMP (výchozí formát souboru v programu Malování systému Windows).

 • Použití menších původních souborů     Velikost fotografie pořízené digitálním fotoaparátem je obvykle velká i při uložení v komprimovaném formátu souboru, jako je JPG. Není neobvyklé, že jediný obrázek má několik megabajtů. Nezapomeňte, že velikost e-mailové zprávy se při přenosu v síti Internet zvětší přibližně o jednu třetinu. Při pořizování digitální fotografie použijte ve fotoaparátu nižší nastavení rozlišení. Použijte komprimované formáty souborů, například JPG. V grafickém programu ořízněte fotografie tak, aby zahrnovaly jen důležitý obsah.

 • Použití nástroje pro kompresi souborů     Vedle nástrojů jiných výrobců zahrnují systémy Windows nástroj pro kompresi souborů, který využívá komprimovaný formát souborů ZIP. Pomocí nástroje pro kompresi lze zmenšit mnoho formátů příloh. Rozsah zmenšení bude minimální u některých souborů, které jsou již uloženy v komprimovaném formátu souboru. Například textový soubor TXT Poznámkového bloku se zmenší dramaticky, obrázek JPG nikoli. Formát souboru JPG je již komprimovaný. Další informace o použití komprese souborů najdete v nápovědě systému Windows.

 • Kontrola složky Odeslaná pošta     Ve výchozím nastavení se kopie všech odesílaných zpráv uchovávají ve složce Odeslaná pošta. To zvětšuje velikost datového souboru aplikace Outlook (PST), což se může u některých účtů započítávat do omezení velikosti poštovní schránky, protože odeslané položky se ukládají na poštovním serveru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×